USA-toll har liten direkte effekt på norsk eksport

Publisert:

Tidligere i år innførte USA toll på import av aluminium og stål fra blant annet Norge. 1. juni ble samme toll innført overfor EU, Canada og Mexico. At EU ikke innfører mottiltak overfor Norge har stor betydning for vår eksport.

EU frykter at utenlandske stål- og aluminiumprodusenter skal omdirigere varer til det europeiske markedet fordi den økte amerikanske tollsatsen gjør det mindre lønnsomt å eksportere dit. Derfor vurderes det å høyne tollen på stål og aluminium, for å hindre at EUs markeder oversvømmes av billig metall fra utlandet.

I begynnelsen av juni ble det klart at EØS-avtalen, med prinsippet om like konkurransevilkår, har sikret oss at vår eksport ikke vil bli direkte rammet av eventuelle mottiltak. Vi skal altså slippe toll på vår eksport av metaller til EU.

Aluminium utgjør stor andel av fastlandseksporten

Norge er Europas største produsent av aluminium og dermed en viktig handelspartner for EU. Figur 1 illustrerer denne eksportens betydning for Norges fastlandseksport i perioden 2013-2017.
I 2017 var hele 11,3 prosent av denne eksporten til EU aluminium. Andelen av samlet utført fastlandseksport til USA var på bare 0,2 prosent. Norsk eksport av stål er for øvrig liten i denne sammenhengen.

1 Aluminium definert som SITC 684, bestående av posisjon 7601, 7603, 7604, 7605, 7606, 7607, 7608 og 7609 i tolltariffen.

Figur 1. Aluminiumens¹ andel av fastlandseksport (HS7601-7609)

2013 2014 2015 2016 2017
Total 6.2 6.6 6.8 6.8 7.8
EU 9.3 10.1 10.7 10.3 11.5
USA 1.0 0.3 0.8 0.5 0.2

I figur 2 synliggjøres verdien av aluminiumseksporten totalt – og til EU, USA og resten av verden i samme periode. Vi ser her at mesteparten av norsk aluminium sendes til EU-land.

Av den totale eksportverdien av norsk aluminium i 2017 på 31,9 milliarder kroner gikk hele 30,9 milliarder, eller 97,0 prosent dit. Bare 0,2 prosent ble eksportert til USA. Trump-tollen har dermed hatt liten direkte betydning. En EU-toll ville gitt større skadevirkninger.

1 Aluminium definert som SITC 684, bestående av posisjon 7601, 7603, 7604, 7605, 7606, 7607, 7608 og 7609 i tolltariffen.

Figur 2. Aluminiumseksport¹ til EU og USA (HS7601-7609)

2013 2014 2015 2016 2017
Andre 1.3 1.4 1.1 0.9 1.2
USA 0.3 0.1 0.3 0.1 0.1
EU 21.0 24.2 26.3 25.4 31.2

Her får du informasjon om hvilke land som mottok aluminiumen Norge eksporterte i 2017, representert ved primære aluminiumslegeringer, som utgjør en stor andel av eksporten.

Indirekte effekter av Trump-toll?

Imidlertid fryktes de eventuelle indirekte effektene av Trump-tollen. Det har for eksempel vært snakk i USA om også å innføre toll på europeiske biler. Skulle dette skje kan markedet for norsk aluminium i europeisk bilindustri svekkes.

Økte tollsatser kan også føre til en spiral av gjengjeldelse, med toll på stadig flere varer fra flere land. Dette vil kunne få mer vidtrekkende og større konsekvenser også for norsk eksportindustri.

Kontakt