Alt innhold for området utenriksøkonomi

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Revisjoner av utenriksregnskapet

  Hovedrevisjon av nasjonalregnskapet ble publisert 29. august. Nå publiseres også reviderte tidsserier for utenriksregnskapet, som i Norge utgjør en integrert del av nasjonalregnskapet. Revisjoner vil potensielt foreligge for alle årene i tidsserie...

  Artikkel
 • Oppgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 48 i 2019 var eksportprisen for fersk laks 63,25 kr/kg, ein oppgang på 2,7 prosent samanlikna med veka før. 

  Artikkel
 • Svakt driftsresultat

  Driftsresultatet 3. kvartal viste et overskudd på 24 milliarder kroner. Dette er nesten 60 milliarder lavere enn samme kvartal i 2018. Hovedforklaringen på det svake driftsresultatet er lavere eksport av råolje og naturgass.

  Artikkel
 • Framleis auke i tenestehandelen med utlandet

  Eksport av tenester frå norske ikkje-finansielle føretak enda i 3. kvartal 2019 på 65,8 milliardar kroner. Import av tenester utgjorde 70,0 milliardar kroner. Underskotet på tenestebalansen mellom Noreg og utlandet enda dermed på 4,2 milliardar kr...

  Artikkel
 • Auke i eksportprisen for fersk laks

  I veke 47 i 2019 var eksportprisen for fersk laks 61,56 kr/kg, ein oppgang på 5,0 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Nedgang i bankoverføringer fra utlandet

  Overføringene inn til Norge gikk ned med 37 milliarder kroner fra 2. kvartal 2019 til 3. kvartal 2019. Verdien av bankoverdføringer ut av Norge gikk i samme periode ned med 8 milliarder kroner.

  Artikkel
 • Stor auke i eksportprisen for fersk laks

  I veke 46 i 2019 var eksportprisen for fersk laks 58,63 kr/kg, ein oppgang på 7,6 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Fra 1 milliard til 8 000 milliarder kroner på 100 år

  Norges samhandling med resten av verden er stadig økende, og i de siste tiårene har vi vært i en solid økonomisk situasjon sammenlignet med andre land. Fra midten av 90-tallet bidro oppbyggingen av Oljefondet til at Norge fikk mer formue enn gjeld...

  Artikkel
 • Norges varehandel med utlandet

  Hvilke land importerer vi mest fra og hva slags varer er det snakk om? Og hvor eksporterer vi mest – og hva? Denne interaktive visualiseringen gir deg svaret.  

  Artikkel
 • Rekordhøy fiskeeksport i oktober

  I oktober endte eksporten av fisk på rekordhøye 10,7 milliarder kroner, 9,7 prosent mer enn i oktober 2018. Betydelig vekst i volum og en svak kronekurs bidro til oppgangen.

  Artikkel
 • Oppgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 45 i 2019 var eksportprisen for fersk laks 54,48 kr/kg, ein oppgang på 2,8 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 44 i 2019 var eksportprisen for fersk laks 52,99 kr/kg, ein nedgang på 1,6 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Svak nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 43 i 2019 var eksportprisen for fersk laks 53,87 kr/kg, ein nedgang på 1,4 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Stor oppgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 42 i 2019 var eksportprisen for fersk laks 54,66 kr/kg, ein oppgang på 7,8 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Stor oppgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 41 i 2019 var eksportprisen for fersk laks 50,70 kr/kg, ein oppgang på 8,3 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel