Alt innhold for området utenriksøkonomi

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Stor oppgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 42 i 2019 var eksportprisen for fersk laks 54,66 kr/kg, ein oppgang på 7,8 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Stor oppgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 41 i 2019 var eksportprisen for fersk laks 50,70 kr/kg, ein oppgang på 8,3 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Underskudd i varehandelen

  Lav eksport av naturgass og råolje kombinert med høy import førte til et underskudd i utenrikshandelen med varer i september 2019. Naturgasseksporten minsket med nesten 70 prosent sammenlignet med september i fjor.

  Artikkel
 • Nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 40 i 2019 var eksportprisen for fersk laks 46,83 kr/kg, ein nedgang på 1,9 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 39 i 2019 var eksportprisen for fersk laks 47,73 kr/kg, ein nedgang på 1,8 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 38 i 2019 var eksportprisen for fersk laks 48,62 kr/kg, ein nedgang på 4,3 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Skatteomgåelser kan ha kostet staten milliarder

  De siste årene har norske konsernselskaps gjeldssammensetning endret seg. Intern konserngjeld er kraftig redusert, mens utenlandsgjeld tatt opp utenfor konsernet har økt over 40 prosent fra 2012 til 2017. Dette tyder på at mange konsernselskap har...

  Artikkel
 • Nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 37 i 2019 var eksportprisen for fersk laks 50,80 kr/kg, ein nedgang på 4,3 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Olje og gass reduserte handelsoverskuddet

  I august 2019 utgjorde eksporten av varer 65,7 milliarder kroner, 24,4 prosent mindre enn i samme måned i fjor. Nedgangen er hovedsakelig drevet av lavere olje- og gasseksport.

  Artikkel
 • Nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 36 i 2019 var eksportprisen for fersk laks 53,07 kr/kg, ein nedgang på 3,7 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Stor oppgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 35 i 2019 var eksportprisen for fersk laks 55,10 kr/kg, ein oppgang på 6,3 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Svakt driftsresultat

  Driftsresultatet i 2. kvartal viste et overskudd på 31 milliarder kroner. Dette er nesten en halvering fra samme kvartal i 2018. Hovedforklaringen på det svake driftsresultatet er knyttet til lavere eksport av råolje og naturgass.

  Artikkel
 • Auke i tenestehandelen med utlandet

  Eksport av tenester frå norske ikkje-finansielle føretak enda i 2. kvartal 2019 på 61,2 milliardar kroner. Import av tenester utgjorde 68,4 milliardar kroner. Underskotet på tenestebalansen mellom Noreg og utlandet enda på 7,2 milliardar kroner.

  Artikkel
 • Nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 34 i 2019 var eksportprisen for fersk laks 51,82 kr/kg, ein nedgang på 5,9 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Svak auke i eksportprisen for fersk laks

  I veke 33 i 2019 var eksportprisen for fersk laks 55,05 kr/kg, ein oppgang på 1,1 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel