371506
/transport-og-reiseliv/statistikker/hytteform/aar
371506
statistikk
2019-03-13T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
hytteform, Hytteformidling, overnattinger, hytter, gjestenes nasjonalitetReiseliv, Transport og reiseliv
true

Hytteformidling

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

0,98

millioner overnattinger på private hytter og feriehus i 2018

Hytteformidlere. Overnattinger, etter gjestenes nasjonalitet
Endring i prosent20172018
2017 - 2018
I alt-3,41 013 696979 538
Norge-9,8257 452232 230
Utlandet i alt-1,2756 244747 308

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Hytteformidlere. Overnattinger, etter gjestenes nasjonlitet og region

Hytteformidlere. Overnattinger, etter gjestenes nasjonlitet og region
2018
I altNorgeSverigeDanmarkFinlandTysklandNederlandFrankrikeStorbritannia og Nord-IrlandEuropa ellersAndre land
I alt979 538232 230198 843230 4322 457220 91734 9072 47614 72939 8322 715
Oslofjordområdet = Østfold, Akershus, Oslo og Vestfold14 3525 0353111 17364 879792381131 863142
Hedmark400 50543 837160 929144 9831 30023 2785 9204718 79510 309683
Oppland53 77133 6131 4998 3782376 1461 8251946461 19637
Buskerud142 50057 47127 84634 63217712 9643 9371682 7132 51181
Telemark84 38535 9304 09926 227607 6827 0381702642 439476
Agder = Aust-Agder og Vest-Agder75 03813 2325127 8764246 3624 368522342 174186
Rogaland47 8213 8113132 3522734 8072 71114643 555167
Hordaland102 86732 5849332 2009953 1934 3508141 3596 659676
Sogn og Fjordane21 3522 0936291 24511212 6501 9701122862 126129
Midt-Norge = Møre og Romsdal ogTrøndelag28 1963 1331 4131 02311215 4271 5801431635 11983
Nord-Norge = Nordland, Troms og Finnmark8 7511 4913593432853 529416300921 88155

Tabell 2 
Hytteformidlere. Overnattinger, etter gjestenes nasjonalitet og måned

Hytteformidlere. Overnattinger, etter gjestenes nasjonalitet og måned
I altNorgeSverigeDanmarkFinlandTysklandNederlandFrankrikeStorbritannia og Nord-IrlandEuropa ellersAndre land
Januar 2018133 74119 09442 62558 275346 2411 454566075 29857
Februar 2018165 08029 18350 01869 9427916 4573 2151492 3392 91769
Mars 2018149 69440 20543 38050 50818510 0781 259791 1652 73996
April 201867 28417 05832 5392 55924210 528292632 5271 013463
Mai 201829 5316 8354921 5544915 7431 3941542062 952152
Juni 201858 12912 4831 3442 30824432 4853 8222144494 421359
Juli 2018118 71434 9626 38414 08929249 2335 6974153516 756535
August 201893 90017 7432 2744 52015048 60512 4239597346 000492
September 201848 64015 7251 2802 1954522 5922 3791531983 838235
Oktober 201824 64412 3244613 095187 2227004414158653
November 201815 5339 398907223181354323 4236775
Desember 201874 64817 22017 13921 16440610 9202 2181582 5892 635199

Tabell 3 
Hytteformidlere. Overnattinger, etter region og måned

Hytteformidlere. Overnattinger, etter region og måned
I altOslofjordområdet = Østfold, Akershus, Oslo og VestfoldHedmarkOpplandBuskerudTelemarkAgder = Aust-Agder og Vest-AgderRogalandHordalandSogn og FjordaneMidt-Norge = Møre og Romsdal ogTrøndelagNord-Norge = Nordland, Troms og Finnmark
Januar 2018133 74116296 1623 62622 2337 7251 2652522 0247614274
Februar 2018165 080218102 6657 61930 79714 4863 1513964 922199374253
Mars 2018149 69429592 4357 26829 3799 8453 1638435 596174313383
April 201867 28442039 50474913 5321 8412 7571 0806 099282648372
Mai 201829 5311 3589747292 1632 3586 7373 8697 0381 0472 754504
Juni 201858 1292 0133 9521 9734 1103 10210 5366 92714 3084 3165 3101 582
Juli 2018118 7144 1657 46713 6309 01711 96318 49513 33224 5646 4207 5372 124
August 201893 9002 8353 4185 0765 49611 87915 72813 04522 6835 5426 5441 654
September 201848 6401 4515 8503 2825 0133 9827 2765 4949 5832 5433 346820
Oktober 201824 6446632 2361 4995 3984 9483 3641 6842 885527832608
November 201815 5332585 8032 9062 0102 684328236796106213193
Desember 201874 64851440 0395 41413 3529 5722 2386632 369120183184

Om statistikken

Statistikken omfatter norske og utenlandske gjesters overnatting på private hytter/hus som er leid ut via en norsk formidler. Statistikken bidrar til en mer fullstendig norsk overnattingsstatistikk.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

 

Uttrykk som nordmenn, norsk, utlendinger og utenlandske etc. brukt i publiseringer har ingen ting med personenes statsborgerskap å gjøre, men henviser nettopp til de personer som er bosatt i Norge eller i utlandet.

Private hytter, feriehus o.l.. Hytte, feriehus o.l. som primært er bygget/kjøpt for å tjene eiers eget behov for fritid og rekreasjon, i motsetning til hytter som er bygget for kommersielle formål.

Overnatting. En person overnattet en natt.

Enhetsdøgn. Enhet (familie eller reisefølge) overnattet en natt.

Standard klassifikasjoner

Fylke og landsdeler.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for næringslivets konjunkturer

Regionalt nivå

En del formidlere har virkeområde i to eller flere fylker. Disse oppgavegiverne rapporterer overnattingstrafikk fordelt på fylke. Ved publisering, blir derimot statistikken aggregert til landsdeler.

Hyppighet og aktualitet

Publisering årlig omlag 3 måned etter siste måned i statistikkåret.

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Mikrodata er lagret i Oracle-databaser.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet er å kartlegge den kommersielle overnattingstrafikken via formidlere som har virksomhet i Norge. Denne type overnattingstrafikken er en viktig del av norsk reiseliv. Undersøkelsen ble etablert i 1999.

Brukere og bruksområder

Statistikken benyttes av offentlige myndigheter, journalister, konsulentfirmarer, destinasjonsselskaper og andre organisasjoner innen reiselivet. Kartleggingen av turisttilstrømmingen til Norge er viktig som grunnlag for forskning og ikke minst som oppfølging av norsk markedsføring av Norge i utlandet og som grunnlag for oppfølging av myndighetenes satsing på reiseliv som vekstområde.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 8.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

Sammen med overnattingsstatistikken for hoteller, camping,hyttegrender og Norske Vandrerhjem, bidrar denne statistikken til å dekke det norske kommersielle overnattingsmarkedet med statistisk.

Lovhjemmel

Statistikklovens §2-2 og 2-3.

EØS-referanse

Ikke relevant.

Produksjon

Omfang

Statistikken omfatter kun norske formidlere som formidler gjester til private norske hytter, feriehus o.l..

Datakilder og utvalg

Datakilden er elektronisk rapportering via Excel.

Totaltelling for alle norske hytteformidlere som formidler gjester til private norske hytter of feriehus.

Datainnsamling, editering og beregninger

Undersøkelse med utsending av Excel arbeidsbok ved begynnelse av året.De innkomne dataene registreres manuelt inn ved Developer/Forms mot Oracle. Alle dataene gjennomgår matematiske/logiske kontroller ved dataregistreringen.

Oppgavegiverne kan velge om de vil rapportere gjestetrafikken i enhetsdøgn eller i overnattinger. For de få hytteformidlere som rapporterer gjestetrafikken i enhetsdøgn, blir enhetsdøgn omregnet til overnattinger ved å multiplisere med en faktor 5. Denne faktoren uttrykker gjennomsnittlig størrelse på reisefølget som deler en overnattingsenhet.

Sesongjustering

Resultat vert publisert i original form.

Konfidensialitet

En publiserer ikke tall dersom det er færre enn tre enheter ligg til grunn for ei celle i tabellen. Årsaken er fare for identifisering ved at tallet kan føres tilbake til oppgavegiver. Av denne grunn publiseres tallene på fylke/ regionnivå.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Statistikken ble etablert i 1999, og utenlandske formiderer var med i statistikkgrunnlag frem til 2005. Statistikkloven hjemler ikke statistikkplikt for de utenlandske formidlerne, se 1.6. Innsamlingshjemmel. Det er derfor frivillig å rapportere for utenlanske formidler.

En sentral dansk operatør, som antas å ha en større andel av formidlingen til norske hytter, har inntil 2003 ikke ønsket å rapportere statistikk. Fra 2004 vil denne formidleren rapportere statistikk på kvartalsbasis i 2. og 3. kvartal. Tallene for denne danske formidleren blir omregnet til måned basert på antagelser om at formidleren har samme fordeling på måned som andre danske formidlere. Den danske formidleren rapporterer også kun på landsnivå. Tallene blir omregnet til fylke basert på opplysninger om kapasitet fra formidlerens katalog. En antar på den måten av kapasitetsutnyttingen er lik over hele landet.

En større tysk operatør ønsker ikke å rapportere statistikk fra og med 2004. 

Fra 2006 rapporterer kun formidlere som enten er norske eller utenlandske som har virksomhet i Norge. Det er frivillig å rapportere for utenlandske formidlere som kun har virksomhet i utlandet. Disse formidlerne ble fjernet fra statistikkgrunnlaget i 2006.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Generelt vil det kunne oppstå feil både under utfyllinga av skjemaet ved at oppgavegiver gir feil svar. Ved enkelte tilfeller har en da også måtte editere tallene.

Ved fristens utløp ligger svarprosenten på om lag 70 prosent. Etter purring oppnås oftest en svarprosent på 100 prosent.

Ved frafall, blir det beregnet tall for enhetene i frafallsgruppen. Disse får tildelt samme antall overnattinger som de hadde tilsvarende måned året før.

Noen formidlere rapporterer gjestetrafikken i enhetsdøgn. For disse blir antall enhetsdøgn omregnet til antall overnattinger ved å multiplisere med en faktor 5. Denne faktoren uttrykker gjennomsnittlig størrelse på reisefølget som deler en overnattingsenhet, og er fastsatt med bakgrunn i omtrentlige erfaringstall fra bransjen.

Revisjon

Ikke relevant

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB