14872
/transport-og-reiseliv/statistikker/sjoulykker/aar
14872
14 mennesker omkom i sjøulykker i 2007
statistikk
2008-07-04T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
sjoulykker, Sjøulykker (opphørt), skipsforlis, havarier, fritidsbåtulykker, skadde, drepte, dødsulykker, drukningerSjøtransport, Transport og reiseliv
false

Sjøulykker (opphørt)2007

Statistikken er opphørt. Tall for sjøulykker er tilgjengelig hos Sjøfartsdirektoratet.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

14 mennesker omkom i sjøulykker i 2007

I 2007 omkom 14 personer i sjøulykker, fem flere enn i 2006. Åtte omkom i ulykker med norskregistrerte skip over 25 bruttotonn, mens seks omkom i rene personulykker.

Personer drept i sjøulykker, etter type ulykke

Brorparten av de som mister livet på havet omkommer i ulykker med fritidsbåter. 24 personer omkom i denne typen ulykker i 2007. Av dette var 21 menn, to kvinner og en person under 17 år. Dette er i alt ti færre enn i 2006. I vår tidsserie må vi helt tilbake til 2001 for å finne et lavere tall på antall omkomne.

Mange skipsulykker mellom Bergen og Trondheim

100 norskregistrerte skip havarerte i fjor og 14 skip forliste. Av disse var ti under 25 bruttotonn. Tolv utenlandsregistrerte skip havarerte i norsk farvann i 2007, mens ett skip forliste.

Strekningen mellom Bergen og Trondheim hadde flest havarier i 2007. 22 skip havarerte i dette området i fjor, og seks skip forliste. I disse ulykkene ble 80 personer skadd, mens en person ble drept. I 2006 havarerte 25 skip på denne strekningen, mens ingen forliste. Som følge av disse havariene ble 60 personer skadd mens en person omkom.

Flest omkomne i Nordsjøen

Ti personer mistet livet som følge av sjøulykker i Nordsjøen eller langs Englandskysten i 2007. 65 personer ble skadd i det samme havområdet. I 2006 ble 33 skadd, men ingen mistet livet. Mange av ulykkene på havet er rene personulykker som ikke innebærer skade på skip. 1 2007 ble 530 personer skadd og seks personer drept i slike ulykker. Tilsvarende tall for året før var 620 skadd og sju omkomne.

Tabeller: