Fortsatt svak vareeksport

Publisert:

I november 2020 utgjorde eksporten av varer 71,5 milliarder kroner. Dette er 17,0 prosent lavere enn i samme måned i fjor og den laveste eksportverdien for november siden 2016. Eksporten var imidlertid 1,3 prosent høyere enn i oktober, og den høyeste siden februar i år.

Utenrikshandelsstatistikken for november viser fortsatt stor tilbakegang i vareeksporten fra i fjor. Sammenlignet med november 2019 er det først og fremst råolje, raffinerte mineraloljeprodukter og fisk som bidrar til nedgangen i eksportverdien. En økning i naturgasseksporten demper fallet.

Verdien av vareimporten var i likhet med foregående måneder noe høyere enn fjoråret, og økte med 13,0 prosent til 71,3 milliarder kroner fra november i fjor. Dette ga et handelsoverskudd på 0,2 milliarder kroner i november. Høy innførsel av biler bidro til den høye importverdien.

Figur 1. Handelsbalansen

Import i alt Eksport i alt Handelsbalansen
Nov. 2015 54.2 67.2 13.0
Des. 2015 51.0 66.8 15.8
Jan. 2016 43.7 60.7 17.0
Feb. 2016 49.5 60.4 10.9
Mar. 2016 50.5 61.9 11.4
Apr. 2016 50.4 61.5 11.2
Mai. 2016 49.7 58.4 8.7
Jun. 2016 53.8 60.4 6.6
Jul. 2016 54.9 59.4 4.4
Aug. 2016 62.9 59.6 -3.4
Sep. 2016 54.3 57.5 3.2
Okt. 2016 52.7 69.0 16.2
Nov. 2016 57.3 70.6 13.3
Des. 2016 49.3 72.4 23.1
Jan. 2017 51.8 77.5 25.7
Feb. 2017 48.8 71.0 22.2
Mar. 2017 57.2 78.2 21.1
Apr. 2017 43.9 68.6 24.7
Mai. 2017 59.5 68.9 9.4
Jun. 2017 67.3 69.0 1.6
Jul. 2017 47.1 62.9 15.8
Aug. 2017 55.4 68.7 13.4
Sep. 2017 59.7 66.5 6.8
Okt. 2017 56.5 75.3 18.8
Nov. 2017 83.9 78.9 -5.0
Des. 2017 53.3 78.1 24.9
Jan. 2018 54.8 85.6 30.8
Feb. 2018 51.0 75.9 24.9
Mar. 2018 64.2 82.1 17.9
Apr. 2018 63.5 80.4 16.9
Mai. 2018 63.2 80.6 17.4
Jun. 2018 59.2 79.8 20.6
Jul. 2018 54.7 82.1 27.3
Aug. 2018 56.5 87.1 30.6
Sep. 2018 59.3 81.7 22.4
Okt. 2018 65.6 98.3 32.7
Nov. 2018 65.0 87.0 21.9
Des. 2018 53.3 79.7 26.4
Jan. 2019 60.6 86.8 26.1
Feb. 2019 62.2 76.5 14.2
Mar. 2019 66.8 85.3 18.5
Apr. 2019 62.2 77.3 15.1
Mai. 2019 67.2 76.0 8.9
Jun. 2019 60.0 66.1 6.1
Jul. 2019 59.9 66.8 6.9
Aug. 2019 59.9 65.6 5.7
Sep. 2019 67.5 66.2 -1.3
Okt. 2019 66.9 76.6 9.7
Nov. 2019 63.1 86.1 23.0
Des. 2019 61.6 85.4 23.8
Jan. 2020 61.3 77.6 16.3
Feb. 2020 58.4 75.0 16.6
Mar. 2020 69.1 68.8 -0.3
Apr. 2020 55.4 51.9 -3.5
Mai. 2020 57.7 51.9 -5.9
Jun. 2020 66.6 57.7 -8.9
Jul. 2020 60.5 58.3 -2.2
Aug. 2020 60.5 57.1 -3.5
Sep. 2020 68.9 60.4 -8.6
Okt. 2020 67.9 70.5 2.6
Nov. 2020 71.3 71.5 0.2

Tredoblet import av elbiler

Bilimporten endte på 7,0 milliarder kroner i november. Dette er nesten dobbelt så mye som i tilsvarende periode i fjor, og den høyeste importverdien siden rekordmåneden i mars 2019 da importen av Tesla 3 var spesielt høy. Det ble innført i overkant av 11 400 elbiler i november, en mer enn tredobling fra november i fjor. Over halvparten av bilene vi importerte i november var elektriske.

Det har vært en økning i importen av populære elektronikkvarer i november. Mye tyder altså på at det vil være harde pakker under juletreet også i år. Det ble importert 79 100 smartklokker og 68 300 nettbrett i november, noe som er en økning fra samme måned i fjor.

Importen av alkoholholdige drikkevarer var historisk høy i november. Verdien utgjorde 743 millioner kroner, en økning på 37,3 prosent fra november i fjor.

Lavere oljeinntekt i november

Vi eksporterte råolje for 19,5 milliarder kroner i november. Dette er en reduksjon på 32,4 prosent mot tilsvarende måned i 2019, og 3,9 prosent lavere enn i oktober i år. Nedgangen skyldes både lavere pris og volum. Oljeprisen i november endte på 411 kroner fatet, noe som er høyere enn de to foregående månedene, men 170 kroner lavere enn for 12 måneder siden. Antallet eksporterte fat endte på 47,4 millioner, ned 4,5 prosent fra i fjor. 

Høyeste gasspris siden mars 2019

Naturgasseksporten økte med 4,8 prosent til 15,0 milliarder kroner i november. Oppgangen skyldes høyere pris og volum. Det ble utført 9,6 milliarder standard kubikkmeter naturgass i gassform i november, 1,9 prosent mer enn i fjor. Gassprisen i november er den høyeste siden mars 2019.

Figur 2

Figur 2. Eksport av råolje

Figur 3. Eksport av råolje, naturgass og naturlige gasskondensater

2018 2019 2020
Jan. 46.0 44.1 36.8
Feb. 40.0 38.8 37.2
Mar. 44.2 44.4 25.7
Apr. 42.2 35.5 16.7
Mai 40.9 34.2 18.8
Jun. 39.0 28.1 21.4
Jul. 46.9 30.1 24.5
Aug. 46.3 28.4 23.7
Sep. 44.0 26.6 22.6
Okt. 55.2 34.3 31.0
Nov. 44.8 43.9 34.5
Des. 44.0 45.8

Nedgang i fastlandseksporten

Fastlandseksporten i november var 11,7 prosent lavere enn for 12 måneder siden og endte på 37,0 milliarder kroner. Størst nedgang var det i eksportverdien for raffinerte mineraloljeprodukter som falt 61,1 prosent sammenlignet med november i fjor. Nedgangen forklares med svært lave priser, men også redusert eksportvolum. Utførselen av industrimaskiner og -utstyr gikk tilbake 15,9 prosent fra november i fjor og endte på 3,1 milliarder kroner. Også for produktene flytende propan og butan samt elektrisk strøm ser vi en lavere eksportverdi enn for ett år siden.

For femte måned på rad ser vi en nedgang i fiskeeksporten sammenlignet med tilsvarende periode i 2019. Fiskeeksporten falt med 11,6 prosent til 9,1 milliarder kroner fra november i fjor og skyldes lavere priser og volum. En fallende pristrend for laks trekker ned eksportverdien i november. Verdien av lakseeksporten var på 5,7 milliarder kroner i november, 15,5 prosent lavere enn for 12 måneder siden. Så langt i år er verdien av fiskeeksporten 93,2 milliarder kroner, mot 94,8 milliarder på samme tid i fjor.

Figur 4. Fastlandseksport

2018 2019 2020
Jan. 37.0 42.6 40.8
Feb. 35.8 37.5 37.8
Mar. 37.9 40.5 41.0
Apr. 37.6 39.5 34.9
Mai 38.2 41.7 32.6
Jun. 39.9 37.0 36.0
Jul. 34.6 36.4 32.8
Aug. 40.4 37.1 33.0
Sep. 36.2 37.7 37.8
Okt. 43.0 42.1 39.5
Nov. 42.1 41.8 37.0
Des. 35.7 38.9

Kontakt