156276
/transport-og-reiseliv/statistikker/sjoulykker/aar
156276
Flere personskader til sjøs
statistikk
2014-06-24T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
sjoulykker, Sjøulykker (opphørt), skipsforlis, havarier, fritidsbåtulykker, skadde, drepte, dødsulykker, drukningerSjøtransport, Transport og reiseliv
false
Sjøulykkestatistikken viser økt antall personskader: 281 ulykker med betydelig personskade i 2013.

Sjøulykker (opphørt)2013

Statistikken er opphørt. Tall for sjøulykker er tilgjengelig hos Sjøfartsdirektoratet.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flere personskader til sjøs

Hele 281 personer fikk betydelige skader i ulykker på norske skip i 2013. Dette er 18 flere enn i 2012. Personskadene øker mest på fiske- og offshorefartøy.

Hovedtall for ulykker ved norskregistrerte skip1
201320122011
1Registrert i NOR og NIS. Alle skipsstørrelser. Ikke fritidsfartøy.
Skipsulykker
Forlis (skip)18813
Havari (skip)246241159
Personulykker
Skadde (personer)281263239
Omkomne (personer)5108

I de 296 personulykkene som fant sted i 2013, var det 287 skadde og 9 omkomne. Dette inkluderer også personskader på utenlandske skip. Mens antall skadde er større enn i 2012, har antall døde falt. I de tre årene 2010-2012 har det gjennomsnittlig vært 13 dødsfall. Statistikken inkluderer utenlandske skip i norske kystområder og norske skip i alle kyst- og havområder.

For fiske- og offshorefartøy lå antall personskader i 2013 på henholdsvis 44 og 84, og over gjennomsnittet for de 3 foregående årene på 37 og 72.

Passasjerfartøy med flest havari

Av totalt 289 havari i 2013 var 246 på norskregistrerte skip. Passasjerfartøyene, med 107 forlis i 2013, var dominerende skipstype også i 2012 med samme antall havari. Andre skipstyper med mange havari er fiske- og fangst samt stykkgods. 41 stykkgodsskip og 40 fiskefartøy havarerte i 2013, mot henholdsvis 47 og 36 i 2012.

Når det gjelder forlis , er det skipstypen fiske- og fangst som dominerer med 14 av totalt 20 forlis i 2013. De siste fire årene har det i gjennomsnitt vært 13 forlis blant fiskefartøyene.

Ingen omkomne under 16 år på fritidsbåter

For personer omkommet ved bruk av fritidsfartøy er 2013 et år litt over gjennomsnittet. 32 menn og 2 kvinner mistet livet, men ingen barn mellom 0 og 16 år omkom i 2013. Gjennomsnittlig antall døde ved bruk av fritidsbåter de siste fem årene er 32 personer.