Alt innhold for området utenriksøkonomi

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Svak oppgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 27 i 2020 var eksportprisen for fersk laks 59,81 kr/kg, ein oppgang på 1,4 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Lav fastlandseksport gjennom juni

  Norsk eksport av varer har vært lav de siste månedene, og den er fortsatt godt under hva den var på samme tid i fjor. I uke 23 til 26, de fire ukene som utgjorde mesteparten av juni, var eksportverdien 12,2 prosent lavere enn i samme periode i fjor.

  Artikkel
 • Nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 26 i 2020 var eksportprisen for fersk laks 59,01 kr/kg, ein nedgang på 4,7 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Noe svakere fall i eksporten siste uker

  Norsk eksport av varer har vært lav de siste par månedene, og den er fortsatt godt under hva den var på samme tid i fjor. Men de siste ukene er ikke eksporten like langt under fjoråret som den var i siste halvdel av april og i mai.

  Artikkel
 • Markant nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 25 i 2020 var eksportprisen for fersk laks 61,92 kr/kg, ein nedgang på 11,5 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • En viss retur opp for enkelte eksportvarer

  Norsk eksport av varer har vært lav de siste par månedene, og den er fortsatt godt under hva den var på samme tid i fjor. Dette til tross for at eksport av fisk og metaller tok seg noe opp de første ukene i juni.

  Artikkel
 • Noko auke i eksportprisen for fersk laks

  I veke 24 i 2020 var eksportprisen for fersk laks 69,94 kr/kg, ein oppgang på 1,0 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Kraftig fall i utenrikshandelen med varer

  Eksporten fortsatte nedgangen i mai. Eksportverdien utgjorde 56,2 milliarder kroner og var 26,0 prosent lavere enn tilsvarende periode i fjor. Importen gikk ned 14,5 prosent og endte på 57,4 milliarder. Dette ga et handelsunderskudd på 1,2 milliar...

  Artikkel
 • Lavere eksport og import første uka i juni

  Etter at eksporten var relativt høy den siste uka i mai, sammenlignet både med ukene før og samme uke i fjor, var verdien på eksporten den første uka i juni tilbake på det lave nivået vi har sett siden påske.

  Artikkel
 • Stor auke i eksportprisen for fersk laks

  I veke 23 i 2020 var eksportprisen for fersk laks 69,23 kr/kg, ein oppgang på 7,7 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Eksport og import av varer opp i uke 22

  Verdien av norsk import og eksport av varer økte noe i den siste uka i mai. Likevel ligger både importen og eksporten under samme periode i fjor om vi ser de siste fire ukene samlet.

  Artikkel
 • Overskot på tenestebalansen

  Eksport av tenester frå norske ikkje-finansielle føretak enda i 1. kvartal 2020 på 68,2 milliardar kroner. Import av tenester utgjorde 65,6 milliardar kroner. Tenestebalansen mellom Noreg og utlandet enda dermed på 2,6 milliardar kroner.

  Artikkel
 • Nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 22 i 2020 var eksportprisen for fersk laks 64,28 kr/kg, ein nedgang på 1,8 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Sterk rente- og stønadsbalanse

  Foreløpige tall viser at rente- og stønadsbalansen overfor utlandet hadde et overskudd på nesten 39 milliarder kroner for 1. kvartal 2020. Det er det høyeste noensinne. Norge hadde et overskudd på lønn og formuesinntekter på over 46 milliarder kro...

  Artikkel
 • Vareeksporten fortsetter å synke

  Verdien av norsk vareeksport fortsetter å gå ned. De fire siste ukene var eksporten 18,6 prosent lavere enn i tilsvarende periode i fjor. Importen er også noe lavere enn i fjor, men nedgangen dempes av høyere priser.

  Artikkel