Godstransport med lastebil2. kvartal 2020

Innhold

Arkiv for Godstransport med lastebil - kvartalsvis

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
18. november 2016 3. kvartal 2016 Nær hver femte lastebil som passerer grensen, er fra Polen eller Baltikum
19. august 2016 2. kvartal 2016 Redusert markedsandel for norske lastebiler
27. mai 2016 1. kvartal 2016 Én av tre lastebiler er norskregistrert
12. februar 2016 4. kvartal 2015 Mer grensetransport – mindre på norske biler
13. november 2015 3. kvartal 2015 Mindre gods over grensen med norske biler
13. august 2015 2. kvartal 2015 Norske lastebiler frakter mindre til og fra utlandet
7. mai 2015 1. kvartal 2015 Økt lastebiltransport fra Baltikum og Polen
11. februar 2015 4. kvartal 2014 Norske lastebiler taper fortsatt markedsandeler
18. november 2014 3. kvartal 2014 Mindre gods på norske biler
19. august 2014 2. kvartal 2014 42 prosent krysset grensen på norske lastebiler
16. mai 2014 1. kvartal 2014 Betydelig økt grensetransport
18. februar 2014 4. kvartal 2013 58 prosent av godset på utenlandske biler
27. november 2013 3. kvartal 2013 Norske lastebiler fraktet mer
28. august 2013 2. kvartal 2013 Flere baltiskregistrerte godsbiler
29. mai 2013 1. kvartal 2013 Økning for polske lastebiler

For tidligere publiseringer se også: Godstransport med norske lastebiler, Lastebilundersøkelsen, internasjonale transporter og Godstransport med utenlandske lastebiler.