296592_tabell_not-searchable
/utdanning/statistikker/utniv/aar
296592_tabell
statistikk
2017-06-15T08:00:00.000Z
Utdanning;Innvandring og innvandrere
no
false

Befolkningens utdanningsnivå1. oktober 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tabeller

Liste med Tabeller
NummerTabellens tittelNytt vinduExcelCSV
Tabell 1Utdanningsnivå for menn og kvinner 16 år og over.fullscreen-iconUtdanningsnivå for menn og kvinner 16 år og over.excel-iconUtdanningsnivå for menn og kvinner 16 år og over.csv-iconUtdanningsnivå for menn og kvinner 16 år og over.
Tabell 2Utdanningsnivå for menn og kvinner 16 år og over. Aldersgrupper. Antall og prosentfullscreen-iconUtdanningsnivå for menn og kvinner 16 år og over. Aldersgrupper. Antall og prosentexcel-iconUtdanningsnivå for menn og kvinner 16 år og over. Aldersgrupper. Antall og prosentcsv-iconUtdanningsnivå for menn og kvinner 16 år og over. Aldersgrupper. Antall og prosent
Tabell 3Utdanningsnivå for menn og kvinner 16 år og over. Bostedsfylke. Antall og prosentfullscreen-iconUtdanningsnivå for menn og kvinner 16 år og over. Bostedsfylke. Antall og prosentexcel-iconUtdanningsnivå for menn og kvinner 16 år og over. Bostedsfylke. Antall og prosentcsv-iconUtdanningsnivå for menn og kvinner 16 år og over. Bostedsfylke. Antall og prosent
Tabell 4Utdanningsnivå for personer 16 år og over. Bostedskommune. Antall og prosentfullscreen-iconUtdanningsnivå for personer 16 år og over. Bostedskommune. Antall og prosentexcel-iconUtdanningsnivå for personer 16 år og over. Bostedskommune. Antall og prosentcsv-iconUtdanningsnivå for personer 16 år og over. Bostedskommune. Antall og prosent
Tabell 5Utdanningsnivå for personer 16 år og over. Bydeler i Oslo. Antall og prosentfullscreen-iconUtdanningsnivå for personer 16 år og over. Bydeler i Oslo. Antall og prosentexcel-iconUtdanningsnivå for personer 16 år og over. Bydeler i Oslo. Antall og prosentcsv-iconUtdanningsnivå for personer 16 år og over. Bydeler i Oslo. Antall og prosent
Tabell 6Utdanningsnivå for innvandrere 16 år og over. Landbakgrunn. Antallfullscreen-iconUtdanningsnivå for innvandrere 16 år og over. Landbakgrunn. Antallexcel-iconUtdanningsnivå for innvandrere 16 år og over. Landbakgrunn. Antallcsv-iconUtdanningsnivå for innvandrere 16 år og over. Landbakgrunn. Antall
Tabell 7Utdanningsnivå for norskfødte menn og kvinner med innvandrerforeldre 16 år og over. Fagfelt. Antallfullscreen-iconUtdanningsnivå for norskfødte menn og kvinner med innvandrerforeldre 16 år og over. Fagfelt. Antallexcel-iconUtdanningsnivå for norskfødte menn og kvinner med innvandrerforeldre 16 år og over. Fagfelt. Antallcsv-iconUtdanningsnivå for norskfødte menn og kvinner med innvandrerforeldre 16 år og over. Fagfelt. Antall

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken