Studenter i høyere utdanning1. oktober 2014

Innhold

Arkiv for Studenter i høyere utdanning - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
26. mars 2020 1. oktober 2019 1. oktober 2019
28. mars 2019 1. oktober 2018 1. oktober 2018
23. mars 2018 1. oktober 2017 1. oktober 2017
5. april 2017 1. oktober 2016 1. oktober 2016
14. april 2016 1. oktober 2015 Solid økning i antall studenter
4. mai 2015 1. oktober 2014 Flere kvinner i høyere utdanning
23. mai 2014 1. oktober 2013 Flest studerer helse, sosial og idrettsfag
29. mai 2013 1. oktober 2012 Stadig flere studenter
22. mai 2012 1. oktober 2011 Mange innvandrere studerer farmasi
20. mai 2011 1. oktober 2010 Høy deltakelse blant norskfødte med innvandrerforeldre
1. juni 2010 1. oktober 2009 Deltagelse i høyere utdanning i endring
15. juni 2009 1. oktober 2008 Størst vekst ved statlige høgskoler
17. juni 2008 1. oktober 2007 Færre velger humanistiske og estetiske fag
18. juni 2007 1. oktober 2006 Flere studerer ved høgskolene
23. juni 2006 1. oktober 2005 Færre studerer naturvitenskap

Arkiv for Studenter i høyere utdanning - årlig, foreløpige tall (opphørt)

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
26. mars 2020 1. oktober 2019 1. oktober 2019
28. mars 2019 1. oktober 2018 1. oktober 2018
23. mars 2018 1. oktober 2017 1. oktober 2017
5. april 2017 1. oktober 2016 1. oktober 2016
14. april 2016 1. oktober 2015 Solid økning i antall studenter
4. mai 2015 1. oktober 2014 Flere kvinner i høyere utdanning
23. mai 2014 1. oktober 2013 Flest studerer helse, sosial og idrettsfag
29. mai 2013 1. oktober 2012 Stadig flere studenter
22. mai 2012 1. oktober 2011 Mange innvandrere studerer farmasi
20. mai 2011 1. oktober 2010 Høy deltakelse blant norskfødte med innvandrerforeldre
1. juni 2010 1. oktober 2009 Deltagelse i høyere utdanning i endring
15. juni 2009 1. oktober 2008 Størst vekst ved statlige høgskoler
17. juni 2008 1. oktober 2007 Færre velger humanistiske og estetiske fag
18. juni 2007 1. oktober 2006 Flere studerer ved høgskolene
23. juni 2006 1. oktober 2005 Færre studerer naturvitenskap

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB