Kaffeavhengige nordmenn

Publisert:

Årlig importerer vi rundt 40 000 tonn kaffe til Norge, over ti kilo per voksne innbygger. Dette gir oss andreplassen over de mest kaffetørste nasjonene i verden. Nesten 40 prosent av kaffen vi importerer, kommer fra Brasil.

Brasil og Colombia er de to største eksportørene av kaffe til Norge, og sammen sto de for over 60 prosent av den totale kaffeimporten i 2018.

Ubrent kaffe fra Brasil, brent fra Sverige

Sverige er imidlertid det viktigste landet for den delen av kaffeimporten som innføres ferdig brent. I 2018 kom 41 prosent av den brente kaffen fra Sverige.

Innførselen av brent kaffe utgjorde imidlertid kun 19 prosent av den totale kaffeimporten i fjor. De viktigste importlandene for den ubrente kaffevarianten er Brasil, Colombia og Guatemala. I 2018 kom 83 prosent av importen av den ubrente kaffen fra nettopp disse landene.

Økt innførsel av brent kaffe

I 2018 innførte vi nesten 39 000 tonn kaffe til Norge. Dette er 9 prosent mindre enn året før og det laveste importvolumet siden 2009. Nivået på kaffeimporten er imidlertid relativt stabil over tid. I snitt har vi innført om lag 40 500 tonn kaffe per år de siste ti årene. Dette tilsvarer 1 370 kopper kaffe per innbygger over 18 år, eller nesten fire kopper per dag, og gjør at nordmenn ligger på verdenstoppen i kaffedrikking.

Importen av brent kaffe har mer enn doblet seg i samme periode og utgjorde nesten en femtedel av kaffeimporten i 2018. Til sammenligning var denne andelen i overkant av 9 prosent i 2009. Til tross for at importen av brent kaffe stadig øker, importeres fortsatt over 80 prosent av kaffen vi drikker som ubrent kaffe og brennes i Norge.

Andelen av kaffeimporten som er koffeinfri, har holdt seg nokså stabil de siste årene. I 2018 var denne andelen på 0,7 prosent.

Figur 1. Import av brent/ubrent kaffe

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Kaffe, brent,koffeinholdig 9.4 10.7 12.3 14.7 14.5 15.5 15.4 16.6 17.1 18.7
Koffeinfri, brent 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Koffeinfri, ubrent 0.7 0.5 0.8 0.7 1.5 1.0 1.3 0.5 0.5 0.6
Kaffe, ubrent, koffeinholdig 89.8 88.8 86.8 84.5 84.0 83.4 83.2 82.8 82.4 80.6

Nordmenns kaffevaner robuste mot prisendringer

I 2018 importerte vi ubrent kaffe for gjennomsnittlig 26 kroner per kilo. Dette er en nedgang på 15 prosent fra året før og er den laveste prisen siden 2014. Prisnedgangen skyldes rekordhøye avlinger i Brasil i fjor. Brasil står i dag for en tredel av verdens produksjon av kaffe, og endringer i tilbudet vil derfor påvirke den globale prisen.

Figur 2. Importpris for ubrent kaffe

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Kilopris (kr) 18 23 32 27 19 25 31 28 31 26

Går vi noen år tilbake i tid, kan vi se at gjennomsnittsprisen økte med hele 75 prosent til 32 kroner per kilo fra 2009 til 2011. Prisøkningen forklares med dårlig vær og sviktende avlinger i Sør- og Mellom-Amerika.

Prisøkningen vi ser mellom 2014 og 2015, kan ha sammenheng med svekkelsen av krona mot dollar i denne perioden. Tørke i Brasil kan også forklare noe av prisøkningen.

Til tross for relativt store fluktuasjoner i kaffeprisene vitner den stabile norske kaffeimporten om at nordmenns kaffevaner er robuste mot prisendringer.

Kontakt