213386
/utdanning/statistikker/utuvh/aar
213386
Flere kvinner i høyere utdanning
statistikk
2015-05-04T10:00:00.000Z
Utdanning;Innvandring og innvandrere
no
utuvh, Studenter i universitets- og høgskoleutdanning, lærested, fagfelt (for eksempel samfunnsfag og juridiske fag, humanistiske og estetiske fag), utenlandsstudenter, studieland, skoleslag, eieform, innvandrere, norskfødte med innvandrerforeldre, foreldrenes utdanningsnivåHøyere utdanning, Utdanning, Innvandring og innvandrere, Utdanning
false
Antall studenter i Norge og i utlandet. Kvinnelige studenter sto for hele økningen fra 2013 til 2014.

Studenter i universitets- og høgskoleutdanning1. oktober 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flere kvinner i høyere utdanning

Høsten 2014 var det 272 500 studenter i høyere utdanning i Norge eller studenter i høyere utdanning i utlandet. Dette er drøyt 3 400 flere enn høsten 2013, og kvinner står bak hele økningen.

Studenter i høyere utdanning i Norge og norske studenter i utlandet, etter kjønn og alder . Absolutte tall og prosent
201420132004
Studenter i høyere utdanning
I alt272 504269 063224 158
Menn109 768109 70090 870
Kvinner162 736159 363133 288
Andel 19-24 år i høyere utdanning
I alt34,033,730,7
Menn27,127,525,1
Kvinner41,340,136,5
Andel 25-29 år i høyere utdanning
I alt15,215,016,6
Menn13,513,315,4
Kvinner17,016,817,9
Studenter ved universiteter og høgskoler, 1. oktober 2014

Høsten 2014 var det over 255 500 studenter ved norske universiteter og høgskoler. I tillegg var det nær 17 000 studenter ved utenlandske læresteder – til sammen 272 500 studenter i høyere utdanning.

Antall studenter i Norge økte med snaut 2 300, mens nesten 1 200 flere studerte i utlandet. I tillegg var det flere studenter i aldersgruppen 19-34 år enn året før og færre i aldersgruppen 35 år og over.

Flere studenter = flere kvinner

Blant studentene i høyere utdanning i 2014 var nær 110 000 menn og 162 500 kvinner. En sammenligning med året før viser en økning på over 3 400 studenter, og denne økningen skyldes at det var 3 400 flere kvinnelige studenter. Antall menn i høyere utdanning viser liten eller ingen endring.

Flere yngre studenter, færre eldre

Høsten 2014 var det 4 500 flere studenter som var yngre enn 35 år enn året før, mens det var 1 100 færre i alderen 35 år og eldre. Det var over 700 flere mannlige studenter yngre enn 35 år, men samtidig 700 færre i alderen 35 år og eldre. Blant kvinnelige studenter var det nesten 3 800 flere studenter yngre enn 35 år og 400 færre i alderen 35 år og eldre.

Færre tar høyere utdanning i Australia

Av nesten 17 000 gradsstudenter i utlandet studieåret 2014/15 var over 30 prosent i Storbritannia – eller nær 5 200. Deretter var om lag 20 prosent i Danmark (3 000 studenter) og 10 prosent i USA (1 800 studenter). I tiårsperioden 2004–2014 har det vært størst økning i antall studenter til Storbritannia – fra 2 700 i 2004 til 5 200 i 2014. I samme periode har det blitt 1 000 flere studenter til både Danmark og Polen. Størst nedgang har det vært i Australia, der det var 2 700 studenter fra Norge i 2004. I 2014 var det under 800.

Studenter med innvandrerbakgrunn valgte farmasi

Et flertall av studentene på masterstudiet i farmasi hadde innvandringsbakgrunn i 2014 – akkurat som i 2013. Rundt 33 prosent av 560 studenter på dette studiet var innvandrere, mens 19 prosent var norskfødte med innvandrerforeldre. Innen Master of Science var hele 40 prosent av 3 600 studenter innvandrere, mens her var bare 2 prosent norskfødte med innvandrerbakgrunn. Størst andel innvandrerstudenter var det innen Master of Philosophy med 65 prosent, men her er antall registrerte studenter (140 studenter) så vidt lite at selv små endringer raskt vil påvirke andelen innvandrere og andre.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB