14870
/transport-og-reiseliv/statistikker/sjoulykker/aar
14870
Fem omkom i sjøulykker i 2008
statistikk
2009-08-11T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
sjoulykker, Sjøulykker (opphørt), skipsforlis, havarier, fritidsbåtulykker, skadde, drepte, dødsulykker, drukningerSjøtransport, Transport og reiseliv
false

Sjøulykker (opphørt)2008

Statistikken er opphørt. Tall for sjøulykker er tilgjengelig hos Sjøfartsdirektoratet.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fem omkom i sjøulykker i 2008

I 2008 omkom fem personer i sjøulykker, ni færre enn i 2007. Én av de omkomne ble drept i ulykke med et norskregistrert skip over 25 bruttotonn, mens fire omkom i reine personulykker uten skade på skip.

Personer drept i sjøulykker, etter type ulykke

18 norskregistrerte skip forliste i 2008. Av disse var 13 under 25 bruttotonn. 105 norskregistrerte skip havarerte dette året.

Blant utenlandsregistrerte skip i norsk farvann var det 16 havarier, men ingen forliser i 2008.

Forlis og havari

Forlis er definert som totaltap av skip. Havari er definert som skade på skip. Ved havari kan skaden på skipet repareres. Forlis og havari er likevel ikke helt entydige begrep. Et skip som har sunket, og altså er regnet som forlist, kan senere bli hevet og reparert. Det kan også hende at et skip som for eksempel etter brann i første omgang er vurdert som repareringsverdig og regnet som havarert, senere blir kondemnert, slik at det burde vært regnet som forlist. Rene personulykker innbefatter sjøfartsrelaterte ulykker der det ikke er skade på skip.

Flest skipsforlis mellom Tromsø og Varangerfjorden

Åtte skip forliste i farvannet mellom Tromsø og Varangerfjorden i 2008. I dette havområdet ble 28 personer skadd, men ingen omkom. Tilsvarende tall for 2007 var 30 skadde og 0 omkomne.

Strekningen mellom Trondheim og Tromsø hadde flest havarier, med 29 skip i 2008. I dette havområdet ble 68 personer skadd, men heller ikke her omkom noen. I 2007 havarerte 21 skip på denne strekningen, mens 3 skip forliste. Samme år ble 52 personer skadd, mens 1 person omkom.

Personulykker uten skade på skip

Det var 441 skadde og 4 drepte i rene personulykker i 2008. Tilsvarende tall for året før var 530 skadde og 6 omkomne.

Omkomne i fritidsbåtulykker.

30 personer omkom i ulykker med fritidsbåter i 2008. Dette er en økning på seks personer fra 2007. Alle var menn, og ingen var under 17 år.

Tabeller: