Flere lærere i heltidsstillinger

Publisert:

Siden 2015 har andelen lærere i heltidsstillinger økt, for både grunnskolelærere og dem i videregående opplæring. Økningen har vært størst for grunnskolelærerne.

I 2015 hadde 69,0 prosent av grunnskolelærere heltidsstillinger, mens tilsvarende andel i 2019 var på 72,6 prosent. Det er også en økning i andel lærere i videregående opplæring som jobber heltid, men denne økningen er mindre sammenlignet med lærere som underviser i grunnskolen. I 2015 hadde 71,6 prosent av alle lærere i videregående opplæring heltidsstillinger, og denne andelen steg til 73,2 prosent i 2019.

Figur 1. Andel lærere i heltidsstilling. 2015-2019.

2015 2016 2017 2018 2019
Lærere i grunnskolen 69.0 70.1 71.0 72.0 72.6
Lærere i videregående opplæring 71.6 72.2 72.1 72.6 73.2

Trøndelag har lavest andel i heltidsstillinger i videregående opplæring

I 2019 var Finnmark fylket med størst andel grunnskolelærere i heltidsstilling, hvor andelen var på 79,4 prosent. Lavest andel finner vi i Telemark hvor 68,7 prosent av alle grunnskolelærere jobbet heltid. Dette utgjør en forskjell på over 10 prosentpoeng.

I videregående opplæring er forskjellen mellom fylket med størst andel lærere i heltidsstilling og fylket med lavest andel på nesten 20 prosentpoeng. Igjen er Finnmark det fylket med størst andel, hvor 85 prosent av alle lærere i videregående opplæring har en stillingsprosent i hovedarbeidsforholdet på 100 prosent eller mer. Lavest andel finner vi i Trøndelag hvor andel lærere i heltidsstilling er 66,5 prosent.

Figur 2. Andel lærere i heltidsstilling, etter fylke. 2019.

Grunnskole Videregående opplæring
Østfold 76.3 78.4
Akershus 73.4 76.2
Oslo 72.2 67.1
Hedmark 73.6 75.7
Oppland 70.1 70.9
Buskerud 72.6 71.8
Vestland 74.2 70.6
Telemark 68.7 71.9
Aust-Agder 69.1 71.8
Vest-Agder 69.8 70
Rogaland 75 79.6
Hordaland 73.2 68.7
Sogn og Fjordane 71.5 70.4
Møre og Romsdal 72 76
Nordland 73.2 80
Troms 70.7 76
Finnmark 79.4 85.1
Trøndelag 69.6 66.5

Større økning i andel heltidsstillinger blant kvinnelige lærere

Figur 3 viser at andel lærere i heltidsstillinger har økt mer blant kvinnelige enn mannlige lærere i perioden 2015-2019. Økningen blant kvinner skjedde imidlertid fra et lavere utgangsnivå i 2015 enn for menn. Andelen mannlige grunnskolelærere i heltidsstilling har steget med kun 1 prosentpoeng siden 2015, mens tilsvarende andel blant kvinnelige grunnskolelærere har steget med nesten 5 prosentpoeng i samme tidsperiode.

Tendensen er den samme blant lærere i videregående opplæring hvor andelen mannlige lærere i heltidsstilling har steget med 0,3 prosentpoeng siden 2015. Blant kvinnelige lærere i videregående opplæring har andelen i heltidsstilling steget fra 67,7 til 70,8 prosent.

Figur 3. Andel lærere i heltidsstilling, etter kjønn. 2015-2019.

2015 2016 2017 2018 2019
Kvinnlige lærere i grunnskolen 67.7 69.0 70.1 71.4 72.2
Mannlige lærere i grunnskolen 72.9 73.2 73.4 73.9 73.8
Kvinnlige lærere i videregående opplæring 67.7 68.5 69.1 69.9 70.8
Mannlige lærere i videregående opplæring 76.0 76.5 75.8 76.0 76.3

Stillingsprosent.

I statistikken Ansatte i barnehage og skole viser stillingsprosent til den stillingsprosenten en lærer har i sitt hovedarbeidsforhold innenfor en næring. Det vil si at en lærer som har to 50 prosent stillinger ved to ulike skoler, ikke blir regnet som heltidsansatt, selv om vedkommende i realiteten jobber heltid.

Statistisk sentralbyrå (SSB) har tatt i bruk en metode som gir bedre informasjon om arbeidstid i a-ordningen. Metoden gir særlig forbedring i arbeidstidsopplysninger, som gjør det enklere å avgjøre hvem som arbeider heltid og deltid. Informasjon om metoden er å finne i følgende artikkel: "Metode for bedring av informasjon om arbeidstid i a-ordningen"

Faktaside

Kontakt