54509
/transport-og-reiseliv/statistikker/sjoulykker/aar
54509
14 mistet livet i sjøulykker
statistikk
2011-09-19T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
sjoulykker, Sjøulykker (opphørt), skipsforlis, havarier, fritidsbåtulykker, skadde, drepte, dødsulykker, drukningerSjøtransport, Transport og reiseliv
false

Sjøulykker (opphørt)2010

Statistikken er opphørt. Tall for sjøulykker er tilgjengelig hos Sjøfartsdirektoratet.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

14 mistet livet i sjøulykker

14 personer omkom i sjøulykker i 2010. Det er ni færre enn året før. To av de omkomne ble drept i ulykker med norskregistrerte skip under 25 bruttotonn, mens tolv omkom i reine personulykker uten skade på skip.

Personer drept i sjøulykker, etter type ulykke

13 norskeregistrerte skip forliste i 2010. Av disse var ni under 25 bruttotonn. 149 norskregistrerte skip havarerte samme år. Blant utenlandsregistrerte skip i norsk farvann var det 24 havarier i 2010, mens ett skip forliste.

Flest skipsforlis mellom Trondheim og Tromsø

Seks skip forliste i farvannet mellom Trondheim og Tromsø i 2010. Samme strekning hadde også flest forlis i 2009, med åtte skip.

Havområdet mellom Bergen og Trondheim hadde flest havarier, med 46 skip i 2010. Denne strekningen hadde også flest havarier året før, med 52 havarerte skip.

Færre personskader

Totalt ble 245 personer skadd i sjøulykker i 2010. Av disse var 229 rene personulykker uten forlis eller havari. Det totale antallet skadde i 2009 var 279. 256 av disse var rene personulykker. 169 personer ble skadd i ulykker langs norskekysten. Det var ingen skadde eller drepte på de utenlandsregistrerte skipene som var involvert i ulykker langs kysten i 2010.

Fire kvinner mistet livet i fritidsbåtulykker

Totalt 33 personer omkom i ulykker med fritidsbåter i 2010. Av de omkomne var 28 menn, fire kvinner, mens en person var under 17 år.

Sjøulykker og fritidsbåtulykker

Statistikken over sjøulykker omhandler fartøy i nyttetrafikk.

Ulykker ved bruk av fritidsbåter er ikke viet egen publisering, men er tatt med her.

Forlis, havari og personulykker

Forlis er definert som totaltap av skip.

Havari er definert som skade på skip. Ved havari kan skaden på skipet repareres.

Forlis og havari er likevel ikke helt entydige begrep. En båt som har sunket, og altså er regnet som forlist, kan senere bli hevet og reparert. Det kan også hende at en båt som for eksempel etter brann i første omgang er vurdert som repareringsverdig og regnet som havarert, senere blir kondemnert, slik at den burde vært regnet som forlist.

Rene personulykker innbefatter sjøfartsrelaterte ulykker der det ikke er skade på skip.

Tabeller: