Svakt handelsoverskudd i mars

Publisert:

Endret:

I mars 2020 ble det eksportert varer for 70,8 milliarder kroner, en nedgang på 17 prosent i forhold til samme måned i fjor. Olje- og gasseksporten falt kraftig i verdi. Det var imidlertid noe vekst i verdien av fastlandseksporten.

Verdien av importen var i følge nye tall for utenrikhandel med varer 68,3 milliarder kroner i mars 2020 - den nest høyeste importverdien som noensinne er registrert. Dermed endte handelsoverskuddet på 2,5 milliarder kroner.

I mars var det høy import av varer av jern og stål og en del andre varer innen gruppen «bearbeidede varer». En annen årsak til den høye importverdien er svekkelsen av den norsk krona i løpet av  mars.  Norges Banks importveide kronekurs (I44) viste en svekkelse på 8,8 prosent fra februar til mars. Likevel gikk importprisene, målt ved SSBs prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, opp med bare 0,9 prosent.

Figur 1. Handelsbalansen

Import i alt Eksport i alt Handelsbalansen
Mar. 2015 56.4 79.1 22.7
Apr. 2015 64.3 65.8 1.5
Mai. 2015 46.2 67.4 21.2
Jun. 2015 54.1 70.5 16.4
Jul. 2015 44.6 69.7 25.1
Aug. 2015 47.1 67.7 20.6
Sep. 2015 53.3 68.3 15.0
Okt. 2015 53.6 73.8 20.2
Nov. 2015 54.2 67.2 13.0
Des. 2015 51.0 66.8 15.8
Jan. 2016 43.7 60.7 17.0
Feb. 2016 49.5 60.4 10.9
Mar. 2016 50.5 61.9 11.4
Apr. 2016 50.4 61.5 11.2
Mai. 2016 49.7 58.4 8.7
Jun. 2016 53.8 60.4 6.6
Jul. 2016 54.9 59.4 4.4
Aug. 2016 62.9 59.6 -3.4
Sep. 2016 54.3 57.5 3.2
Okt. 2016 52.7 69.0 16.2
Nov. 2016 57.3 70.6 13.3
Des. 2016 49.3 72.4 23.1
Jan. 2017 51.8 77.5 25.7
Feb. 2017 48.8 71.0 22.2
Mar. 2017 57.2 78.2 21.1
Apr. 2017 43.9 68.6 24.7
Mai. 2017 59.5 68.9 9.4
Jun. 2017 67.3 69.0 1.6
Jul. 2017 47.1 62.9 15.8
Aug. 2017 55.4 68.7 13.4
Sep. 2017 59.7 66.5 6.8
Okt. 2017 56.5 75.3 18.8
Nov. 2017 83.9 78.9 -5.0
Des. 2017 53.3 78.1 24.9
Jan. 2018 54.7 85.6 30.9
Feb. 2018 51.0 75.9 24.9
Mar. 2018 64.2 81.6 17.4
Apr. 2018 63.5 79.8 16.2
Mai. 2018 63.3 79.9 16.7
Jun. 2018 59.0 79.3 20.3
Jul. 2018 54.8 81.7 26.8
Aug. 2018 56.4 86.9 30.5
Sep. 2018 59.3 81.6 22.3
Okt. 2018 65.6 98.2 32.6
Nov. 2018 65.1 87.0 22.0
Des. 2018 53.4 79.7 26.3
Jan. 2019 60.6 86.7 26.2
Feb. 2019 62.2 76.5 14.2
Mar. 2019* 66.8 85.3 18.5
Apr. 2019* 62.2 77.3 15.0
Mai. 2019* 67.2 76.1 8.9
Jun. 2019* 60.0 66.0 6.0
Jul. 2019* 59.9 66.8 6.9
Aug. 2019* 59.9 65.6 5.6
Sep. 2019* 67.5 65.9 -1.5
Okt. 2019* 66.8 71.8 5.0
Nov. 2019* 63.7 81.6 17.9
Des. 2019* 58.8 84.4 25.6
Jan. 2020* 60.6 81.1 20.5
Feb. 2020* 58.4 75.5 17.1
Mar. 2020* 68.3 70.8 2.5

Kraftig fall i olje- og gasseksport

Det ble utført 44,6 millioner fat  råolje til en verdi av 15,7 milliarder kroner i mars, en verdinedgang på 27,2 prosent fra samme måned året før. Årsaken er det mye omtalte fallet i oljepris i løpet av mars måned, grunnet økt tilbud fra oljeproduserende land og redusert etterspørsel på grunn av pandemien.

Prisen per oljefat endte på 351  kroner i mars 2020, en nedgang på 221 kroner fra samme måned i fjor.

Antall eksporterte fat totalt  var 18,7 prosent høyere enn i mars 2019. Oljeeksporten til Kina, målt i antall fat, var på sitt laveste siden oppstart av produksjonen på Svedrdrupfeltet i oktober.

Naturgass til en verdi av 12,5 milliarder kroner ble eksportert i mars 2020. Dette er 43,6 prosent lavere enn i fjor. Nedgangen skyldes i hovedsak betydelig lavere pris på gassen. Det ble utført 10,1 milliarder standard kubikkmeter naturgass i gassform i mars 2020.

Figur 2

Figur 2. Eksport av råolje

Figur 3. Eksport av råolje, naturgass og naturlige gasskondensater

2018 2019* 2020*
Jan. 46.0 44.1 40.3
Feb. 40.0 38.8 37.5
Mar. 44.2 44.4 28.5
Apr. 42.2 35.5
Mai 40.9 34.2
Jun. 39.0 28.1
Jul. 46.9 30.1
Aug. 46.3 28.4
Sep. 44.0 26.6
Okt. 55.1 29.4
Nov. 44.8 39.2
Des. 44.0 45.2

Eksportverdien for fastlandeksport mindre påvirket av koronakrisen

Fastlandseksporten steg med 1,7 prosent fra samme måned i fjor, og endte på 41,2 milliarder kroner i mars.

En viktig  årsak er at  eksportnæringer som fisk og metaller ifølge SSBs produsentprisindeks ikke har opplevd samme negative prisutvikling som for eksempel olje og gass. Kronesvekkelsen har bidratt til å holde prisene oppe for eksportørene.

Fiskeeksporten økte med 4,4 prosent fra mars i fjor – og endte på 9,3 milliarder kroner. Eksportverdien økte for viktige eksportprodukter som makrell, torsk og sild – men sank noe for laks.

Eksport av hel laks med hode endte på 4,4 milliarder kroner, ned 5,6 prosent fra samme måned i fjor. Mengden økte, mens prisen sank. Eksportert mengde til Italia sank fra 4,7 tonn i mars 2019  til 2,6 tonn i mars 2020.

Figur 4. Fastlandseksport

2018 2019* 2020*
Jan. 37.0 42.5 40.7
Feb. 35.8 37.5 38.0
Mar. 37.4 40.6 41.2
Apr. 37.0 39.5
Mai 37.5 41.7
Jun. 39.4 37.0
Jul. 34.3 36.4
Aug. 40.2 37.1
Sep. 36.1 37.7
Okt. 43.0 42.2
Nov. 42.1 42.0
Des. 35.7 39.0

Andre vesentlige tolvmånedersendringer

  • Det ble importert 14.700 personbiler  i mars 2020, langt færre enn i samme måned i fjor da importen av Tesla 3 var spesielt høy.  Antallet importerte biler hittil i år er det laveste for første kvartal siden 2010.
  • Eksportverdien for  metaller økte med drøyt 661 millioner kroner fra mars i fjor og var på 6,1 milliarder kroner.
  • Eksport av raffinerte mineraloljeprodukter sank med 4,3 prosent i samme periode, og endte på 3,7 milliarder kroner i mars 2020.
  • Import av legemidler¹ var på rekordhøye 1,8 milliarder kroner i mars 2020. Dette er 61,1 prosent høyere enn i mars 2019.

 ¹ Rettet 16. april 2020, kl. 08:58.

 

Kontakt