Statistikkområde

Teknologi og innovasjon: Forskning og innovasjon i næringslivet

Alt innhold for delområdet forskning og innovasjon i næringslivet

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Resultater av Forskningsrådets næringsrettede virksomhet i perioden 2006-2019

  Rapporter 2021/10

  Regjeringen har fastsatt fem mål for Forskningsrådet hvor et av disse er økt verdiskaping i næringslivet. Under dette målet er økt konkurranseevne i nytt og eksisterende næringsliv et av tre strategiske områder.

  Publikasjon
 • Solid vekst i næringslivets FoU

  Næringslivet utførte forskning og utviklingsarbeid (FoU) for 35,4 milliarder kroner i 2019, 8 prosent mer enn i 2018. Justert for prisvekst var økningen på nesten 5 prosent. Det ble utført 22 180 FoU-årsverk i 2019, en økning på 6 prosent.

  Artikkel
 • Utvikling av næringspolitiske virkemidler under kriser

  Norge er annerledes enn mange andre OECD-land når det gjelder den offentlige finansieringen av næringslivets FoU og innovasjon.

  Artikkel
 • Flere årsverk til forskning og utvikling

  Foreløpige tall for 2019 peker mot en økning i næringslivets FoU. Drøyt 22 200 årsverk gikk til forsknings og utvikling (FoU) – en økning på 6 prosent fra 2018. Næringslivet utførte FoU for 35,3 milliarder kroner, 8 prosent mer enn året før.

  Artikkel
 • Færre patentsøknader også i 2019

  Patentstyret mottok 8 prosent færre direkte patentsøknader i 2019. Lavere søknadsinngang i Norge fra både norske og utenlandske søkere var årsaken.

  Artikkel
 • Hvilke næringer har fått mest i kontantstøtte?

  Det er andre næringer som har benyttet Kompensasjonsordningen i forbindelse med koronakrisen, enn dem som vanligvis får støtte via næringspolitiske virkemidler.

  Artikkel
 • Norges forskningsråds næringsrettede virksomhet

  Rapporter 2020/11

  I denne rapporten gir vi en oversikt over utviklingen til foretak som har fått tildelt støtte fra Norges forskningsråd i perioden 2006 til 2018.

  Publikasjon
 • Stabilisering i næringslivets FoU

  Kostnadene til forskning og utvikling (FoU) i næringslivet viste tegn på stabilisering i 2018 etter en periode på nesten ti år med sterk vekst. 32,7 milliarder kroner gikk til FoU i næringslivet i 2018, en økning på 2 prosent fra fjoråret. Målt i ...

  Artikkel
 • Kina i ferd med å bli like stor som USA på innovasjon og teknologi

  USA har tidligere hatt et ubestridt teknologisk forsprang, men nå er Kina i ferd med å ta igjen supermakten. I 2017 stod USA for 28 prosent av verdens utgifter til forskning og utvikling (FoU), mens Kinas andel utgjorde 26 prosent. Foreløpig samar...

  Artikkel
 • SkatteFUNN størst på finansiering av næringslivets FoU i fjor

  6 247 foretak var involvert i prosjekter med finansiering fra SkatteFUNN i 2018 til en samlet verdi av 5,6 milliarder kroner. Samtidig har realveksten i SkatteFUNN-finansieringen, som har vært sterk siden 2013, stanset opp.

  Artikkel
 • Svakere vekst i næringslivets FoU

  Foreløpige tall viser at næringslivet utførte FoU for 33,2 milliarder kroner i 2018. Dette er en økning på 4 prosent målt i løpende priser. Justert for lønns- og prisvekst er nivået derimot nesten uendret.

  Artikkel
 • Innovasjonsinvesteringer på nesten 73 milliarder i 2018

  61 prosent av foretakene som var omfattet av den norske innovasjons­undersøkelsen hadde innovasjonsaktivitet i perioden 2016-2018. Til sammen sto disse for innovasjonsinvesteringer på 72,7 milliarder kroner i 2018.

  Artikkel
 • Dobling av offentlig støtte til FoU og innovasjon på fem år

  Realveksten i den offentlige finansieringen av næringslivets forskning og utvikling (FoU) og innovasjon har vært sterk i de siste årene. Mellom 2012 og 2017 økte den offentlige støtten fra 5,4 til 10,8 milliarder kroner i faste priser.

  Artikkel
 • Færre patentsøknader i 2018

  Patentstyret mottok 19 prosent færre direkte patentsøknader i 2018. Flere utenlandske søkere sikrer seg i stedet industrielle rettigheter i Norge ved å få Patentstyret til å validere sine allerede godkjente patenter fra Det europeiske patentkontor...

  Artikkel
 • Solid vekst i næringslivets FoU-aktivitet

  Næringslivet brukte 32 milliarder kroner på egenutført forskning og utvikling (FoU) i 2017, som er 8 prosent mer enn i 2016. Foretakene kjøpte også FoU-tjenester fra andre for 7,5 milliarder kroner dette året.

  Artikkel