Statistikkområde

Utdanning: Grunnskoler

Alt innhold for delområdet grunnskoler

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Oslo på topp 10 år på rad

  Nasjonale prøver har vært gjennomført årlig de siste 10 årene, og hver av disse årene har Oslo vært det fylket som har hatt størst andel elever på høyeste mestringsnivå i de ulike prøvene.

  Artikkel
 • Fakta om utdanning 2018

  Hvor i landet går flest barn i barnehagen og hvilken utdanning er mest populær for tiden? I Fakta om utdanning finner du det meste av tall om utdanning i Norge – fra barnehage til universitet.

  Publikasjon
 • Effekter av satsing på økt lærertetthet

  Rapporter 2017/39

  Høsten 2012 bevilget Stortinget 1,5 milliarder kroner over fire år til 600 nye lærerstillinger på ungdomstrinnet. Denne rapporten studerer effekter på ressursbruk, læringsutbytte og læringsmiljø, samt gir en beskrivelse av hvordan tiltaket er gjen...

  Publikasjon
 • Guttene havner bakpå

  På slutten av ungdomsskolen er forskjellen mellom gutter og jenters skoleprestasjoner langt større enn tidligere i skoleløpet. Guttene går ut av ungdomsskolen med dårligere karakterer i nær alle fag, mens forskjellene er langt mindre på de nasjona...

  Artikkel
 • Høyere prisvekst for SFO enn for barnehage

  De siste åtte årene har prisene foreldre betaler for skolefritidsordning (SFO) hatt langt høyere vekst enn prisene i både private og kommunale barnehager.

  Artikkel
 • Dette er Norge 2017

  Hvor gamle er norske kvinner når de får barn? Hvor gamle blir vi, og hva dør vi av? Dette er noe av det du får svar på i den nyeste utgaven av «Dette er Norge».

  Publikasjon
 • Forskjellene består i nasjonale prøver

  Resultatene fra nasjonale prøver viser at de samme gruppene oppnår høyeste nivå år etter år: Elever i sentrale strøk, elever med høyt utdannede foreldre og elever uten innvandringsbakgrunn har en større tendens til å prestere over gjennomsnittet.

  Artikkel
 • Hvor mye bidrar skoler til elevers læring?

  Det er mindre forskjeller mellom skolers bidrag til elevenes læring enn resultater fra nasjonale prøver og eksamen kan gi inntrykk av.

  Artikkel
 • Er det forskjeller i skolers og kommuners bidrag til elevenes læring i grunnskolen?

  Rapporter 2017/02

  Det er mindre forskjeller mellom skolers bidrag til elevenes læring, enn resultater fra nasjonale prøver og eksamen kan gi inntrykk av.

  Publikasjon
 • Fakta om utdanning 2017

  Hvor i landet går flest barn i barnehagen og hvilken utdanning er mest populær for tiden? I Fakta om utdanning finner du det meste av tall om utdanning i Norge – fra barnehage til universitet.

  Publikasjon
 • Rekordmange elevar i private skolar

  Om lag 630 000 elevar starta i grunnskolen hausten 2016, ein auke på 5 000 frå førre skoleår. Talet på elevar på privatskole, 23 000, har aldri vore høgare. Det er i Oslo, Vestfold og Aust-Agder at flest elevar vel private skolar.

  Artikkel
 • Effekter av satsing på økt lærertetthet

  Økonomiske analyser 5/2016

  Høsten 2012 bevilget Stortinget 1,5 milliarder kroner over fire år til 600 nye lærerstillinger på ungdomstrinnet. Satsingen førte til mindre grupper i ordinær undervisning, men vi finner ingen tegn til at elevenes læringsutbytte økte.

  Artikkel
 • Gratis kjernetid i barnehage i Oslo. Rapport 1

  Rapporter 2016/36

  I perioden 2011 til 2014 foretok forskningsavdelingen ved Statistisk sentralbyrå og Fafo en omfattende evaluering av tilbudet om gratis kjernetid for fire- og femåringer i bydelene Alna, Stovner, Grorud, Bjerke og Søndre Nordstrand.

  Publikasjon
 • Stadig flere mangler grunnskolepoeng

  4 prosent av elevene ved norske skoler manglet grunnskolepoeng da de gikk ut tiende trinn i 2015. Hva kjennetegner denne gruppen, og hvorfor uteblir grunnskolepoengene?

  Artikkel
 • Fakta om utdanning 2016

  I Fakta om utdanning finner du det meste av tall om utdanning i Norge – fra barnehage til universitet.

  Publikasjon