Sjøulykker (opphørt)2008

Statistikken er opphørt. Tall for sjøulykker er tilgjengelig hos Sjøfartsdirektoratet.

Innhold

Arkiv for Sjøulykker (opphørt) - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
17. juni 2015 2014 Færre skadde på norske skip
24. juni 2014 2013 Flere personskader til sjøs
27. juli 2012 2011 Tolv omkom i sjøulykker i 2011
19. september 2011 2010 14 mistet livet i sjøulykker
7. juli 2010 2009 23 mistet livet i sjøulykker i 2009
11. august 2009 2008 Fem omkom i sjøulykker i 2008
4. juli 2008 2007 14 mennesker omkom i sjøulykker i 2007
29. januar 2008 2006 Ni drept i sjøulykker i 2006
29. mai 2006 2005 Flere sjøulykker i 2005
23. mars 2006 2004 Færre ulykker med norske skip
28. september 2001 2000 Færre sjøulykker i 2000
4. september 2000 1999 Triste tal på sjøen