14874
/transport-og-reiseliv/statistikker/sjoulykker/aar
14874
Ni drept i sjøulykker i 2006
statistikk
2008-01-29T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
sjoulykker, Sjøulykker (opphørt), skipsforlis, havarier, fritidsbåtulykker, skadde, drepte, dødsulykker, drukningerSjøtransport, Transport og reiseliv
false

Sjøulykker (opphørt)2006

Statistikken er opphørt. Tall for sjøulykker er tilgjengelig hos Sjøfartsdirektoratet.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Ni drept i sjøulykker i 2006

I 2006 ble ni personer drept i sjøulykker. To ble drept i ulykker med norskregistrert skip under 25 bruttotonn, mens syv omkom i rene personulykker. Tallet på drepte og skadde i sjøulykker har blitt redusert kraftig fra 2000 til 2006.

Personer drept i sjøulykker, etter type ulykke

Statistikken har fra og med 2006 blitt endret til å omfatte alle ulykker som skjer med norskregistrerte skip, utenlandsregistrerte skip i norsk farvann, personulykker som skjer uten skade på skip og ulykker med fritidsbåter. Tidligere var bare ulykker på norskregistrerte skip over 25 bruttotonn med i statistikken. Nye tall er tilgjengelige fra og med 2000.

Tolv norskregistrerte skip forliste i 2006. Av disse var åtte under 25 bruttotonn. Det havarerte 71 skip, noe som er betydelig færre enn i 2005 da 112 havarier med norskregistrerte skip ble rapportert. Videre havarerte tolv utenlandsregistrerte skip i norsk farvann i 2006.

Det omkom 34 personer i forbindelse med fritidsbåtulykker i 2006. Dette er det samme antallet som omkom i 2005. Bare fire av de omkomne i 2006 var kvinner.

Det forliste åtte skip i farvannet mellom Trondheim og Tromsø. I tillegg var det her 19 av havariene skjedde. De fleste havariene fant sted på strekningen mellom Bergen og Trondheim der 25 skip havarerte i 2006.

Tabeller: