Lavere import i februar

Publisert:

Endret:

I februar 2020 importerte vi varer for 57,2 milliarder kroner, 8,1 prosent mindre enn i samme måned i fjor. Eksporten endte på 75,5 milliarder kroner som er 1,3 prosent lavere enn i fjor. Handelsoverskuddet styrket seg dermed med 28,5 prosent og endte på 18,3 milliarder kroner.

I følge nye tall for utenrikshandel med varer importerte vi for 57,2 milliarder kroner i februar. Fastlandseksporten holdt seg, med en oppgang på 1,4 prosent, relativt stabil på 38,0 milliarder kroner. Det gjorde derimot ikke eksporten av naturgass og råolje, som henholdsvis minsket med 37,7 prosent og økte med 34,5 prosent. Samlet gjør dette at handelsoverskuddet endte på 18,3 milliarder kroner, 28,5 prosent høyere enn i fjor. Fastlandseksporten steg med 1,4 prosent og endte på 38,0 milliarder kroner i februar. Eksporten av  fisk økte med 1,3 milliarder kroner og beløp seg til 9,0 milliarder kroner.

1 Retting: Figur ble oppdatert med februartall 16. mars 2020, kl. 09:00

Figur 1. Handelsbalansen

Import i alt Eksport i alt Handelsbalansen
Feb. 2015 45.3 68.9 23.6
Mars 2015 56.4 79.1 22.7
April 2015 64.3 65.8 1.5
Mai 2015 46.2 67.4 21.2
Juni 2015 54.1 70.5 16.4
Juli 2015 44.6 69.7 25.1
Aug. 2015 47.1 67.7 20.6
Sep. 2015 53.3 68.3 15.0
Okt. 2015 53.6 73.8 20.2
Nov. 2015 54.2 67.2 13.0
Des. 2015 51.0 66.8 15.8
Jan. 2016 43.7 60.7 17.0
Feb. 2016 49.5 60.4 10.9
Mars 2016 50.5 61.9 11.4
April 2016 50.4 61.5 11.2
Mai 2016 49.7 58.4 8.7
Juni 2016 53.8 60.4 6.6
Juli 2016 54.9 59.4 4.4
Aug. 2016 62.9 59.6 -3.4
Sep. 2016 54.3 57.5 3.2
Okt. 2016 52.7 69.0 16.2
Nov. 2016 57.3 70.6 13.3
Des. 2016 49.3 72.4 23.1
Jan. 2017 51.8 77.5 25.7
Feb. 2017 48.8 71.0 22.2
Mars 2017 57.2 78.2 21.1
April 2017 43.9 68.6 24.7
Mai 2017 59.5 68.9 9.4
Juni 2017 67.3 69.0 1.6
Juli 2017 47.1 62.9 15.8
Aug. 2017 55.4 68.7 13.4
Sep. 2017 59.7 66.5 6.8
Okt. 2017 56.5 75.3 18.8
Nov. 2017 83.9 78.9 -5.0
Des. 2017 53.3 78.1 24.9
Jan. 2018 54.7 85.6 30.9
Feb. 2018 51.0 75.9 24.9
Mars 2018 64.2 81.6 17.4
April 2018 63.5 79.8 16.2
Mai 2018 63.3 79.9 16.7
Juni 2018 59.0 79.3 20.3
Juli 2018 54.8 81.7 26.8
Aug. 2018 56.4 86.9 30.5
Sep. 2018 59.3 81.6 22.3
Okt. 2018 65.6 98.2 32.6
Nov. 2018 65.1 87.0 22.0
Des. 2018 53.4 79.7 26.3
Jan. 2019 60.6 86.7 26.2
Feb. 2019* 62.2 76.5 14.2
Mars 2019* 66.8 85.3 18.5
April 2019* 62.2 77.3 15.0
Mai 2019* 67.2 76.1 8.9
Juni 2019* 60.0 66.0 6.0
Juli 2019* 59.9 66.8 6.9
Aug. 2019* 59.9 65.6 5.6
Sep. 2019* 67.5 65.9 -1.5
Okt. 2019* 66.8 71.8 5.0
Nov. 2019* 63.7 81.6 17.9
Des. 2019* 58.8 84.4 25.6
Jan. 2020* 60.6 80.0 19.4
Feb. 2020* 57.2 75.5 18.3

Økt eksport av råolje

Det ble utført råolje til en verdi av 24 milliarder kroner i februar, en oppgang på 34,5 prosent fra året før. Årsaken til oppgangen er økt eksportvolum. Hele 46,8 millioner fat råolje ble utført i løpet av perioden, noe som er en økning på 46,7 prosent fra i fjor. Prisen endte på 513,46 kroner fatet råolje, en nedgang på 35,09 kroner fra samme måned i fjor.

Naturgass til en verdi av 12,7 milliarder kroner ble eksportert i februar måned. Dette er 37,7 prosent lavere enn i fjor. Nedgangen skyldes i hovedsak betydelig lavere pris på gassen. Det ble utført 9,3 milliarder standard kubikkmeter gass i gassform.

Figur 2

Eksport av råolje

Figur 3. Eksport av råolje, naturgass og naturlige gasskondensater

2018 2019* 2020*
Jan. 46.0 44.1 40.3
Feb. 40.0 38.8 37.5
Mars 44.2 44.4
April 42.2 35.5
Mai 40.9 34.2
Juni 39.0 28.1
Juli 46.9 30.1
Aug. 46.3 28.4
Sep. 44.0 26.6
Okt. 55.1 29.4
Nov. 44.8 39.2
Des. 44.0 45.2

Redusert fiskeeksport til Kina

Eksporten av fisk er rammet av koronavirusets spredning og tilhørende tiltak rundt om i verden. Fallet i oljeprisen henger trolig også sammen med situasjonen i den globale økonomien. For importen er det vanskeligere å se noen markant effekt.

Eksporten av fisk til Kina fikk seg en knekk i februar, og falt med 23,7 prosent til litt over 280 millioner kroner. Kina er også det landet utenfor EU vi importerer mest varer fra. I februar innførte vi varer herifra for til sammen 5,3 milliarder kroner, en nedgang på nesten 250 millioner kroner sammenlignet med fjoråret. Nivået ligger i det nedre sjiktet av hva vi har sett i enkeltmåneder de siste par årene, men det er heller ikke spesielt unormalt. Varegruppene vi innfører mye av fra Kina er blant annet mobiltelefoner og bærbare datamaskiner. Vi innførte slike varer for henholdsvis 360 millioner kroner og 286 millioner kroner i februar.

Italia er det landet i Europa som er hardest rammet av koronaviruset. Norge eksporterte varer hit for over 760 millioner kroner i februar, en nedgang på over 35 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

Lavere import

Den samlede importen av varer falt i februar, og den største nedgangen finner vi i gruppen bearbeidede varer. Denne gruppen falt med 42,9 prosent og endte på 7,7 milliarder kroner. Årsaken til det store fallet er at importen i februar 2019 var spesielt stor grunnet innførsel av en modul til en oljeplattform. Ellers minsket importen av maskiner og transportmidler med 1,1 milliarder kroner og beløp seg til 21,5 milliarder kroner.

Figur 4. Fastlandseksport

2018 2019* 2020*
Jan. 37.0 42.5 39.6
Feb. 35.8 37.5 38.0
Mars 37.4 40.6
April 37.0 39.5
Mai 37.5 41.7
Juni 39.4 37.0
Juli 34.3 36.4
Aug. 40.2 37.1
Sep. 36.1 37.7
Okt. 43.0 42.2
Nov. 42.1 42.0
Des. 35.7 39.0

Andre vesentlige tolvmånedersendringer

  • Det ble importert kjøretøyer for vei for 7,1 milliarder kroner, over 500 millioner laverer enn i fjor. Av bilene som kom i februar var to av tre enten elektriske eller hybridbiler.

Ny gruppering i statistikken: EU27

Fra og med februar 2020 er ikke lenger Storbritannia en del av EU, og grupperingen EU vil inneholde de resterende 27 landene. For å illustrere betydningen av handel med Storbritannia, og for å lett finne sammenlignbare tall over tid, er det lagt inn en ny landgruppering i statistikkbanktabellene, EU27. Denne har tall tilbake til januar 2017, og er altså Norges handel med EU unntatt Storbritannia. For månedene fra og med februar vil grupperingen EU27 være identisk med grupperingen EU.

Storbritannia forlater EU

Storbritannia er en av våre viktigste handelspartnere. Olje- og gasseksport er årsaken til at vareeksporten til Storbritannia er så stor. Mellom 40 og 50 prosent av alle eksporterte oljefat har de siste ti årene gått hit. Storbritannia er viktig også for fastlandseksporten, og har de siste tiårene vært blant de fem største handelspartnerne for denne typen varer. I 2019 var britene tredje største mottaker av fastlandsvarer, etter Nederland og Sverige.  

 

Kontakt