Solid handelsoverskudd

Publisert:

Handelsoverskuddet for varer endte på over 25 milliarder kroner i februar, noe som er 11,8 prosent høyere enn i januar 2021. Naturgasseksporten var på nesten 21 milliarder kroner og sto for mesteparten av oppgangen. Importen gikk ned og endte på 57,9 milliarder kroner.

Nye tall for utenrikshandel med varer for februar viser at fastlandseksporten endte på 38,1 milliarder kroner. Det er en økning på kun 1,1 prosent fra samme måned i fjor, men en oppgang på 7,3 prosent fra foregående måned. Utførselen av råolje var, med 23,1 milliarder kroner, 6,6 prosent lavere enn i fjor.

Importen minsket med 0,8 prosent i fjor og endte på 57,9 milliarder kroner. Med en samlet vareeksport på 83 milliarder kroner resulterte dette i et handelsoverskudd på i overkant av 25 milliarder kroner, det høyeste siden januar 2019.

Figur 1. Handelsbalansen

Import i alt Eksport i alt Handelsbalansen
Feb. 2016 49.5 60.4 10.9
Mars 2016 50.5 61.9 11.4
April 2016 50.4 61.5 11.2
Mai 2016 49.7 58.4 8.7
Juni 2016 53.8 60.4 6.6
Juli 2016 54.9 59.4 4.4
Aug. 2016 62.9 59.6 -3.4
Sep. 2016 54.3 57.5 3.2
Okt. 2016 52.7 69.0 16.2
Nov. 2016 57.3 70.6 13.3
Des. 2016 49.3 72.4 23.1
Jan. 2017 51.8 77.5 25.7
Feb. 2017 48.8 71.0 22.2
Mars 2017 57.2 78.2 21.1
April 2017 43.9 68.6 24.7
Mai 2017 59.5 68.9 9.4
Juni 2017 67.3 69.0 1.6
Juli 2017 47.1 62.9 15.8
Aug. 2017 55.4 68.7 13.4
Sep. 2017 59.7 66.5 6.8
Okt. 2017 56.5 75.3 18.8
Nov. 2017 83.9 78.9 -5.0
Des. 2017 53.3 78.1 24.9
Jan. 2018 54.8 85.6 30.8
Feb. 2018 51.0 75.9 24.9
Mars 2018 64.2 82.1 17.9
April 2018 63.5 80.4 16.9
Mai 2018 63.2 80.6 17.4
Juni 2018 59.2 79.8 20.6
Juli 2018 54.7 82.1 27.3
Aug. 2018 56.5 87.1 30.6
Sep. 2018 59.3 81.7 22.4
Okt. 2018 65.6 98.3 32.7
Nov. 2018 65.0 87.0 21.9
Des. 2018 53.3 79.7 26.4
Jan. 2019 60.6 86.8 26.1
Feb. 2019 62.2 76.5 14.2
Mars 2019 66.8 85.3 18.5
April 2019 62.2 77.3 15.1
Mai 2019 67.2 76.0 8.9
Juni 2019 60.0 66.1 6.1
Juli 2019 59.9 66.8 6.9
Aug. 2019 59.9 65.6 5.7
Sep. 2019 67.5 66.2 -1.3
Okt. 2019 66.9 76.6 9.7
Nov. 2019 63.1 86.1 23.0
Des. 2019 61.6 85.4 23.8
Jan. 2020 61.3 76.3 14.9
Feb. 2020 58.4 73.7 15.3
Mars 2020 69.1 67.4 -1.7
April 2020 55.4 50.9 -4.5
Mai 2020 57.7 50.9 -6.8
Juni 2020 66.6 56.7 -9.9
Juli 2020 60.5 61.3 0.9
Aug. 2020 62.0 58.8 -3.2
Sep. 2020 68.9 59.3 -9.6
Okt. 2020 67.8 70.5 2.7
Nov. 2020 71.1 71.3 0.2
Des. 2020 63.9 76.0 12.1
Jan. 2021 55.7 78.1 22.4
Feb. 2021 57.9 83.0 25.1

Naturgasseksporten nær doblet

Verdien av naturgasseksporten endte på nesten 21 milliarder kroner i årets andre måned. Dette er nesten en dobling fra samme måned i fjor. Økningen skyldes høyere gasspriser, blant annet som en følge av det kalde været på nyåret. Det ble utført 8,9 milliarder standard kubikkmeter med naturgass i gassform, 3,7 prosent mindre enn i fjor.

Økt råoljepris

Råolje til en verdi av 23,1 milliarder kroner ble eksportert i februar, en nedgang på 6,6 prosent sammenlignet med fjoråret. Årsaken til fallet er lavere volum. Det ble ført ut 42,6 millioner fat råolje, 11,3 prosent mindre enn i fjor. Prisen per fat råolje er foreløpig anslått til 543 kroner fatet, en oppgang på 28 kroner fra tilsvarende måned i fjor.

Figur 2

Eksport av råolje

Figur 3. Eksport av råolje, naturgass og naturlige gasskondensater

2019 2020 2021
Jan. 44.1 35.4 42.5
Feb. 38.8 35.9 44.2
Mars 44.4 24.2
April 35.5 15.7
Mai 34.2 17.9
Juni 28.1 20.4
Juli 30.1 27.5
Aug. 28.4 25.4
Sep. 26.6 21.5
Okt. 34.3 31.0
Nov. 43.9 34.5
Des. 45.8 36.6

Stabil fastlandseksport

Fastlandseksporten endte på 38,1 milliarder kroner i februar, en økning på 1,1 prosent fra samme måned i fjor.

Utførselen av maskiner og transportmidler økte med 24,0 prosent sammenlignet med i fjor og beløp seg til 7,3 milliarder kroner. Spesielt eksporten av skip, fly og jernbanevogner økte, og var 788 millioner kroner høyere enn for ett år siden.

Det ble utført sjømat til en verdi av 8,4 milliarder kroner i februar, en nedgang på 5,9 prosent fra i fjor. Av dette utgjorde fersk hel laks og fileter mer enn 60 prosent, eller 5,1 milliarder kroner i februar. Lav pris på laks har dratt ned verdien av lakseeksporten, og med det også verdien på sjømaten. Skreifisket hadde en treig start i januar, men har nå kommet bedre i gang, selv om eksporten i februar fortsatt var lavere enn i fjor. Det ble utført skrei for 74 millioner kroner i februar, en nedgang på over 14 prosent sammenlignet med fjoråret.

Figur 4. Fastlandseksport

2019 2020 2021
Jan. 42.6 40.8 35.6
Feb. 37.5 37.7 38.1
Mars 40.5 41.0
April 39.5 34.9
Mai 41.7 32.6
Juni 37.0 36.0
Juli 36.4 32.8
Aug. 37.1 33.0
Sep. 37.7 37.8
Okt. 42.1 39.5
Nov. 41.8 36.8
Des. 38.9 39.4

Andre vesentlige 12-månedersendringer

  • Importen av tobakk endte på 402 millioner kroner i februar. Dette er nesten 60 prosent høyere enn på samme tid i fjor.
  • Det er så langt i år kun innført 16 000 sykler, mot 95 000 på samme tid i fjor. Første halvdel av året er vanligvis høytid for sykkelimport, men koronasituasjonen har ført til høy etterspørsel etter sykler som igjen har gjort det vanskelig å skaffe nok sykler.

Kontakt