289728_not-searchable
/utdanning/statistikker/vgu/aar
289728
Menn dominerer de fleste yrkesfag
statistikk
2017-03-14T08:00:00.000Z
Utdanning;Innvandring og innvandrere;Offentlig sektor
no
vgu, Videregående opplæring og annen videregående utdanning, videregående skoler, folkehøyskoler, fagskoler, elever, lærlinger, lærekandidater, utdanningsprogram, studieretninger, fagprøver, svenneprøver, kurstrinn, fullførte utdanninger, avbrutte utdanninger, innvandrere, norskfødte med innvandrerforeldreKOSTRA, Utdanning, Videregående utdanning, Innvandring og innvandrere, Utdanning, Offentlig sektor
false
Statistikken viser antall elever, lærlinger, lærekandidater, studenter og deltakere i videregående utdanning etter ulike kjennetegn, samt fullførte utdanninger.

Videregående opplæring og annen videregående utdanning2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Menn dominerer de fleste yrkesfag

I videregående opplæring er kvinner i flertall på studieforberedende, og menn på yrkesfag. På noen utdanningsprogram er så mye som 9 av 10 elever og lærlinger menn. Det store flertallet av elever går på en offentlig skole, men elevtallet ved private skoler er nær fordoblet de siste 15 årene.

Videregående opplæring
20162015 - 20162012 - 2016
Endring i prosent
Elever200 73100
Lærlinger/lærekandidater42 683210
Elever og lærlinger/lærekandidater243 41412
Hvorav
Innvandrere27 242435
Norskfødte med innvandrerforeldre10 847923

Det var drøyt 200 000 elever i videregående opplæring per 1. oktober 2016. Nesten 62 prosent av disse elevene fulgte et studieforberedende utdanningsprogram. Det er en liten økning fra 2015, som henger sammen med at det tidligere yrkesfaglige utdanningsprogrammet, medier og kommunikasjon, fra og med høsten 2016 ble et studieforberedende utdanningsprogram. Bare elever som begynte på vg1 på medier og kommunikasjon høsten 2016, følger et studieforberedende løp, mens elever som startet på vg2 og vg3 samme høst, stadig følger gammel ordning.

Stadig kjønnsdelte utdanningsvalg

I tråd med foregående år er det tydelige kjønnspreferanser når det gjelder valg av utdanningsprogram. Kvinner er i flertall på studieforberedende utdanningsprogram. 56 prosent av elevene på studiespesialisering per 1. oktober 2016 var kvinner, mens mer enn to av tre elever på musikk, dans og drama var kvinner. Idrettsfag er det eneste studieforberedende utdanningsprogrammet hvor menn er i flertall. 

Menn er i flertall blant elevene på yrkesfaglige utdanningsprogrammer. Flere yrkesfaglige program er sterkt representert av ett kjønn. På bygg- og anleggsteknikk, elektrofag og teknikk og industriell produksjon er andelen mannlige elever på mellom 90 og 95 prosent. På den annen side er bare 17 prosent av elevene på helse- og oppvekstfag menn. 

Menn dominerer enda mer blant lærlinger. Av 40 700 lærlinger og 2000 lærekandidater per 1. oktober 2016 var 70 prosent menn. Bygg- og anleggsteknikk og elektrofag har nesten utelukkende mannlige lærlinger, med en andel på over 95 prosent. Nesten halvparten av de kvinnelige lærlingene følger helse- og oppvekstfag, og på dette utdanningsprogrammet er fem av seks lærlinger kvinner. 

8 prosent går på private skoler

Nær 92 prosent av elevene i videregående opplæring per 1. oktober 2016 var registrert ved en offentlig skole. I løpet av de siste 15 årene har imidlertid antallet elever ved private skoler nær doblet seg: fra 8 300 til over 16 400. Dette har ført til at andelen elever i videregående opplæring ved private skoler har økt fra 5 til 8 prosent mellom 2001 og 2016. Innslaget av private skoler varierer fra fylke til fylke. I Finnmark var bare litt over 2 prosent av elevene registrert ved en privat skole per 1. oktober 2016, mens andelen i Hordaland var over 14 prosent. Sammen med Buskerud er Hordaland det fylket der andelen elever ved private skoler har økt mest i denne perioden.