385838
/transport-og-reiseliv/statistikker/hytteform/aar
385838
statistikk
2020-02-21T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
hytteform, Hytteformidling, overnattinger, hytter, gjestenes nasjonalitetReiseliv, Transport og reiseliv
true

Hytteformidling

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

0,92

millioner overnattinger på private hytter og feriehus i 2019

Hytteformidlere. Overnattinger, etter gjestenes nasjonalitet
Endring i prosent20182019
2018 - 2019
I alt-5,6979 538924 301
Norge-32,6232 230156 589
Utlandet i alt2,7747 308767 712

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Hytteformidlere. Overnattinger, etter gjestenes nasjonlitet og region

Hytteformidlere. Overnattinger, etter gjestenes nasjonlitet og region
2019
I altNorgeSverigeDanmarkFinlandTysklandNederlandFrankrikeStorbritannia og Nord-IrlandEuropa ellersAndre land
I alt924 301156 589186 151242 7302 113229 45937 1412 27214 33643 48610 024
Oslofjordområdet = Østfold, Akershus, Oslo og Vestfold15 0944 501453884286 6757361361661 42887
Hedmark388 18637 389149 359153 7291 28021 4204 8234588 37510 936417
Oppland43 93423 4921 5126 8092326 7391 7012214022 405421
Buskerud135 66341 21826 21237 09436313 2073 6412103 3542 7947 570
Telemark77 95123 9374 20826 990397 48410 7691762853 776287
Agder = Aust-Agder og Vest-Agder82 76213 4817838 944051 1664 326704033 51970
Rogaland50 7793 7302863 5512036 1653 2421272303 177251
Hordaland79 1594 7731 1192 6192857 9854 1423867836 680644
Sogn og Fjordane19 7871 459651961011 3601 8981862312 894147
Midt-Norge = Møre og Romsdal ogTrøndelag24 0871 9181 0727231414 1841 316119864 58570
Nord-Norge = Nordland, Troms og Finnmark6 8996914964261093 074547183211 29260

Tabell 2 
Hytteformidlere. Overnattinger, etter gjestenes nasjonalitet og måned

Hytteformidlere. Overnattinger, etter gjestenes nasjonalitet og måned
I altNorgeSverigeDanmarkFinlandTysklandNederlandFrankrikeStorbritannia og Nord-IrlandEuropa ellersAndre land
Januar 2019127 72212 04138 60860 894866 1717691465405 9642 503
Februar 2019149 41518 48347 42767 5677084 6402 332242 3452 9902 899
Mars 2019132 70916 71748 50051 2274697 7941 1962527363 6652 153
April 201963 30422 58418 3495 33239012 433685921 7231 434282
Mai 201920 6343 8744837672611 985801771052 277239
Juni 201955 5538 9862 2292 6594233 4093 8471892203 633339
Juli 2019113 69823 8537 70917 36818050 0806 5265392006 780463
August 2019107 50012 5004 1384 3731458 99516 4196948189 225324
September 201943 63612 9399941 3531122 7351 5682111073 533185
Oktober 201923 2368 2605222 813439 632712201571 00770
November 201911 9125 6134992660693118283 79281786
Desember 201974 98210 73916 69328 11114410 8922 16803 5932 161481

Tabell 3 
Hytteformidlere. Overnattinger, etter region og måned

Hytteformidlere. Overnattinger, etter region og måned
I altOslofjordområdet = Østfold, Akershus, Oslo og VestfoldHedmarkOpplandBuskerudTelemarkAgder = Aust-Agder og Vest-AgderRogalandHordalandSogn og FjordaneMidt-Norge = Møre og Romsdal ogTrøndelagNord-Norge = Nordland, Troms og Finnmark
Januar 2019127 72219991 0171 44822 7558 4881 859646730206138236
Februar 2019149 41516593 7477 46630 10313 7282 72636852618178327
Mars 2019132 70911793 3464 57522 6348 3992 237214431159292305
April 201963 30454434 3402 46112 6032 6344 5601 5912 930473999169
Mai 201920 6345476781 0181 6051 5154 5682 7175 3228291 668167
Juni 201955 5532 1903 1433 0423 4143 91610 1367 72812 9993 3304 721934
Juli 2019113 6984 3159 3998 32610 37013 00120 56314 22020 9205 6355 3431 606
August 2019107 5004 3654 7765 3507 96212 04721 16814 07922 8926 0516 8841 926
September 201943 6361 3115 4982 4234 1874 2006 8665 1288 5522 0612 803607
Oktober 201923 2367632 2919343 7822 9785 0112 9872 510734896350
November 201911 9121235 0972 4271 5301 22025244136472197189
Desember 201974 98245544 8544 46414 7185 8252 816660983566883

Om statistikken

Statistikken omfatter norske og utenlandske gjesters overnatting på private hytter/hus som er leid ut via en norsk formidler. Statistikken bidrar til en mer fullstendig norsk overnattingsstatistikk.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

 

Uttrykk som nordmenn, norsk, utlendinger og utenlandske etc. brukt i publiseringer har ingen ting med personenes statsborgerskap å gjøre, men henviser nettopp til de personer som er bosatt i Norge eller i utlandet.

Private hytter, feriehus o.l.. Hytte, feriehus o.l. som primært er bygget/kjøpt for å tjene eiers eget behov for fritid og rekreasjon, i motsetning til hytter som er bygget for kommersielle formål.

Overnatting. En person overnattet en natt.

Enhetsdøgn. Enhet (familie eller reisefølge) overnattet en natt.

Standard klassifikasjoner

Fylke og landsdeler.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for næringslivets konjunkturer

Regionalt nivå

En del formidlere har virkeområde i to eller flere fylker. Disse oppgavegiverne rapporterer overnattingstrafikk fordelt på fylke. Ved publisering, blir derimot statistikken aggregert til landsdeler.

Hyppighet og aktualitet

Publisering årlig omlag 3 måned etter siste måned i statistikkåret.

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Mikrodata er lagret i Oracle-databaser.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet er å kartlegge den kommersielle overnattingstrafikken via formidlere som har virksomhet i Norge. Denne type overnattingstrafikken er en viktig del av norsk reiseliv. Undersøkelsen ble etablert i 1999.

Brukere og bruksområder

Statistikken benyttes av offentlige myndigheter, journalister, konsulentfirmarer, destinasjonsselskaper og andre organisasjoner innen reiselivet. Kartleggingen av turisttilstrømmingen til Norge er viktig som grunnlag for forskning og ikke minst som oppfølging av norsk markedsføring av Norge i utlandet og som grunnlag for oppfølging av myndighetenes satsing på reiseliv som vekstområde.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 8.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

Sammen med overnattingsstatistikken for hoteller, camping,hyttegrender og Norske Vandrerhjem, bidrar denne statistikken til å dekke det norske kommersielle overnattingsmarkedet med statistisk.

Lovhjemmel

Statistikklovens §2-2 og 2-3.

EØS-referanse

Ikke relevant.

Produksjon

Omfang

Statistikken omfatter kun norske formidlere som formidler gjester til private norske hytter, feriehus o.l..

Datakilder og utvalg

Datakilden er elektronisk rapportering via Excel.

Totaltelling for alle norske hytteformidlere som formidler gjester til private norske hytter of feriehus.

Datainnsamling, editering og beregninger

Undersøkelse med utsending av Excel arbeidsbok ved begynnelse av året.De innkomne dataene registreres manuelt inn ved Developer/Forms mot Oracle. Alle dataene gjennomgår matematiske/logiske kontroller ved dataregistreringen.

Oppgavegiverne kan velge om de vil rapportere gjestetrafikken i enhetsdøgn eller i overnattinger. For de få hytteformidlere som rapporterer gjestetrafikken i enhetsdøgn, blir enhetsdøgn omregnet til overnattinger ved å multiplisere med en faktor 5. Denne faktoren uttrykker gjennomsnittlig størrelse på reisefølget som deler en overnattingsenhet.

Sesongjustering

Resultat vert publisert i original form.

Konfidensialitet

En publiserer ikke tall dersom det er færre enn tre enheter ligg til grunn for ei celle i tabellen. Årsaken er fare for identifisering ved at tallet kan føres tilbake til oppgavegiver. Av denne grunn publiseres tallene på fylke/ regionnivå.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Statistikken ble etablert i 1999, og utenlandske formiderer var med i statistikkgrunnlag frem til 2005. Statistikkloven hjemler ikke statistikkplikt for de utenlandske formidlerne, se 1.6. Innsamlingshjemmel. Det er derfor frivillig å rapportere for utenlanske formidler.

En sentral dansk operatør, som antas å ha en større andel av formidlingen til norske hytter, har inntil 2003 ikke ønsket å rapportere statistikk. Fra 2004 vil denne formidleren rapportere statistikk på kvartalsbasis i 2. og 3. kvartal. Tallene for denne danske formidleren blir omregnet til måned basert på antagelser om at formidleren har samme fordeling på måned som andre danske formidlere. Den danske formidleren rapporterer også kun på landsnivå. Tallene blir omregnet til fylke basert på opplysninger om kapasitet fra formidlerens katalog. En antar på den måten av kapasitetsutnyttingen er lik over hele landet.

En større tysk operatør ønsker ikke å rapportere statistikk fra og med 2004. 

Fra 2006 rapporterer kun formidlere som enten er norske eller utenlandske som har virksomhet i Norge. Det er frivillig å rapportere for utenlandske formidlere som kun har virksomhet i utlandet. Disse formidlerne ble fjernet fra statistikkgrunnlaget i 2006.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Generelt vil det kunne oppstå feil både under utfyllinga av skjemaet ved at oppgavegiver gir feil svar. Ved enkelte tilfeller har en da også måtte editere tallene.

Ved fristens utløp ligger svarprosenten på om lag 70 prosent. Etter purring oppnås oftest en svarprosent på 100 prosent.

Ved frafall, blir det beregnet tall for enhetene i frafallsgruppen. Disse får tildelt samme antall overnattinger som de hadde tilsvarende måned året før.

Noen formidlere rapporterer gjestetrafikken i enhetsdøgn. For disse blir antall enhetsdøgn omregnet til antall overnattinger ved å multiplisere med en faktor 5. Denne faktoren uttrykker gjennomsnittlig størrelse på reisefølget som deler en overnattingsenhet, og er fastsatt med bakgrunn i omtrentlige erfaringstall fra bransjen.

Revisjon

Ikke relevant

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB