Første handelsoverskudd siden februar

Publisert:

I oktober 2020 ble det eksportert varer for 70,6 milliarder kroner og importverdien utgjorde 67,9 milliarder. Etter syv måneder med underskudd snudde handelsbalansen for varer og endte med et overskudd på 2,7 milliarder kroner.

Utenrikshandelsstatistikken for varer viser en betydelig økning i eksportverdien på 17,0 prosent fra september til oktober i år. Det er først og fremst høyere eksportvolum av råolje, vekst i naturgassprisene og sesongoppgang for fiskeeksporten som bidrar til dette.

Verdien av norsk eksport av varer har økt siden oljepriskollapsen og årets bunnivå i april. Den negative differansen mot fjoråret er redusert over tid, men eksportverdien er fortsatt på et lavere nivå enn fjorårets verdier. For oktober måned er samlet eksportverdi 7,8 prosent mindre enn tilsvarende periode i fjor. Fastlandseksporten er ned 6,0 prosent i samme periode. Verdien av vareimporten var i likhet med foregående måneder noe høyere enn fjoråret, og økte med 1,5 prosent fra tilsvarende periode i fjor.

Eksport og importverdiene måles i løpende priser, og påvirkes av endringer i kronekursen. Den norske kronen er fortsatt svak sammenlignet med i fjor. Isolert sett betyr dette at norske eksportører får flere kroner for varene de selger i utenlandsk valuta, mens importørene må betale mer for varene de kjøper.

Figur 1. Handelsbalansen

Import i alt Eksport i alt Handelsbalansen
Okt. 2015 53.6 73.8 20.2
Nov. 2015 54.2 67.2 13.0
Des. 2015 51.0 66.8 15.8
Jan. 2016 43.7 60.7 17.0
Feb. 2016 49.5 60.4 10.9
Mar. 2016 50.5 61.9 11.4
Apr. 2016 50.4 61.5 11.2
Mai. 2016 49.7 58.4 8.7
Jun. 2016 53.8 60.4 6.6
Jul. 2016 54.9 59.4 4.4
Aug. 2016 62.9 59.6 -3.4
Sep. 2016 54.3 57.5 3.2
Okt. 2016 52.7 69.0 16.2
Nov. 2016 57.3 70.6 13.3
Des. 2016 49.3 72.4 23.1
Jan. 2017 51.8 77.5 25.7
Feb. 2017 48.8 71.0 22.2
Mar. 2017 57.2 78.2 21.1
Apr. 2017 43.9 68.6 24.7
Mai. 2017 59.5 68.9 9.4
Jun. 2017 67.3 69.0 1.6
Jul. 2017 47.1 62.9 15.8
Aug. 2017 55.4 68.7 13.4
Sep. 2017 59.7 66.5 6.8
Okt. 2017 56.5 75.3 18.8
Nov. 2017 83.9 78.9 -5.0
Des. 2017 53.3 78.1 24.9
Jan. 2018 54.8 85.6 30.8
Feb. 2018 51.0 75.9 24.9
Mar. 2018 64.2 82.1 17.9
Apr. 2018 63.5 80.4 16.9
Mai. 2018 63.2 80.6 17.4
Jun. 2018 59.2 79.8 20.6
Jul. 2018 54.7 82.1 27.3
Aug. 2018 56.5 87.1 30.6
Sep. 2018 59.3 81.7 22.4
Okt. 2018 65.6 98.3 32.7
Nov. 2018 65.0 87.0 21.9
Des. 2018 53.3 79.7 26.4
Jan. 2019 60.6 86.8 26.1
Feb. 2019 62.2 76.5 14.2
Mar. 2019 66.8 85.3 18.5
Apr. 2019 62.2 77.3 15.1
Mai. 2019 67.2 76.0 8.9
Jun. 2019 60.0 66.1 6.1
Jul. 2019 59.9 66.8 6.9
Aug. 2019 59.9 65.6 5.7
Sep. 2019 67.5 66.2 -1.3
Okt. 2019 66.9 76.6 9.7
Nov. 2019 63.1 86.1 23.0
Des. 2019 61.6 85.4 23.8
Jan. 2020 61.3 77.6 16.3
Feb. 2020 58.4 75.0 16.6
Mar. 2020 69.1 68.8 -0.3
Apr. 2020 55.4 51.7 -3.7
Mai. 2020 57.7 51.8 -6.0
Jun. 2020 66.6 56.9 -9.7
Jul. 2020 60.5 58.3 -2.2
Aug. 2020 60.4 57.1 -3.3
Sep. 2020 68.9 60.4 -8.6
Okt. 2020 67.9 70.6 2.7

Økt eksport av råolje

Antallet eksporterte fat råolje var på sitt høyeste siden 2010. I oktober ble det eksportert hele 51 millioner fat med råolje – 38,1 prosent mer enn i samme måned i fjor. Oljeprisen ligger langt lavere enn fjoråret, og var 395 kroner fatet, mot 547 kr i oktober i fjor. Råoljeeksporten endte dermed på 20,3 milliarder kroner, bare 0,1 prosent lavere enn for ett år siden.

Prisoppgang for naturgass

Eksportverdien for naturgass gikk ned 23,5 prosent sammenlignet med oktober i fjor og endte på 10,4 milliarder kroner. Prisen har økt kraftig siden juli i år, men er fortsatt lavere enn på samme tid i fjor. Utførselen av naturgass i gassform var 8,9 milliarder standard kubikkmeter, opp 2,8 prosent fra oktober i fjor.

Figur 2

Figur 2. Eksport av råolje

Figur 3. Eksport av råolje, naturgass og naturlige gasskondensater

2018 2019 2020
Jan. 46.0 44.1 36.8
Feb. 40.0 38.8 37.2
Mar. 44.2 44.4 25.7
Apr. 42.2 35.5 16.7
Mai 40.9 34.2 18.8
Jun. 39.0 28.1 21.4
Jul. 46.9 30.1 24.5
Aug. 46.3 28.4 23.7
Sep. 44.0 26.6 22.6
Okt. 55.2 34.3 31.0
Nov. 44.8 43.9
Des. 44.0 45.8

Figur 4. Fastlandseksport

2018 2019 2020
Jan. 37.0 42.6 40.7
Feb. 35.8 37.5 37.8
Mar. 37.9 40.5 41.0
Apr. 37.6 39.5 34.7
Mai 38.2 41.7 32.5
Jun. 39.9 37.0 35.2
Jul. 34.6 36.4 32.8
Aug. 40.4 37.1 33.0
Sep. 36.2 37.7 37.8
Okt. 43.0 42.1 39.6
Nov. 42.1 41.8
Des. 35.7 38.9

Andre vesentlige 12-månedersendringer

  • Eksporten av raffinerte mineraloljeprodukter endte på 2,5 milliarder kroner og var 29,6 prosent lavere sammenlignet med oktober i fjor.
  • Nedgang var det også i utførselen av industrimaskiner og -utstyr, som gikk tilbake 17,5 prosent fra oktober i fjor og endte på 3,2 milliarder kroner.
  • Fiskeeksporten utgjorde 10,2 milliarder kroner i oktober, en nedgang på 4,4 prosent mot oktober i fjor. Eksportvolumet for laks økte, men fallende pristrend trekker ned verdien.
  • I oktober ble det importert 15 900 biler, en økning på 3,6 prosent sammenlignet med fjoråret.

Revisjon av tallene for eksport av råolje og naturgass i første og andre kvartal 2020

Når SSB måler eksport av råolje og naturgass har vi ved første publisering kun data om eksportvolumet. Eksportverdien anslås ved hjelp av prisdata som er løpende tilgjengelig fra åpne kilder. I noen tilfeller vil disse prisene ikke samsvare med de eksportørene faktisk har fått for varene. De reelle prisene og verdiene rapporteres til SSB med noen måneders etterslep. Dette er bakgrunnen for den uvanlig store revisjonen av verdien på norsk eksport av råolje og naturgass i første og andre kvartal: De foreløpige anslagene på prisene bommet mer enn vanlig på prisene det nå viser seg at eksportørene fikk for råoljen og naturgassen. Størrelsen på revisjonene er tilgjengelig i statistikkbanktabell 12308: Utenrikshandel med varer. Foreløpige og reviderte månedstall

Kontakt