Alt innhold for området utenriksøkonomi

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Fall i Kina-importen for andre uke på rad

  Den ukentlige statistikken over utenrikshandel med varer viser at både import- og eksportverdiene falt fra uke 12 til uke 13. Spesielt importen fra Kina så en stor nedgang.

  Artikkel
 • Nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 13 i 2020 var eksportprisen for fersk laks 58,95 kr/kg, ein nedgang på 3,8 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Små bevegelser i utenrikshandelen i uke 12

  Den ukentlige statistikken over utenrikshandel med varer viser at eksportverdien falt 9,5 prosent fra uke 11 til uke 12, mens importen gikk ned 4,3 prosent. Nivåene for både eksport og import er noenlunde like som for samme uke i fjor.

  Artikkel
 • Nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 12 i 2020 var eksportprisen for fersk laks 61,29 kr/kg, ein nedgang på 7,4 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Ukentlig statistikk over eksport og import

  Norsk og internasjonal økonomi er i en svært spesiell situasjon. For å imøtekomme behovet for aktuell informasjon vil SSB i tiden framover publisere ukentlig statistikk over utenrikshandel med varer. I uke 11 var det ingen tydelige effekter av kor...

  Artikkel
 • Nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 11 i 2020 var eksportprisen for fersk laks 66,17 kr/kg, ein nedgang på 2,3 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Lavere import i februar

  I februar 2020 importerte vi varer for 57,2 milliarder kroner, 8,1 prosent mindre enn i samme måned i fjor. Eksporten endte på 75,5 milliarder kroner som er 1,3 prosent lavere enn i fjor. Handelsoverskuddet styrket seg dermed med 28,5 prosent og e...

  Artikkel
 • Stor nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 10 i 2020 var eksportprisen for fersk laks 67,74 kr/kg, ein nedgang på 7,0 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Tenestehandelen med utlandet aukar

  Eksport av tenester frå norske ikkje-finansielle føretak enda i 4. kvartal 2019 på 71,1 milliardar kroner. Import av tenester utgjorde 77,6 milliardar kroner. Underskotet på tenestebalansen mellom Noreg og utlandet enda dermed på 6,5 milliardar kr...

  Artikkel
 • Stor auke i eksportprisen for fersk laks

  I veke 9 i 2020 var eksportprisen for fersk laks 72,80 kr/kg, ein oppgang på 6,4 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Fortsatt svak driftsbalanse

  Foreløpige tall viser at driftsbalansen overfor utlandet er målt til 19 milliarder kroner for 4. kvartal 2019. Vi må tilbake til 4. kvartal 2017 for å finne svakere tall for driftsbalansen. For året 2019 sett under ett, endte driftsbalansen på 140...

  Artikkel
 • Fordringer og gjeld innlemmes i utenriksregnskapet

  Beholdningstall for Norges fordringer og gjeld overfor utlandet inngår nå i finansregnskapet, og utgjør sammen med drifts- og kapitalregnskapet et samlet utenriksregnskap.

  Artikkel
 • Fortsatt nedgang i våpeneksporten i fjor

  Norge eksporterte våpen for 1,9 milliarder kroner i 2019, over 600 millioner kroner mindre enn året før og nær 1,5 milliarder kroner mindre enn toppåret 2017. Det er land utenfor Nato som i størst grad står for nedgangen.

  Artikkel
 • Stor auke i eksportprisen for fersk laks

  I veke 8 i 2020 var eksportprisen for fersk laks 68,42 kr/kg, ein oppgang på 6,1 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Mindre bankoverføringer fra utlandet

  Overføringene inn til Norge gikk ned med 2 milliarder kroner fra 3. kvartal 2019 til 4. kvartal 2019. Verdien av bankoverføringer ut av Norge gikk i samme periode opp med 8 milliarder kroner.

  Artikkel