Handelsunderskuddet vedvarer

Publisert:

Vareeksporten i september 2020 var på 60,4 milliarder kroner, 8,7 prosent lavere enn i tilsvarende måned i fjor. Med en importverdi på 68,5 milliarder kroner resulterte dette i den femte måneden på rad med underskudd i Norges utenrikshandel med varer.

Utenrikshandelsstatistikken for september 2020 viste igjen redusert eksportverdi for råolje fra måneden før, etter en viss innhenting de forgående månedene. For naturgass er det motsatt, med en verdiøkning fra de foregående måneder. Som rapportert for august fortsetter veksten for bilimporten også i september. Det ankom også tre F-35 jagerfly til en verdi av 2,3 milliarder. 

Importverdien på 68,5 milliarder kroner måles i løpende priser, og   påvirkes blant annet av utviklingen i kronekursen. Norges Banks importveide kronekurs (I44) viser en svekkelse på 5,3 prosent sammenlignet med september 2019. Dette betyr at norske importører må betale flere kroner for varene de kjøper fra utlandet, selv om prisen i utenlandsk valuta ikke har endret seg. Importprisene, målt ved SSBs prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, økte med 2,4 prosent de siste tolv månedene.

Verdien på importen av industrimaskiner var omtrent uendret siden september i fjor. Siden prisene på disse varene har økt tyder dette på at importert volum har gått ned siden i fjor.

Figur 1. Handelsbalansen

Import i alt Eksport i alt Handelsbalansen
Sep. 2015 53.3 68.3 15.0
Okt. 2015 53.6 73.8 20.2
Nov. 2015 54.2 67.2 13.0
Des. 2015 51.0 66.8 15.8
Jan. 2016 43.7 60.7 17.0
Feb. 2016 49.5 60.4 10.9
Mars 2016 50.5 61.9 11.4
April 2016 50.4 61.5 11.2
Mai 2016 49.7 58.4 8.7
Juni 2016 53.8 60.4 6.6
Juli 2016 54.9 59.4 4.4
Aug. 2016 62.9 59.6 -3.4
Sep. 2016 54.3 57.5 3.2
Okt. 2016 52.7 69.0 16.2
Nov. 2016 57.3 70.6 13.3
Des. 2016 49.3 72.4 23.1
Jan. 2017 51.8 77.5 25.7
Feb. 2017 48.8 71.0 22.2
Mars 2017 57.2 78.2 21.1
April 2017 43.9 68.6 24.7
Mai 2017 59.5 68.9 9.4
Juni 2017 67.3 69.0 1.6
Juli 2017 47.1 62.9 15.8
Aug. 2017 55.4 68.7 13.4
Sep. 2017 59.7 66.5 6.8
Okt. 2017 56.5 75.3 18.8
Nov. 2017 83.9 78.9 -5.0
Des. 2017 53.3 78.1 24.9
Jan. 2018 54.8 85.6 30.8
Feb. 2018 51.0 75.9 24.9
Mars 2018 64.2 82.1 17.9
April 2018 63.5 80.4 16.9
Mai 2018 63.2 80.6 17.4
Juni 2018 59.2 79.8 20.6
Juli 2018 54.7 82.1 27.3
Aug. 2018 56.5 87.1 30.6
Sep. 2018 59.3 81.7 22.4
Okt. 2018 65.6 98.3 32.7
Nov. 2018 65.0 87.0 21.9
Des. 2018 53.3 79.7 26.4
Jan. 2019 60.6 86.8 26.1
Feb. 2019 62.2 76.5 14.2
Mars 2019 66.8 85.3 18.5
April 2019 62.2 77.3 15.1
Mai 2019 67.2 76.0 8.9
Juni 2019 60.0 66.1 6.1
Juli 2019 59.9 66.8 6.9
Aug. 2019 59.9 65.6 5.7
Sep. 2019 67.5 66.2 -1.3
Okt. 2019 66.9 76.6 9.7
Nov. 2019 63.1 86.1 23.0
Des. 2019 61.6 85.4 23.8
Jan. 2020 61.3 80.4 19.1
Feb. 2020 58.4 75.1 16.7
Mars 2020 69.1 71.2 2.1
April 2020 55.4 59.0 3.7
Mai 2020* 57.7 56.1 -1.6
Juni 2020* 66.6 56.2 -10.4
Juli 2020* 60.5 58.3 -2.2
Aug. 2020* 60.4 57.1 -3.4
Sep. 2020* 68.5 60.4 -8.0

Nedgang i eksportverdi for olje

Eksportverdien for råolje, 15,6 milliarder kroner, var 20,9 prosent lavere enn i september 2019. Prisen på 395 kroner per oljefat var langt lavere enn for ett år siden. Eksportert mengde viste en oppgang på 11,2 prosent fra 2019.

Verdien av naturgasseksporten utgjorde 6,8 milliarder kroner, en oppgang på 8,9 prosent fra september i fjor. Eksportert volum av naturgass i gassform økte med over 50 prosent. Dette forklares med vedlikehold på feltene i september i fjor.

Sammenlignet med august 2020 er gassprisen 43,6 prosent høyere. Oppgangen fra august fortsetter, men prisen er fortsatt et stykke unna nivåene vi har registrert de siste årene.  

Figur 2

Eksport av råolje

Figur 3. Eksport av råolje, naturgass og naturlige gasskondensater

2018 2019 2020*
Jan. 46.0 44.1 39.7
Feb. 40.0 38.8 37.1
Mars 44.2 44.4 28.1
April 42.2 35.5 24.1
Mai 40.9 34.2 23.2
Juni 39.0 28.1 20.8
Juli 46.9 30.1 24.5
Aug. 46.3 28.4 23.7
Sep. 44.0 26.6 22.6
Okt. 55.2 34.3
Nov. 44.8 43.9
Des. 44.0 45.8

Liten økning i fastlandseksporten

Fastlandseksporten var 0,5 prosent høyere enn september i fjor og endte på 37,8 milliarder kroner.

Eksportverdien for fisk utgjorde 8,3 milliarder kroner, ned 1,6 prosent sammenlignet med september i fjor. Utførselen av det viktigste produktet, fersk laks med hode, kom opp i 4,6 milliarder kroner, en økning fra året før. Lakseprisen var noe lavere, mens mengden viste en liten oppgang.

Eksportverdiene var gjennomgående lavere for de samme sentrale maskingruppene til industriformål tidligere omtalt under import.      

Aluminiumseksporten fortsetter økningen vi har registrert de siste månedene, og endte på 3,3 milliarder kroner i september. Dette er en økning på hele 38,3 prosent fra september i fjor. Betydelig oppgang i eksportert mengde av primære aluminiumslegeringer er forklaringen her. Prisen her er noe lavere enn i fjor. 

Figur 4. Fastlandseksport

2018 2019 2020*
Jan. 37.0 42.6 40.7
Feb. 35.8 37.5 38.0
Mars 37.9 40.5 41.0
April 37.6 39.5 34.7
Mai 38.2 41.7 32.5
Juni 39.9 37.0 35.2
Juli 34.6 36.4 32.8
Aug. 40.4 37.1 33.0
Sep. 36.2 37.7 37.8
Okt. 43.0 42.1
Nov. 42.1 41.8
Des. 35.7 38.9

Andre vesentlige tolvmånedersendringer

  • Importen av personbiler fortsetter å vokse sammenlignet med de lave nivåene i starten av koronakrisen. I september 2020 ble det importert noe over 17.100 biler, dette er en økning på 3,1 prosent sammenlignet med fjoråret.
  • Samlet sett var råolje- og mineraloljeimporten noe over 2 milliarder kroner lavere i september 2020. Mesteparten kan forklares med redusert import av råolje.
  • Importen av medisiner og farmasøytiske varer var 415 millioner kroner høyere i september enn et år tidligere. Dette er en økning på 25,2 prosent.

Kontakt