Stort handelsoverskudd

Publisert:

Handelsoverskuddet i august skyldes en høy eksportverdi på 88,1 milliarder kroner. Eksporten av naturgass økte med 43,0 prosent og råoljeeksporten med 29,2 prosent. Verdien av fastlandseksporten var også betraktelig større.

Med en vareimport på jevne 56,3 milliarder kroner i august 2018 viser statistikken over Utenrikshandel med varer et Handelsoverskudd på 31,8 milliarder kroner.

 

Figur 1. Handelsbalansen

Import i alt Eksport i alt Handelsbalansen
Aug. 2013 43.7 73.2 29.6
Sep. 2013 47.7 67.5 19.8
Okt. 2013 49.2 80.4 31.2
Nov. 2013 46.2 87.2 41.1
Des. 2013 44.8 82.1 37.3
Jan. 2014 42.5 91.2 48.7
Feb. 2014 43.3 78.1 34.8
Mar. 2014 46.6 82.1 35.5
Apr. 2014 44.1 75.4 31.4
Mai 2014 45.1 71.8 26.7
Juni 2014 46.4 66.0 19.6
Juli 2014 51.8 69.9 18.2
Aug. 2014 46.6 67.8 21.1
Sep. 2014 50.6 71.7 21.1
Okt. 2014 52.1 85.6 33.5
Nov. 2014 46.7 73.3 26.5
Des. 2014 46.7 76.2 29.5
Jan. 2015 45.4 70.0 24.6
Feb. 2015 45.3 68.9 23.6
Mar. 2015 56.4 79.1 22.7
Apr. 2015 64.3 65.8 1.5
Mai 2015 46.2 67.4 21.2
Juni 2015 54.1 70.5 16.4
Juli 2015 44.6 69.7 25.1
Aug. 2015 47.1 67.7 20.6
Sep. 2015 53.3 68.3 15.0
Okt. 2015 53.6 73.8 20.2
Nov. 2015 54.2 67.2 13.0
Des. 2015 51.0 66.8 15.8
Jan. 2016 43.7 60.7 17.0
Feb. 2016 49.5 60.4 10.9
Mar. 2016 50.5 61.9 11.4
Apr. 2016 50.4 61.5 11.2
Mai 2016 49.7 58.4 8.7
Juni 2016 53.8 60.4 6.6
Juli 2016 54.9 59.4 4.4
Aug. 2016 62.9 59.6 -3.4
Sep. 2016 54.3 57.5 3.2
Okt. 2016 52.7 69.0 16.2
Nov. 2016 57.3 70.6 13.3
Des. 2016 49.3 72.4 23.1
Jan. 2017 51.9 77.5 25.6
Feb. 2017 48.8 70.3 21.5
Mar. 2017 57.2 77.1 19.9
Apr. 2017 44.0 68.0 24.0
Mai 2017 59.8 68.8 9.1
Juni 2017 67.2 68.4 1.2
Juli 2017 47.0 62.9 16.0
Aug. 2017 54.9 68.8 13.9
Sep. 2017 59.7 66.5 6.8
Okt. 2017 56.5 75.3 18.8
Nov. 2017 85.0 78.9 -6.1
Des. 2017 52.7 78.2 25.4
Jan. 2018* 54.9 83.5 28.6
Feb. 2018* 51.3 71.8 20.5
Mar. 2018* 64.3 78.1 13.8
Apr. 2018* 62.8 81.4 18.7
Mai. 2018* 64.9 79.8 15.0
Juni. 2018* 59.2 80.8 21.5
Jul. 2018* 54.7 79.2 24.5
Aug. 2018* 56.3 88.1 31.8

Høyere priser ga økning i olje- og gasseksporten

Verdien av oljeeksporten fortsetter å vokse i 2018. Eksportverdien endte på 24,1 milliarder kroner og gikk opp 29,2 prosent sammenlignet med august i fjor. Forklaringen er oljeprisen på 624 kroner fatet - 219 kroner høyere enn i august i fjor. Antall eksporterte fat på 38,7 millioner, var derimot en nedgang på hele 16,1 prosent fra august 2018.

Oppgang var det også i eksportverdien for naturgass som endte på 21,1 milliarder kroner, en økning på 43,0 prosent fra august i fjor. Veksten skyldes også her høyere priser. Antall eksporterte standard kubikkmeter naturgass i gassform var 9,5 milliarder standard kubikkmeter, som utgjør en nedgang på 3,3 prosent fra august i fjor.

Figur 2. Eksport av råolje, naturgass og naturlige gasskondensater

2016 2017 2018*
Jan. 29.4 42.0 43.8
Feb. 28.0 36.5 36.7
Mar. 28.8 37.1 40.6
Apr. 28.0 35.8 44.0
Mai 27.5 33.4 41.2
Jun. 24.0 30.3 40.0
Jul. 28.6 30.8 45.6
Aug. 27.9 33.9 46.2
Sep. 22.3 31.0
Okt. 34.9 37.7
Nov. 35.7 39.8
Des. 37.4 42.6
 

Figur 3

Figur 3. Eksport av råolje

Økt fastlandseksport

Fastlandseksporten endte på 41,5 milliarder i august 2018 - opp 20,3 prosent fra samme måned i fjor. Viktige forklaringsvariabler her er høye eksportverdier av raffinerte mineraloljeprodukter, propan og butan.

Figur 4. Fastlandseksport

2016 2017 2018*
Jan. 30.8 31.8 37.4
Feb. 32.3 31.7 35.0
Mar. 33.0 38.8 37.5
Apr. 32.9 32.1 37.4
Mai 30.5 35.0 37.2
Jun. 34.8 37.3 39.8
Jul. 30.1 32.1 33.1
Aug. 30.9 34.5 41.5
Sep. 34.9 34.7
Okt. 30.8 37.4
Nov. 33.2 37.9
Des. 32.3 35.1
 

Andre vesentlige tolvmånedersendringer

  • Eksporten av raffinerte mineraloljeprodukter økte med 47,2 prosent og endte på 5,5 milliarder kroner. Høyere oljepris påvirker også prisene på disse produktene, og dermed verdien av bensin- og dieseleksporten. Men også eksportert volum økte sammenlignet med august 2017.  
  • Det ble eksportert fisk for 7,7 milliarder kroner i august 2018, som tilsvarer en oppgang på 6,1 prosent fra samme måned i fjor. Eksporten av fersk, hel laks gikk opp med 310 millioner kroner, volumet økte og prisen sank. 
  • Malmimporten økte med 35,4 prosent og utgjorde 3,5 milliarder kroner i august 2018. Både prisoppgang og økt importert mengde lå bak verdiøkningen.

Tall for eksport av aluminium kan bli endret

SSB har fortsatt grunn til å tro at det i noen grad mangler data for 2018 for aluminium, og volumet bakover i tid vil trolig revideres opp når mer fullstendig informasjon er tilgjengelig. Etterdeklarering av tall for aluminium i august har medført at disse tallene er for høye.

 

Kontakt