85001
/transport-og-reiseliv/statistikker/sjoulykker/aar
85001
Tolv omkom i sjøulykker i 2011
statistikk
2012-07-27T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
sjoulykker, Sjøulykker (opphørt), skipsforlis, havarier, fritidsbåtulykker, skadde, drepte, dødsulykker, drukningerSjøtransport, Transport og reiseliv
false

Sjøulykker (opphørt)2011

Statistikken er opphørt. Tall for sjøulykker er tilgjengelig hos Sjøfartsdirektoratet.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tolv omkom i sjøulykker i 2011

Åtte mennesker mistet livet i skipsulykker, mens fire omkom i rene personulykker uten skade på skip i 2011. De åtte omkomne i skipsulykkene var likt fordelt mellom norskregistrerte og utenlandskregistrerte skip.

Omkomne, etter type ulykke

Det var totalt 23 skip som forliste i 2011, alle ulykkene skjedde langs norskekysten. Hele ni av skipene forliste mellom Trondheim og Tromsø. For tredje år på rad var det denne strekningen som hadde det høyeste antallet forlis. Antall forlis må sees opp mot både trafikkvolum, lengde på havstrekning og andelen av havstrekningen som er åpent hav.

I 2010 var det flest havari i havområdet mellom Bergen og Trondheim, hvor 46 skip havarerte. I 2011 var det 37 skip, mens det var 43 skip som havarerte i havområdet mellom Trondheim og Tromsø.

Fortsatt nedgang i personskader

Totalt ble 242 personer skadd i sjøulykker i 2011. Av disse var 226 rene personulykker uten skade på skip. I 2011 ble 164 personer skadet langs norskekysten, dette er en nedgang på fem personer fra året før. I 2010 var det totalt 245 personer som ble skadet i sjøulykker, hvorav 229 var rene personulykker uten skade på skip.

Fem kvinner mistet livet i fritidsbåtulykker

32 personer omkom i ulykker med fritidsbåter i 2011. Av de omkomne var det 26 menn og fem kvinner i aldersgruppen 17 år og eldre. En person var under 17 år.

Forlis, havari og personulykker

Forlis er definert som totaltap av skip. Havari er definert som skade på skip. Ved havari kan skaden på skipet repareres. Forlis og havari er likevel ikke helt entydige begrep. En båt som har sunket, og altså er regnet som forlist, kan senere bli hevet og reparert. Det kan også hende at en båt som for eksempel etter brann i første omgang er vurdert som repareringsverdig og regnet som havarert, senere blir kondemnert, slik at det burde vært regnet som forlist. Rene personulykker innbefatter sjøfartsrelaterte ulykker der det ikke er skade på skip.

 

Etter publisering av denne dagens statistikk har vi frigitt nye tabeller i statistikkbanken som omhandler dødsulykker ved bruk av fritidsbåt

Tabeller: