Videregående opplæring og annen videregående utdanning2016

Innhold

Arkiv for Videregående opplæring og annen videregående utdanning - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
14. mars 2017 2016 Menn dominerer de fleste yrkesfag
25. februar 2016 2015 Knapt tre av ti lærlinger er kvinner
12. mars 2015 2014 Flere kvinner tar studieforberedende
12. juni 2014 2013 Stadig flere elever tar studieforberedende
7. mai 2013 2012 Flere deltakere med innvandrerbakgrunn
13. desember 2012 2012 Flere innvandrermenn i videregående opplæring
14. desember 2011 1. oktober 2011 Flere innvandrere i videregående opplæring
22. mai 2008 2007 Flere avlagte fag- og svenneprøver
9. mai 2012 2011 Flere elever tar påbygging
5. mai 2011 2010 Samlet elev- og lærlingtall er stabilt
15. juni 2006 2005 Flere lærlinger
15. juni 2005 2004 Ni av ti besto sin fag- eller svenneprøve
15. februar 2006 1. oktober 2005 Flere elever på medier og kommunikasjon
16. desember 2010 1. oktober 2010 Nesten alle elever inkludert i Kunnskapsløftet
15. juni 2007 2006 Stadig flere lærlinger
14. februar 2008 1. oktober 2007 Færre velger yrkesfag etter reformen
15. februar 2007 1. oktober 2006 Ni av ti i videregående opplæring
17. desember 2009 1. oktober 2009 Færre lærlinger
22. januar 2009 1. oktober 2008 Mange elever velger studiespesialisering
4. mai 2010 2009 Færre lærlinger på byggfag
14. mai 2009 2008 1 000 flere lærlinger

For tidligere publiseringer se også: Folkehøgskoler, langkurs, Elever og studenter, Lærlinger og avlagte fag- og svenneprøver, Videregående opplæring - KOSTRA, Elever i videregående skoler og Arbeidsmarkedskurs og annen videregående opplæring.