172170
/utdanning/statistikker/vgu/aar
172170
Stadig flere elever tar studieforberedende
statistikk
2014-06-12T10:00:00.000Z
Utdanning;Innvandring og innvandrere;Offentlig sektor
no
vgu, Videregående opplæring og annen videregående utdanning, videregående skoler, folkehøyskoler, fagskoler, elever, lærlinger, lærekandidater, utdanningsprogram, studieretninger, fagprøver, svenneprøver, kurstrinn, fullførte utdanninger, avbrutte utdanninger, innvandrere, norskfødte med innvandrerforeldreKOSTRA, Utdanning, Videregående utdanning, Innvandring og innvandrere, Utdanning, Offentlig sektor
false
Statistikken viser antall elever, lærlinger, lærekandidater, studenter og deltakere i videregående utdanning etter ulike kjennetegn, samt fullførte utdanninger.

Videregående opplæring og annen videregående utdanning2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stadig flere elever tar studieforberedende

Antall elever som tar studieforberedende utdanningsprogram, har økt jevnt de siste årene. Samtidig er det noen færre elever på yrkesfaglig utdanningsprogram i 2013 sammenlignet med tidligere år.

Videregående opplæring
20132012 - 20132009 - 2013
Endring i prosent
Elever200 05605
Lærlinger/lærekandidater39 70227
Elever og lærlinger/lærekandidater239 75805
Hvorav
Innvandrere22 3001052
Norskfødte med innvandrerforeldre9 057329

I alt var det 200 056 elever i videregående opplæring i 2013. Nesten 60 prosent av disse tar studieforberedende utdanningsprogram , mens resten tar yrkesfaglige utdanningsprogram . Som figur 1 viser, er antall elever på yrkesfag tilbake på 2010-nivå, mens antall elever på studieforberedende viser en jevn økning de tre siste årene.

Utdanningsprogrammet som har klart flest elever, er 'studiespesialisering', med 50 prosent av elevkullet. Om lag 57 prosent av disse er kvinner.

Blant de yrkesfaglige utdanningsprogrammene er det flest elever på 'helse- og oppvekstfag', med en kvinneandel på 85 prosent, og på 'teknikk- og industriell produksjon', hvor 90 prosent er menn. Utdanningsprogrammet med jevnest fordeling av kvinner og menn er 'restaurant- og matfag', med 51 prosent menn.

Akershus er fylket som har flest elever på studieforberedende, mens Hordaland har flest elever på yrkesfag. Oslo har størst andel elever på studieforberedende utdanningsprogram med 75 prosent. Til sammenligning har Nord-Trøndelag og Nordland nesten like mange elever på yrkesfaglige som på studieforberedende utdanningsprogram.

85 prosent av alle elevene i videregående opplæring er i alderen 16-18 år, og 14 prosent har innvandrerbakgrunn - omtrent like mange menn som kvinner.

I alt var det registrert nesten 56 000 elever i videregående opplæring på Vk2, Reform 94 , og i Vg3, Kunnskapsløftet , i perioden 1. oktober 2012 til 30. september 2013, hvor av 72 prosent av mennene og 79 prosent av kvinnene fullførte utdanningen. Høyest fullføringsandel finner vi i utdanningsprogrammet musikk, dans og drama med 86 prosent. Lavest fullføringsandel har elektrofag, med 68 prosent.

Flere menn enn kvinner i videregående utdanning

Av de om lag 272 400 deltakerne i videregående utdanning er 53 prosent menn. Det er særlig mange menn blant lærlinger, lærekandidater og studenter i offentlige fagskoler. Kvinnene er i flertall på private fagskoler, på folkehøgskoler og på arbeidsmarkedskurs. Denne kjønnsfordelingen ser vi også for tidligere år.

Flere lærlinger og lærekandidater

I 2013 var det rundt 1 750 lærekandidater og 38 000 lærlinger i lærebedrifter. Som vist i figur 3 har antall lærlinger og lærekandidater økt jevnt de siste årene, og siden 2010 har det blitt nesten 2 500 flere lærlinger/lærekandidater.

Kjønnsfordelingen er mer lik for lærlinger med innvandrerbakgrunn enn for den øvrige befolkningen. Kun 28 prosent av alle lærlingene/lærekandidatene er kvinner, mens 38 prosent av lærlingene/lærekandidatene med innvandrerbakgrunn er kvinner.

Flere lærlinger avlegger fag- og svenneprøver

I 2013 ble det avlagt 23 500 fag- og svenneprøver, og det var nesten dobbelt så mange menn som kvinner som avla prøven. Det ble avlagt om lag 800 flere fag- og svenneprøver av lærlinger sammenlignet med fjoråret. Til gjengjeld avla praksiskandidatene 600 færre fag- og svenneprøver sammenlignet med 2012. I alt bestod 91 prosent av både de mannlige og kvinnelige kandidatene prøven.

Høyest fullføringsandel har lærlingene innenfor 'teknikk- og industriell produksjon' og 'medier og kommunikasjon' – hvor 94 prosent fullførte. Lærlingene på 'design og håndverk' har den laveste fullføringsandelen med 84 prosent.

Flest studenter ved private fagskoler

Det er nesten 16 000 studenter ved fagskoler. Av disse går 57 prosent på private skoler og 38 prosent er kvinner.

Siden 2011 har det blitt 3 400 flere studenter i private fagskoler. Den største andelen av studenter i private fagskoler er kvinner - 54 prosent. Det kvinnelige flertallet henger sammen med fagfeltene som tilbys på de private fagskolene, hvor 'humanistiske- og estetiske fag' og 'økonomiske- og administrative fag' er de fagfeltene med desidert flest kvinner. I offentlige fagskoler er det flest kvinner på 'helse-, sosial- og idrettsfag'.

Menn dominerer i de offentlige fagskolene med 83 prosent av studentene, og fagfeltet med desidert størst andel menn er 'naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag'.

Noen færre elever på folkehøgskoler

Per 1. oktober 2013 var det registrert om lag 6 700 elever på folkehøgskoler, hvorav 55 prosent var kvinner. Siden 2011 har det blitt 500 færre elever på folkehøgskoler.

I alt fullførte 94 prosent av folkehøgskoleelevene skoleåret i 2013. Lavest fullføringsandel har elever under 19 år, hvor kun 85 prosent fullførte. Denne aldersgruppen utgjør imidlertid kun 9 prosent av elevene. 19-åringene utgjør over 60 prosent av elevkullet, og 96 prosent i denne aldersgruppen fullførte skoleåret.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB