Betydelig eksportvekst

Publisert:

Vareeksporten i mars endte på 98,1 milliarder kroner, hele 45,7 prosent mer enn i mars 2020. Fastlandseksporten var den klart høyeste noensinne målt i en måned, og det var sterk vekst også for råolje og naturgass.

Nye tall for utenrikshandel med varer for mars viser at fastlandseksporten endte på 49,8 milliarder kroner. Det er en økning på 21,5 prosent fra samme måned i fjor, mens oppgangen fra februar i år var på hele 30,6 prosent. Før mars 2021 var den høyeste fastlandseksporten i en måned målt til rundt 43 milliarder kroner, i oktober 2018, og denne rekorden ble dermed ettertrykkelig slått i mars i år.

Utførselen av raffinerte oljeprodukter økte med hele 77,2 prosent sammenlignet med mars i fjor og endte opp på 6,4 milliarder kroner. Gjennomgående var det langt høyere eksportkvanta, men også noe prisvekst.

Det ble utført fisk til en verdi av 10,6 milliarder kroner i mars. Dette er en oppgang på 13,6 prosent fra i mars fjor, og en av få måneder med en utførselsverdi på over 10 milliarder kroner. Fersk hel laks med hode utgjorde nær 50 prosent av samlet fiskeeksport, eller 5,2 milliarder kroner. Prisen var noe lavere enn i mars 2020, mens kvantum viste en økning på over 20 prosent.

Eksportverdien for metaller unntatt jern og stål var på 6,2 milliarder kroner i mars. Dette er en vekst på 29,7 prosent fra et år tidligere. For det viktigste produktet, aluminium, ble det registrert både økte kvanta og høyere priser for mars i år.

Figur 1. Fastlandseksport

2019 2020 2021
Jan. 42.6 40.8 35.5
Feb. 37.5 37.7 38.1
Mars 40.5 41.0 49.8
April 39.5 34.9
Mai 41.7 32.6
Juni 37.0 36.0
Juli 36.4 32.8
Aug. 37.1 33.0
Sep. 37.7 37.8
Okt. 42.1 39.5
Nov. 41.8 36.8
Des. 38.9 39.4

Råoljeeksporten mer enn doblet

Verdien av råoljeeksporten endte på 27,7 milliarder kroner i årets tredje måned. Dette er mer enn en dobling fra samme måned i fjor. Økningen skyldes en langt høyere oljepris: 575 kroner per fat mot 285 i mars 2020, da prisen var på vei mot bunnivået etter utbruddet av koronapandemien som ble nådd i april. I tillegg gikk antall eksporterte fat opp fra 43,9 millioner til 48,1 millioner.

Figur 2

Eksport av råolje

Økt naturgasseksport

Naturgass til en verdi av 20,4 milliarder kroner ble eksportert i mars, en oppgang på hele 79,0 prosent sammenlignet med samme tid i fjor. Årsaken til oppgangen er betydelig høyere priser. Det ble ført ut 9,8 milliarder kubikkmeter naturgass i gassform i mars 2021. De to siste månedene er det i forhold til samme perioder i fjor registrert noe lavere eksportvolumer for naturgass, men til gjengjeld har prisene vært langt høyere.

Figur 3. Eksport av råolje, naturgass og naturlige gasskondensater

2019 2020 2021
Jan. 44.1 35.4 42.5
Feb. 38.8 35.9 44.2
Mars 44.4 24.2 48.3
April 35.5 15.7
Mai 34.2 17.9
Juni 28.1 20.4
Juli 30.1 27.5
Aug. 28.4 25.4
Sep. 26.6 21.5
Okt. 34.3 31.0
Nov. 43.9 34.5
Des. 45.8 36.6

Fortsatt handelsoverskudd

Importen steg med 5,2 prosent fra mars i fjor og endte på 72,7 milliarder kroner. Med en samlet vareeksport på 98,1 milliarder kroner resulterte dette i et handelsoverskudd på i overkant av 25 milliarder kroner, noe som er 3 milliarder mer enn i måneden før.

Figur 4. Handelsbalansen

Import i alt Eksport i alt Handelsbalansen
Mars 2016 50.5 61.9 11.4
April 2016 50.4 61.5 11.2
Mai 2016 49.7 58.4 8.7
Juni 2016 53.8 60.4 6.6
Juli 2016 54.9 59.4 4.4
Aug. 2016 62.9 59.6 -3.4
Sep. 2016 54.3 57.5 3.2
Okt. 2016 52.7 69.0 16.2
Nov. 2016 57.3 70.6 13.3
Des. 2016 49.3 72.4 23.1
Jan. 2017 51.8 77.5 25.7
Feb. 2017 48.8 71.0 22.2
Mars 2017 57.2 78.2 21.1
April 2017 43.9 68.6 24.7
Mai 2017 59.5 68.9 9.4
Juni 2017 67.3 69.0 1.6
Juli 2017 47.1 62.9 15.8
Aug. 2017 55.4 68.7 13.4
Sep. 2017 59.7 66.5 6.8
Okt. 2017 56.5 75.3 18.8
Nov. 2017 83.9 78.9 -5.0
Des. 2017 53.3 78.1 24.9
Jan. 2018 54.8 85.6 30.8
Feb. 2018 51.0 75.9 24.9
Mars 2018 64.2 82.1 17.9
April 2018 63.5 80.4 16.9
Mai 2018 63.2 80.6 17.4
Juni 2018 59.2 79.8 20.6
Juli 2018 54.7 82.1 27.3
Aug. 2018 56.5 87.1 30.6
Sep. 2018 59.3 81.7 22.4
Okt. 2018 65.6 98.3 32.7
Nov. 2018 65.0 87.0 21.9
Des. 2018 53.3 79.7 26.4
Jan. 2019 60.6 86.8 26.1
Feb. 2019 62.2 76.5 14.2
Mars 2019 66.8 85.3 18.5
April 2019 62.2 77.3 15.1
Mai 2019 67.2 76.0 8.9
Juni 2019 60.0 66.1 6.1
Juli 2019 59.9 66.8 6.9
Aug. 2019 59.9 65.6 5.7
Sep. 2019 67.5 66.2 -1.3
Okt. 2019 66.9 76.6 9.7
Nov. 2019 63.1 86.1 23.0
Des. 2019 61.6 85.4 23.8
Jan. 2020 61.3 76.3 14.9
Feb. 2020 58.4 73.7 15.3
Mars 2020 69.1 67.4 -1.7
April 2020 55.4 50.9 -4.5
Mai 2020 57.7 50.9 -6.8
Juni 2020 66.6 56.7 -9.9
Juli 2020 60.5 61.3 0.9
Aug. 2020 62.0 58.8 -3.2
Sep. 2020 68.9 59.3 -9.6
Okt. 2020 67.8 70.5 2.7
Nov. 2020 71.1 71.3 0.2
Des. 2020 63.9 76.0 12.1
Jan. 2021 55.7 78.0 22.4
Feb. 2021 59.4 83.0 23.6
Mars 2021 72.7 98.1 25.4

Andre vesentlige 12-månedersendringer

  • Importverdien av personbiler utgjorde 7 milliarder kroner i mars, over 50 prosent høyere enn på samme tid i fjor. Antall biler økte fra 14 850 til 21 600.
  • Innførselen av databehandlingsutstyr har økt med nesten en halv milliard kroner - til 1,6 milliarder for mars i år.
  • Innen import av konsumvarer viste både klær, skotøy og møbler verdiøkninger på mellom 20 og 40 prosent fra mars i fjor.
  • De store maskingruppene som anvendes for produksjon i industrien viste derimot gjennomgående lavere importverdier i mars i år enn for ett år siden.

Kontakt