403772
/transport-og-reiseliv/statistikker/godstrans/kvartal
403772
statistikk
2020-10-30T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
godstrans, Godstransport med lastebil, import, eksport, vareslag, transportmåte, lastebilenes nasjonalitet, opprinnelsesland, bestemmelsesland, avsenderlandLandtransport, Transport og reiseliv
false

Godstransport med lastebil2. kvartal 2020

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Godstransport med lastebil
2. kvartal 2020Andel2. kvartal 2020 - 2. kvartal 20152. kvartal 2020 - 2. kvartal 2019
1Tallene for 1. kvartal 2018-1. kvartal 2019 ble rettet 30. oktober 2019.
2Tall fra og med 1. kvartal 2018 ble rettet 6. august 2019
3Pålessing og avlessing skjer i samme land, og i et annet land enn der lastebilen er registrert.
Godstransport med norske lastebiler (mill.km)1478,2100,0-13,00,8
Nasjonal transport442,492,5-12,12,0
Internasjonal transport35,87,5-22,8-11,6
Godstransport med norske lastebiler (mill.tonn)161,7100,0-19,31,3
Nasjonal transport (mill.tonn)60,598,1-19,71,5
Internasjonal transport (1000 tonn)1 144,41,9-2,0-8,8
Godstransport med norske lastebiler (mill.tonnkm)15 299,8100,02,10,4
Nasjonal transport4 683,388,45,80,4
Internasjonal transport616,511,6-19,30,5
2. kvartal 2020Andel2. kvartal 2020 - 2. kvartal 20152. kvartal 2020 - 2. kvartal 2019
Godstransport over grensen (mill.tonn)23,5100,01,6-1,2
Norske lastebiler1,029,5-13,1-7,4
Danske, svenske, finske lastebiler1,131,7-15,4-1,1
Baltiske lastebiler0,515,5100,19,6
Polske lastebiler0,411,962,711,4
2019Andel2014 - 20192018 - 2019
Godstransport med utenlandske lastebiler til/fra og i Norge (mill.tonn)11,7100,027,2-2,8
Kjøring til/fra Norge5,143,65-3
Tredjelandskjøring mellom Norge og utlandet5,144,061,3-7,0
Kabotasjekjøring i Norge31,512,524,914,7