14882
/transport-og-reiseliv/statistikker/sjoulykker/aar
14882
Triste tal på sjøen
statistikk
2000-09-04T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
sjoulykker, Sjøulykker (opphørt), skipsforlis, havarier, fritidsbåtulykker, skadde, drepte, dødsulykker, drukningerSjøtransport, Transport og reiseliv
false

Sjøulykker (opphørt)1999

Statistikken er opphørt. Tall for sjøulykker er tilgjengelig hos Sjøfartsdirektoratet.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Triste tal på sjøen

25 personar omkom som følgje av forlis og havari i 1999. Av desse omkom 19 personar i forlis og 6 personar i havari. Sleipner-ulykka var årsak til at 16 personar omkom i forlis.

I 1998 omkom 8 som følgje av forlis, og ingen som følgje av havari.

 Tap av menneskeliv som følgje av forlis/havari

I 1999 forliste 14 skip på til saman 5 342 bruttotonn, og 124 skip på i alt 651 303 bruttotonn havarerte. Tilsvarande tal for 1998 var 5 forliste skip på til saman 2 490 bruttotonn og 154 havarerte skip på til saman 959 707 bruttotonn. Målt etter bruttotonnasjen var forlisprosenten i 1999 på 0,02, medan havariprosenten var på 2,82.Frigitt 4. september 2000 (C) Statistisk sentralbyrå

Tabeller: