Alt innhold for området utenriksøkonomi

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Svak oppgang i eksporten

  Verdien av norsk vareeksport økte fra august til de første ukene i september, men ikke nok til å nå opp til nivået for ett år siden. Etter å ha nærmet seg fjorårets nivå i juli og starten av august har eksporten de siste ukene gått ned sammenligne...

  Artikkel
 • Nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 38 i 2020 var eksportprisen for fersk laks 48,50 kr/kg, ein nedgang på 1,9 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Fiskeeksport i 200 år

  Fisk er et av Norges eldste eksportprodukter. For tørrfisk og klippfisk har SSB tidsserier nesten 200 år bakover i tid.

  Artikkel
 • Ukentlig utenrikshandelsstatistikk

  SSB publiserer tall på utenrikshandel løpende under koronakrisen. De ukentlige tallene SSB kan lage for utenrikshandelen er basert på utvalgte deler av norsk eksport og import av varer. Her finner du en visualisering av tallene.

  Artikkel
 • Noko auke i eksportprisen for fersk laks

  I veke 37 i 2020 var eksportprisen for fersk laks 49,46 kr/kg, ein oppgang på 1,1 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Fortsatt handelsunderskudd

  Eksporten av varer i august 2020 utgjorde 57,0 milliarder kroner – 13,0 prosent lavere enn i tilsvarende måned i fjor. Med en importverdi på 59,9 milliarder kroner, endte Norge dermed opp med årets fjerde måned med underskudd i utenrikshandelen me...

  Artikkel
 • Noko nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 36 i 2020 var eksportprisen for fersk laks 48,90 kr/kg, ein nedgang på 0,7 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Eksporten fortsetter ned i uke 35

  Verdien av norsk vareeksport sank fra uke 34 til 35. Etter å ha nærmet seg fjorårets nivå i juli og starten av august, har eksporten de siste ukene gått ned sammenlignet med i fjor.

  Artikkel
 • Nedgang i tenestehandelen

  Eksporten av tenester frå norske ikkje-finansielle føretak gjekk ned med 4,5 prosent frå 2. kvartal 2019 til 2. kvartal 2020. Tenesteimporten hadde eit fall på 4,7 prosent i den same perioden. Tenesteeksporten enda på 61,5 milliardar medan teneste...

  Artikkel
 • Stor nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 35 i 2020 var eksportprisen for fersk laks 49,25 kr/kg, ein nedgang på 6,4 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Rente- og stønadsbalansen skaper overskudd overfor utlandet

  Foreløpige tall viser at rente- og stønadsbalansen overfor utlandet hadde et overskudd på nesten 28 milliarder kroner i 2. kvartal 2020. Både inntekter og utgifter er redusert overfor utlandet, men utgiftene mest. Driftsbalansen overfor utlandet v...

  Artikkel
 • Eksporten noe tilbake i uke 34

  Verdien av norsk vareeksport sank noe fra uke 33 til 34. Likevel er eksporten nå nærmere nivået fra 2019 enn den var i mai og juni. Importen av varer nærmer seg også fjorårets verdier, etter en periode med svært svak krone og høye importpriser.

  Artikkel
 • Oppgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 34 i 2020 var eksportprisen for fersk laks 52,61 kr/kg, ein oppgang på 1,8 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Mindre bankoverføringer fra utlandet

  Overføringene inn til Norge gikk ned med 31 milliarder kroner fra 1. kvartal 2020 til 2. kvartal 2020. Verdien av bankoverføringer ut av Norge gikk i samme periode opp med 21 milliarder kroner.

  Artikkel
 • Eksporten fortsetter opp i august

  Norsk eksport av varer økte som vanlig de to første ukene etter feriemåneden juli. Eksportverdien har vært lav i noen måneder, men de siste ukene nærmet den seg nivået fra i fjor.

  Artikkel