Notater 2001/63

Formidling av private hytter gjennom hytteformidler

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Formidling av private hytter gjennom hytteformidler

Ansvarlig

Tom Granseth

Serie og -nummer

Notater 2001/63

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Avdeling for næringsstatistikk/Seksjon for samferdsels- og reiselivsstatisti

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

29

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt