Alt innhold for området utdanning

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Liten økning i månedskostnad

  Gjennomsnittlig månedskostnad for en heldagsplass i ordinære private barnehager var kun 1,3 prosent høyere i 2016 enn i året før.

  Artikkel
 • Effekter av satsing på økt lærertetthet

  Rapporter 2017/39

  Høsten 2012 bevilget Stortinget 1,5 milliarder kroner over fire år til 600 nye lærerstillinger på ungdomstrinnet. Denne rapporten studerer effekter på ressursbruk, læringsutbytte og læringsmiljø, samt gir en beskrivelse av hvordan tiltaket er gjen...

  Publikasjon
 • Barnetilsynsundersøkelsen 2016

  Rapporter 2017/35

  En enda større andel av barn i alderen 1–5 år går i barnehage i 2016 enn i 2010, viser rapporten «Barnetilsynsundersøkelsen 2016». Økningen skyldes først og fremst en større andel ett- og toåringer i barnehage.

  Publikasjon
 • Gjennomgang av tidligere LÆRERMOD-framskrivinger

  Notater 2017/42

  Siden 1998, da modellen LÆRERMOD ble etablert, har Statistisk sentralbyrå (SSB) regelmessig publisert framskrivninger av tilbud og etterspørsel for ulike typer lærere.

  Publikasjon
 • Ny dobling i deltakere fra Syria

  I løpet av 2016 deltok 41 600 personer i opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere – en økning på 12 prosent fra 37 100 i 2015. Tallet på syriske deltakere ble mer enn doblet fra året før, til 9 800.

  Artikkel
 • 55 prosent har gått på kurs og seminar

  Over halvparten av den voksne befolkningen deltar i ikke-formell opplæring. Fire av fem deltagere er med på slik opplæring i betalt arbeidstid.

  Artikkel
 • Guttene havner bakpå

  På slutten av ungdomsskolen er forskjellen mellom gutter og jenters skoleprestasjoner langt større enn tidligere i skoleløpet. Guttene går ut av ungdomsskolen med dårligere karakterer i nær alle fag, mens forskjellene er langt mindre på de nasjona...

  Artikkel
 • Barnehagedekning før og nå

  Med en dekningsrad på 91 prosent er barnehageplass i dag nærmest en selvfølge. Slik har det ikke alltid vært – på 1980-tallet gikk bare 20 prosent av barna i barnehagen.

  Artikkel
 • Gjennomføringen av yrkesfag i bunnsjiktet i OECD

  Norge er blant de svakeste landene når det gjelder gjennomføring av yrkesfaglig videregående opplæring i løpet av normert tid, ifølge en fersk rapport fra OECD.

  Artikkel
 • Høyere prisvekst for SFO enn for barnehage

  De siste åtte årene har prisene foreldre betaler for skolefritidsordning (SFO) hatt langt høyere vekst enn prisene i både private og kommunale barnehager.

  Artikkel
 • Færre studerer i utlandet

  Vi er Skandinavias ivrigste til å studere i utlandet, men de siste to årene har færre studenter dratt ut. Størst nedgang har det vært blant dem som vil til Storbritannia og Danmark.

  Artikkel
 • For mye betalt arbeid går på bekostning av studietiden

  Heltidsstudenter som jobber mer enn 10 timer i uken bruker i snitt mindre tid på studier enn studenter som ikke jobber.

  Artikkel
 • Læreres kompetanse i videregående skole

  Rapporter 2017/25

  De fleste lærere i videregående skole er høyt utdannet, 6 prosent har ikke fullført studier på universitets- og høgskolenivå.

  Publikasjon
 • Livslang læring 2008-2017

  Rapporter 2017/23

  40 prosent av befolkningen i alderen 22-66 år oppgir å ha deltatt i ikke-formell opplæring i løpet av de siste 12 månedene. Deltakelsen er omtrent like stor blant menn som blant kvinner.

  Publikasjon
 • Dette er Norge 2017

  Hvor gamle er norske kvinner når de får barn? Hvor gamle blir vi, og hva dør vi av? Dette er noe av det du får svar på i den nyeste utgaven av «Dette er Norge».

  Publikasjon