Master- og doktorgrader: Kvinner tar snart igjen menn

Publisert:

Andelen av kvinner med master- og doktorgrad som høyeste fullførte utdanningsnivå har økt raskere enn menn de siste ti årene. Fortsetter den trenden, vil kvinner snart være høyere utdannet enn menn.

Befolkningens utdanningsnivå øker stadig og har aldri vært høyere enn det er i dag. I 2018 hadde 10 prosent av befolkningen 16 år og eldre fullført en lang utdanning på universitets- og høgskolenivå – en økning på 0,3 prosentpoeng fra 2017 til 2018, viser nye tall fra statistikken befolkningens utdanningsnivå.

Går vi lenger tilbake i tid, ser vi at andelen av befolkningen med utdanning på master- og doktorgradsnivå har økt med 3,2 prosentpoeng i løpet av de siste ti årene: Fra 6,8 prosent i 2009 til 10 prosent i 2018. Dette utgjør den største prosentvise økningen i perioden sammenliknet med de andre utdanningsnivåene.

1 Fagskolenivå ble skilt ut som eget nivå for første gang i 2016 (tidligere del av videregående skolenivå).

Figur 1. Befolkningens utdanningsnivå 16 år og eldre de siste ti årene

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Grunnskolenivå 29.6 29.1 28.6 28.2 27.9 27.3 26.9 26.5 26.2 25.8
Videregående skolenivå 42.8 42.6 42.3 42 41.7 41.3 40.9 37.8 37.4 37.2
Fagskolenivå¹ 2.8 2.9 2.9
Universitets- og høgskolenivå, kort 20.9 21.3 21.7 22.1 22.4 22.7 23 23.4 23.7 24.1
Universitets- og høgskolenivå, lang 6.8 7.1 7.4 7.7 8 8.7 9.2 9.5 9.7 10
 

Størst økning for kvinner i de lengste utdanningene

En større andel av menn enn kvinner har fullført en utdanning på master- og doktorgradsnivå – 10,6 prosent mot 9,5 prosent i 2018. Til tross for dette øker andelen raskest for kvinner. Fra 2017 til 2018 økte andelen av kvinner med lang universitets- og høgskoleutdanning med 0,4 prosentpoeng, mot 0,2 prosentpoeng for menn.

Dette er ingen ny trend: De siste ti årene har andelen av kvinner med utdanning på master- og doktorgradsnivå økt med hele 4,2 prosentpoeng, mens det for menn har vært en økning på 2,3 prosentpoeng. Figur 2 viser at andelen for kvinner stadig nærmer seg tilsvarende andel for menn.

Figur 2. Andel personer 16 år og eldre med utdanning på universitets- og høgskolenivå, etter utdanningens lengde og kjønn

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Universitets- og høgskolenivå, kort. Menn 17.4 17.6 17.8 18.1 18.3 18.6 18.7 19 19.2 19.5
Universitets- og høgskolenivå, lang. Menn 8.3 8.5 8.7 9 9.1 9.7 10 10.2 10.4 10.6
Universitets- og høgskolenivå, kort. Kvinner 24.3 24.9 25.4 26 26.4 26.8 27.3 27.8 28.3 28.7
Universitets- og høgskolenivå, lang. Kvinner 5.3 5.7 6.1 6.5 6.9 7.7 8.3 8.7 9.1 9.5

Ser vi på utdanning på doktorgradsnivå for seg, er forskjellene mellom kvinner og menn mindre. 

I 2018 hadde 0,9 prosent av kvinnene og 1,2 prosent av mennene en doktorgrad som høyeste utdanningsnivå. Selv om andelene har vært relativt stabile over tid, har økningen også her vært størst for kvinner. De siste fem årene har andelen av kvinner med doktorgrad økt med 0,2 prosentpoeng: Fra 0,7 prosent i 2014 til 0,9 prosent i 2018. For menn var økningen på 0,1 prosentpoeng. 

Faktaside