315509
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/barneverng/aar
315509
statistikk
2018-06-29T08:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Offentlig sektor
no
barneverng, Barnevern, kommunalt barnevern, barnevernstiltak, undersøkingssaker, uromeldingar, hjelpetiltak, omsorgstiltak, fosterheimar, besøksheimar, støttekontakt, ettervernsklientar, barnevernsinstitusjonar, beredskapsheimar, omsorgssvikt, barnemishandling, åtferdsvanskar, plasseringar, behandlingstidKOSTRA, Barne- og familievern, Sosiale forhold og kriminalitet, Offentlig sektor
true

Barnevern

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltal

55 697

barn med barnevernstiltak i 2017

Hovudtal for barnevernsstatistikken
201520162017
1Fra 2016 er tallene for hjelpetiltak per 31.12. noe høyere enn tidligere år. Årsaken er at for tidligere årganger ble omsorgstiltak i løpet av året prioritert over hjelpetiltak per 31.12., som gav noe for lave tall for hjelpetiltak per 31.12. I tillegg blir fordelingen mellom omsorgstiltak og hjelpetiltak endret, på grunn av endring i hvilket tiltak som prioriteres for hvert barn som telles.
Barn med barnevernstiltak i løpet av året53 43954 62055 697
Hjelpetiltak43 37044 38645 528
Omsorgstiltak10 06910 23410 169
 
Barn med barnevernstiltak per 31.12136 81139 26039 612
Hjelpetiltak27 80330 18030 579
Omsorgstiltak9 0089 0809 033
 
Barn og unge med plasseringstiltak per 31. desember14 91815 86515 626
Hjelpetiltak5 9956 7856 593
Omsorgstiltak8 9239 0809 033
 
Meldingar i løpet av året54 39658 25458 580
 
Undersøkingar starta i løpet av året43 68147 86548 732
Undersøkingar avslutta i løpet av året44 10146 62648 235
 
Tilsette i alt5 296,15 787,36 004,6

Sjå utvalde tabellar frå denne statistikken

Tabell 1 
Meldingar til barnevernet etter konklusjon, alder og kjønn

Meldingar til barnevernet etter konklusjon, alder og kjønn
Meldingar i altHenlagtTil undersøking
År
201554 39610 71043 686
201658 25410 34047 914
 
201758 5809 80548 775
Alder
0-2 år6 9569915 965
3-5 år9 4941 3648 130
6-12 år23 3863 42519 961
13-17 år17 3493 51513 834
18-22 år1 394510884
Uoppgitt alder101
Kjønn
Gutar31 8095 55426 255
Jenter26 7714 25122 520
Uoppgitt kjønn000

Tabell 2 
Undersøkingar avslutta etter konklusjon, alder og kjønn

Undersøkingar avslutta etter konklusjon, alder og kjønn
Undersøkingar konkludert i altBarnevernstenesta gjer vedtak om tiltakBegjæring om tiltak for fylkesnemndaUndersøkinga lagt bort etter barnevernstenesta si vurderingUndersøkinga lagt bort etter parten sitt ønskeUndersøkinga lagt bort på grunn av flyttingUoppgitt
År
201544 10117 76663320 0903 6052 0070
201646 62619 05748021 2533 8082 0280
 
201748 23519 33344922 4754 0191 9590
Alder
0-2 år5 4662 037922 5734133510
3-5 år7 9543 016683 8366184160
6-12 år19 7738 3571738 8591 5967880
13-17 år13 6865 5541126 4221 2373610
18-22 år1 3553694784155430
Uoppgitt alder1001000
Kjønn
Gutar25 98810 59421412 0032 1261 0510
Jenter22 2478 73923510 4721 8939080
Uoppgitt kjønn0000000

Tabell 3 
Undersøkingar starta etter alder og kjønn

Undersøkingar starta etter alder og kjønn
Undersøkingar starta i løpet av året
År
201543 681
201647 865
 
201748 732
Alder
0-2 år5 955
3-5 år8 125
6-12 år19 944
13-17 år13 823
18-22 år884
Uoppgitt alder1
Kjønn
Gutar26 235
Jenter22 497
Uoppgitt kjønn0

Tabell 4 
Barn og unge med barnevernstiltak etter hjelpe- og omsorgstiltak, alder og kjønn

Barn og unge med barnevernstiltak etter hjelpe- og omsorgstiltak, alder og kjønn
Barn med barnevernstiltak i løpet av åretBarn med barnevernstiltak per 31.12
2017Kjønn i altGutarJenterUoppgitt kjønnKjønn i altGutarJenterUoppgitt kjønn
 
 Tiltak i alt
Alder i alt55 69730 80324 894039 61222 06917 5430
0-22 år55 47130 67924 792039 59122 06017 5310
0-17 år48 45426 69021 764034 86019 37415 4860
0-2 år3 2991 7731 52602 4021 2981 1040
3-5 år6 5493 4833 06604 5602 4492 1110
6-12 år21 55912 0429 517015 2458 5496 6960
13-17 år17 0479 3927 655012 6537 0785 5750
18-22 år7 0173 9893 02804 7312 6862 0450
Omsorgstiltak
Alder i alt10 1695 3664 80309 0334 7724 2610
0-22 år10 1695 3664 80309 0334 7724 2610
0-17 år9 3794 9604 41909 0334 7724 2610
0-2 år42423319104092261830
3-5 år98151546609344874470
6-12 år3 9712 1101 86103 8422 0431 7990
13-17 år4 0032 1021 90103 8482 0161 8320
18-22 år7904063840......0
Hjelpetiltak
Alder i alt45 52825 43720 091030 57917 29713 2820
0-22 år45 30225 31319 989030 55817 28813 2700
0-17 år39 07521 73017 345025 82714 60211 2250
0-2 år2 8751 5401 33501 9931 0729210
3-5 år5 5682 9682 60003 6261 9621 6640
6-12 år17 5889 9327 656011 4036 5064 8970
13-17 år13 0447 2905 75408 8055 0623 7430
18-22 år6 2273 5832 64404 7312 6862 0450

Tabell 5 
Barnevernstiltak per 31. desember etter tiltak

Barnevernstiltak per 31. desember etter tiltak
2017Barnevernstiltak per 31. desember
Alle tiltak85 414
Institusjon1 242
Barnevernsinstitusjonar1 192
Plassering i institusjon etter annan lov43
Andre institusjonstiltak7
Fosterheim11 812
Fosterheim i familie og nære nettverk3 027
Fosterheim utanom familie og nære nettverk7 457
Statlege familieheimar641
Fosterheim etter bvl § 4-278
Beredskapsheim674
Andre fosterheimstiltak5
Tiltak for å styrke foreldreferdigheiter22 613
MST (Multisystemisk terapi)355
PMTO (Parent Management Training Oregon)525
FFT (Funksjonell familieterapi)117
Webster-Stratton - De utrolige årene26
ICDP (International Child Development Program)81
Marte Meo146
Andre heimebaserte tiltak2 024
Sentre for foreldre og barn185
Vedtak om råd og rettleiing13 863
Heimekonsulent/miljøarbeidar2 148
Andre tiltak for å styrke foreldreferdigheiter3 143
Tiltak for å styrke utviklinga til barnet30 546
Barnehage2 343
SFO/Aktivitetsskole2 993
Fritidsaktivitetar2 273
Økonomisk hjelp for øvrig8 112
Besøksheim/avlastingstiltak7 129
Støttekontakt2 154
Samtalegrupper/barnegrupper194
Utdanning og arbeid523
ART11
Andre tiltak for å styrke utviklinga til barnet4 814
Tilsyn og kontroll4 467
Frivillig tilsyn i heimen514
Pålagt tilsyn i heimen290
Tilsyn under samvær1 947
Ruskontroll1 293
Andre tiltak av tilsyn og kontroll423
Nettverksarbeid/samarbeid med andre tenester10 437
Familieråd945
Nettverksmøter219
Individuell plan67
Deltaking i ansvarsgruppe/samarbeidsteam8 282
Andre tiltak av nettverksarbeid/samarbeid med andre tenester924
Undersøking og behandling frå andre tenester843
Medisinsk undersøking og behandling (bvl § 4-10)115
Behandling av barn med særlege opplæringsbehov (bvl § 4-11)1
Psykisk helsehjelp for barn og unge383
Andre tiltak av undersøking og behandling frå andre tenester344
Bustad3 454
Økonomisk hjelp til eigen bustad/hybel737
Bustad med oppfølging (inkluderer bufellesskap)2 524
Butreningskurs15
Andre bustadtiltak178

Tabell 6 
Barn og unge med tiltak i løpet av året og per 31. desember etter innvandringskategori, landbakgrunn, hjelpe- og omsorgstiltak og kjønn

Barn og unge med tiltak i løpet av året og per 31. desember etter innvandringskategori, landbakgrunn, hjelpe- og omsorgstiltak og kjønn
2017Barn med barnevernstiltak i løpet av åretBarn med barnevernstiltak i løpet av åretBarn med barnevernstiltak i løpet av åretBarn med barnevernstiltak i løpet av åretBarn med barnevernstiltak i løpet av åretBarn med barnevernstiltak per 31.12Barn med barnevernstiltak per 31.12Barn med barnevernstiltak per 31.12Barn med barnevernstiltak per 31.12
Alder i altType tiltakKjønn i altGutarJenterUoppgitt kjønnKjønn i altGutarJenterUoppgitt kjønn
 Barn og unge i alt
I altTiltak i alt55 69730 80324 894039 61222 06917 5430
 Omsorgstiltak10 1695 3664 80309 0334 7724 2610
 Hjelpetiltak45 52825 43720 091030 57917 29713 2820
EU28/EØS, Sveits, USA, Canada, Australia og New ZealandTiltak i alt2 0941 14495001 3407366040
 Omsorgstiltak25313012302151111040
 Hjelpetiltak1 8411 01482701 1256255000
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand og Europa utanom EU28/EØSTiltak i alt13 4548 1605 29409 4535 8873 5660
 Omsorgstiltak1 59783875901 4297576720
 Hjelpetiltak11 8577 3224 53508 0245 1302 8940
Barn og unge utan innvandrarbakgrunnTiltak i alt39 80921 30918 500028 64415 35213 2920
 Omsorgstiltak8 2974 3883 90907 3723 8963 4760
 Hjelpetiltak31 37716 85014 527021 27211 4569 8160
UoppgittTiltak i alt340190150017594810
 Omsorgstiltak221012017890
 Hjelpetiltak318180138015886720
Innvandrarar
I altTiltak i alt8 7145 6033 11106 3134 1632 1500
 Omsorgstiltak84344040307223793430
 Hjelpetiltak7 8715 1632 70805 5913 7841 8070
EU28/EØS, Sveits, USA, Canada, Australia og New ZealandTiltak i alt1 39076063008904814090
 Omsorgstiltak1749480014782650
 Hjelpetiltak1 21666655007433993440
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand og Europa utanom EU28/EØSTiltak i alt7 3244 8432 48105 4233 6821 7410
 Omsorgstiltak66934632305752972780
 Hjelpetiltak6 6554 4972 15804 8483 3851 4630
Norskfødde med innvandrarforeldre
I altTiltak i alt6 8343 7013 13304 4802 4602 0200
 Omsorgstiltak1 00752847909224894330
 Hjelpetiltak5 8273 1732 65403 5581 9711 5870
EU28/EØS, Sveits, USA, Canada, Australia og New ZealandTiltak i alt70438432004502551950
 Omsorgstiltak79364306829390
 Hjelpetiltak62534827703822261560
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand og Europa utanom EU28/EØSTiltak i alt6 1303 3172 81304 0302 2051 8250
 Omsorgstiltak92849243608544603940
 Hjelpetiltak5 2022 8252 37703 1761 7451 4310

Om statistikken

Statistikken gir tal for den kommunale barnevernstenesta. Tala omfattar alle meldingar, undersøkingar og tiltak, og barna dette gjeld. Målgruppa for barnevernet sitt arbeid er barn og unge i alderen 0–22 år. Det er òg tal for tilsette i barnevernstenesta.

Omgrep

Definisjon av dei viktigaste omgrepa og variablane

Meldingar: Barnevernstenesta skal snarast, og seinast innan ei veke, gå gjennom meldingar dei har motteke og konkludere om meldinga skal leggjast bort eller om dei skal starte ei undersøking. Meldingar som kjem til barnevernstenesta og som blir lagt bort, og ikkje fører til undersøking, vart fram til 2013 ikkje innhenta av SSB.

Undersøkingar: Barnevernstenesta har rett og plikt til å starte ei undersøking når det er rimeleg grunn til å tru at barn lever under slike høve at det kan bli aktuelt med tiltak etter lov om barneverntjenester. Frå 2013 blir alle undersøkingar innhenta av SSB, før det er det slik at dersom barnevernstenesta gjer fleire undersøkingar om same barn, er det enten den undersøkinga som førte til vedtak om tiltak eller den første undersøkinga i statistikkåret som vart registrert.

Hjelpetiltak: Hjelpetiltak er etter lov om barneverntjenester heimla i § 4-4 (i gammal barnevernlov både § 18 førebyggjande tiltak og § 51 ettervernstiltak). Hjelpetiltak kan til dømes vera økonomisk stønad, barnehage, støttekontakt, tilsyn, besøksheim/avlastingsheim, heimekonsulent, avlastingsinstitusjon, foreldre-/barneplassar (mødreheim), poliklinisk behandling i psykisk helsevern for barn og unge, hjelp til bustad o.a. Den nye barnevernloven som kom i 1993, opna for at barn kan plasserast bort frå heimen - til dømes i fosterheim - utan at ein må treffa vedtak om å ta omsorgen. Ei slik plassering etter § 4-4 femte ledd, vil då bli eit hjelpetiltak.

Omsorgstiltak: Omsorgstiltak er etter lov om barneverntjenester grunngjeve i § 4-12 (etter gammal barnevernlov § 19). Alle vedtak om å ta omsorgen for barnet og plassere det til oppfostring borte frå heimen skal avgjerast i fylkesnemnda. Omsorgstiltak er tiltak heimla i § 4-12 som til dømes beredskapsheim, fosterheim, barnevernsinstitusjon, andre behandlingsinstitusjonar eller andre omsorgstiltak borte frå heimen. Når barnet er under omsorg, skal alle tiltak barnet har registrerast som omsorgstiltak. Fram til 2013 rapporterte kommunane sjølv om eit tiltak var omsorgstiltak, frå 2013 registrerer SSB om det er hjelpe- eller omsorgstiltak vha. lovheimel på tiltaket. Eit omsorgstiltak er definert som at dersom paragraf er enten §§ 4.8.2, 4.8.3 eller startar med 4.12, eller paragraf er §§ 4.8.,4.8.0,4.8.1 og jamfør paragraf starter med 4.12 er det eit omsorgstiltak.

Ettervern: I 1998 blei barnevernloven endra slik at tiltak som blir starta før barnet er 18 år, kan fortsette eller bli erstatta med andre hjelpetiltak dersom barnet gir sitt samtykke til dette. Slike tiltak kan fortsette til barnet blir 23 år, og eit fellesomgrep for tiltak i aldersgruppa 18-22 år er ettervern.

Nye barn i barnevernet: Alle barn med tiltak frå barnevernet i statistikkåret som vi ikkje finn att i barnevernsstatistikken året før, blir definert som "nye barn" med tiltak. Det vil seie at sjølv om barnet blir registrert som nytt barn i barnevernsstatistikken, kan det hende at barnet har motteke hjelp tidligare. Fullt fødselsnummer er her nøkkelen til å skilje ut kven som er nye barn i barnevernet.

Tilsette vert registrerte i desse utdanningskategoriane: sosionomar, barnevernspedagogar, anna høgskule-/universitetsutdanning, kontor-/merkantilutdanning, anna utdanning/ufaglært.

Organisering: Her vert det registrert dersom barnevernstenesta er organisert i eit vertskommunesamarbeid og/eller som ein del av NAV.

Kvalitetsindikatorar: Her vert det registrert om barnevernstenesta har eit system for brukarundersøking, om dei har nytta brukarundersøking i statistikkåret og om barnevernstenesta har internkontroll.

Standard klassifikasjonar

Ikkje relevant

Administrative opplysingar

Namn og emne

Namn: Barnevern
Emne: Sosiale forhold og kriminalitet

Neste publisering

Ansvarleg seksjon

Seksjon for helse-, omsorg- og sosialstatistikk

Regionalt nivå

Tal for heile landet, landsdelar, barnevernsregionar, fylke, kommunar og bydelar i Oslo.

Kor ofte og aktualitet

Ureviderte tal vert publisert i KOSTRA 15. mars kvart år.

Reviderte tal vert publisert i KOSTRA 15. juni kvart år.

Dagens statistikk vert publisert årleg i månadsskiftet juni/juli.

Internasjonal rapportering

Nordisk sosialstatistikkomite (NOSOSKO).

Lagring og bruk av grunnmaterialet

SSB har årgangsfiler og filforklaringar.

Bakgrunn

Føremål og historie

Barnevernsstatistikken vart første gong publisert i 1900, og var fram til 1954 ein summarisk statistikk laga på bakgrunn av årsmeldingar frå verjeråda. Fram til 1915 blei statistikken laga av Kirke- og undervisningsdepartementet, seinare av Statistisk sentralbyrå. Frå 1954 har barnevernsstatistikken blitt laga på bakgrunn av årlege oppgåver frå kommunane. Den store omlegginga kom på 1990-talet. Frå og med 1992 blei dataomfanget sterkt utvida, og omlegginga førte til brot i nokre av tidsseriane, blant anna for talet på "nye" barnevernsklientar. Tal på nye klientar frå før og etter 1992 kan ikkje samanliknast direkte. I 1993 blei registreringsskjemaet endra som følgje av ny barnevernlov. Den nye lova opna for at barn kan plasserast utanfor heimen utan at fylkesnemnda først må ha fatta vedtak om å ta over omsorgen. Talet på barn under omsorg frå og med 1993 kan derimot jamførast.

Frå og med 1997 blei meldingar til barnevernet tatt ut. No vert det berre registrert informasjon om kven som meldte saka og innhaldet i meldinga, for dei barna kor barnevernstenesta startar eller avsluttar undersøking i statistikkåret.

I 1998 blei det vedteke ei endring i lov om barneverntjenester frå 1993. Alderen på barn og unge som kan få ettervern vart auka frå 18-20 år til 18-22 år. Dermed blei aldersgruppa omfatta av statistikk om barnevern endra.

I 2002 var det ei større omlegging av barnevernsstatistikken. No kom KOSTRA-funksjonane 251 og 252 med i rapporteringsgrunnlaget.

Frå og med 2007 blei Kostra-skjema 15 Barnevern, endra. Talet på tiltakskategoriar blei utvida.

Frå og med 2013 er rapportering av 15 Barnevern endra. Skjema er ikkje lenger tilgjengeleg, det er berre mogleg å levere filuttrekk frå fagsystemet. Meldingar og alle undersøkingar skal no rapporterast, tidlegare vart berre ei undersøking per barn rapportert. Talet på tiltakskategoriar er utvida, og det er innført 8 hovedkategoriar av tiltak med underkategoriar. SSB registrerer no om det er hjelpe- eller omsorgstiltak vha. lovheimel på tiltaket, og om tiltaket er funksjon 251 eller 252 vha. tiltakskategori. Tidlegare rapporterte kommunane dette sjølv. 

Frå og med 2010 vart tilsette i barnevernet inkludert i den generelle barnevernsstatistikken. Tidlegare vart den publisert for seg sjølv http://www.ssb.no/barnevernp/ .

Statistikk over personell i sosialkontortenesta, som er ein summarisk statistikk, vart første gong innsamla i 1984. Det var først i 1991 at tilsette i barnevernet vart skilt ut. Frå og med 1992 er barnevernet skilt ut som ei eiga teneste, og frå no registrerer ein stillingar etter utdanning omrekna til heile stillingar, og i tillegg talet på ledige stillingar per 31.12. Frå 2012 er også stillingar knytt til funksjon rapportert eksplisitt i tillegg til stillingar på funksjon 244, og frå 2013 er stillingar knytt til funksjon 252 tatt med. 

Opplysningar om organisering og samarbeid vart første gong publisert i 1993. Kvalitetsindikatorane for barnevernstenesta vart første gong publisert i 2006.

Brukarar og bruksområde

Brukarar: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, andre departement, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), Statens helsetilsyn, Fylkesmannen, fylka og kommunar, forskingsinstitusjonar, presse og studentar.

Bruksområde: Offentleg planlegging, forsking og utgreiing, utdanning og offentleg debatt.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukarar har tilgang til statistikk før statistikken er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter varsling minst tre månader før i Statistikkkalenderen. Dette er eit av deI viktigaste prinsippa i SSB for å sikre lik behandling av brukarane.

Samanheng med annan statistikk

Ikkje relevant

Lovheimel

Oppgåvene vert henta inn av Statistisk sentralbyrå for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet med heimel i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester § 2-3. Statistisk sentralbyrå vil i medhald av lov 16. juni 1989 nr. 54 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå § 2-2 nytte oppgåvene til utarbeiding av offisiell statistikk.

EØS-referanse

Ikkje relevant

Produksjon

Omfang

Statistikken inneheld opplysningar om; startdato og avslutningsdato for undersøking, kven som melde saka som førte til undersøking, saksinnhaldet i meldinga, og resultatet av undersøkinga. For barn som har motteke tiltak i statistikkåret, registrerer ein om barnet hadde hjelpetiltak og/eller omsorgstiltak, om tiltaket var i familien (funksjon 251) og/eller utanfor familien (funksjon 252), kva slag tiltak og talet på månader tiltaket har vore i gong i statistikkåret. Ein registrerer om foreldra er blitt fråtekne ansvaret for barnet i statistikkåret, om barnet er plassert utanfor heimen i statistikkåret, samt grunnlag for vedtak om tiltak. Frå 2013 inneheld statistikken opplysningar om start- og sluttdato for melding, kven som melde og innhaldet i meldinga, og resultat av meldinga. Start- og sluttdato, og grunnlag for vedtak om tiltak for undersøkingar. Start- og sluttdato, lovheimel, grunnlag for oppheving av omsorgstiltak, og type tiltak for alle tiltak som har vore i gang i statistikkåret. Start- og sluttdato samt eventuell dato for evaluering av plan, og type plan.

Barnevernsstatistikken vert i hovudsak utarbeidd på bakgrunn av registreringar gjort av barnevernstenesta i deira fagprogram. Dei kommunane som ikkje har fagprogram, sendte inn elektroniske skjema frå SSB sine websider fram til 2013. Alle barn som er under undersøking og/eller barn med tiltak etter lov om barneverntjenester i statistikkåret er med i filuttrekket /e-skjema til SSB frå den kommunale barnevernstenesta. Frå 2013 er også alle meldingar til barnevernet med i rapporteringa. Barnet er eining i statistikken og det blir nytta fullt fødselsnummer. Ein kan setja i verk tiltak for barn under 18 år, eller forlenge eit tiltak som er i gong, fram til barnet fyller 23 år, dersom det samtykkjer i dette.

Registrering av tilsette i barnevernstenesta, organisering og samarbeid i det kommunale barnevernet og kvalitetsindikatorar, vert gjort i KOSTRA-skjema 8 som alle kommunar skal rapportere. Tilsette skal registrerast per 31.12. i statistikkåret etter utdanning. Frå 2013 omfattar skjema 8 tilsette på alle funksjonane knytt til barnevern, som er 244, 251 og 252.

Datakjelder og utval

Filuttrekk frå den kommunale barnevernstenesta sine fagprogram er datagrunnlaget. Dei få kommunane som ikkje hadde fagprogram, sendte inn elektroniske skjema frå SSB sine websider fram til 2013.

Tilsette vert innhenta frå den kommunale barnevernstenesta som sender inn elektroniske skjema frå SSB sine websider.

Opplysningar om økonomi er henta frå kommunerekneskapet.

Befolkningsdata per 1.1. påfølgjande år vert brukt for å rekne ut per 1 000 tal.

Ikkje utval. Statistikken skal innehalde alle barn med barnevernstiltak og/eller undersøking i statistikkåret. Og alle tilsette knytte til funksjon 244 Barnevernsteneste, samt funksjon 251 Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet f.o.m. statistikkåret 2012, og funksjon 252 Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet f.o.m. statistikkåret 2013.

Datainnsamling, editering og beregninger

KOSTRA-skjema 15 Barnevern, og ei filforklaring ligg til grunn for dataregistreringa. Innrapporteringsfristen er 15. januar året etter statistikkåret. For kommunar med fagprogram for barnevern blir det gjort eit filuttrekk som vert sendt elektronisk til SSB. Dei kommunane som ikkje har fagprogram, sendte fram til 2013 inn elektroniske skjema frå SSB sine websider.

Kommunane får tilbake oversiktstabellar og feillister etter innsendt barnevernsstatistikk. Kommunane skal sjekke at tala stemmer, og rapportere til SSB dersom det er feil i innsendte data. I 2013 vart kommunane bedt om å gå gjennom KOSTRA-publiseringa 15. mars og gje SSB tilbakemelding på om tala var korrekte, og feillister vart ikkje sendt ut for 2013.

KOSTRA-skjema 8 Personell og organisering av barnevernstenesta vert sendt inn elektronisk frå SSB sine websider kvart år med frist 15. februar.

Ved interkommunalt samarbeid skal ein rapportere ei fil/eit skjema for kvar kommune.

Kontrollprogrammet for barnevern, som er tilgjengeleg på SSB sine websider, har ein sentral plass i dei faste kontroll- og revisjonsrutinane for statistikken. Kommunane køyrer kontrollprogrammet før innsending av barnevernsfil til SSB, og kommunane rettar opp mest mogleg før innsending. Frå 2013 hindrar dei fleste av kontrollane innsending av datafil og må rettast opp av kommunane. Etter mottak av fil vert kontrollprogrammet også køyrt i SSB. Førebelse tabellar med hovudtal, og feilliste, vart fram til 2013 sendt til den enkelte kommune. Barnevernstenesta i kommunen fører riktige opplysningar på feillista før den vert returnert til SSB for revisjon og oppretting av tala.

Kontroll av data om tilsette byggjer på ei jamføring med talet på tilsette frå året før. Og kommunane vert kontakta dersom det er store avvik for eventuell oppretting eller innsending av nytt skjema.

Sesongjustering

Ikkje relevant

Konfidensialitet

Celler i tabellane som inneheld tre eller færre einingar vert prikka før publisering.

Samanlikningar over tid og stad

I perioden 1980-1985 brukte ein ikkje fødselsnummer i registreringa, noko som hindra kontroll av dublettar. Tal frå desse åra kan difor ikkje heilt samanliknast med periodane før og etter. Talet på barn under omsorg i 1992 er truleg for høgt fordi statistikkskjema for 1992 var utforma slik at alle plasseringar vart registrerte som omsorgsplasseringar. Det er eit brot i tidsserien i 1993 over nye barn med tiltak som eit resultat av ny definisjon av nye barn.

I 2002 var det endring i barnevernsskjema, der blant anna fleire kategoriar for tiltakstypar kom med.

I 2007 var det ei ny omlegging, med fleire typar tiltak og opplysningar som samlast inn. Det vil seie at barnevernsstatistikken frå 2002-2006 er fullt samanliknbar.

Hovudtal for 2007 og påfølgjande år vil kunne samanliknast med tidlegare årgangar, det vil seie til dømes omfang av barn med tiltak, barn med omsorgstiltak, hjelpetiltak, plasseringar og undersøkingar. Frå og med 2007 har det kome med fleire alternativ for tiltakstype og meldingsinstans. Det vil dermed kunne vere eit brot når det gjelder tiltakskategorien "andre tiltak" og kategorien "andre" for meldingsinstans.

I 2013 var det ei ny omlegging, med innhenting av meldingar, fleire kategoriar for innhald i meldinga, mindre endringar i kategoriane for kven som meldte, innhenting av alle undersøkingar, ikkje berre ei per barn, og fleire typar tiltak. Det vil seie at barnevernsstatistikken frå 2007-2012 er fullt samanliknbar. Hovudtal for 2013 og påfølgjande år vil kunne samanliknast med tidlegare årgangar, det vil seie til dømes omfang av barn med tiltak, barn med omsorgstiltak og hjelpetiltak, omfang av barn med undersøking. For undersøkingssaker er det eit brot, men omfanget av barn med undersøking vil fortsatt bli publisert.

I perioden 1984-1990 fins det ikkje tal for tilsette i den kommunale barnevernstenesta. Frå og med 1992 er barnevernet skilt ut som ei eiga teneste, og registreringa av personell er ikkje blitt nemneverdig endra etter dette. Frå og med 2012 vart også tilsette på funksjon 251 Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet inkludert i skjema 8 i tillegg til tilsette på funksjon 244 Barnevernteneste. Dette gjer det vanskeleg å samanlikne det totale talet på tilsette fordi vi antar at tilsette på funksjon 251 også før 2012 har blitt rapportert inn frå enkelte kommunar. Frå 2013 er også tilsette på funksjon 252 Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet inkludert i skjema 8.

Analysar, artiklar og publikasjonar

Flest meldingar og undersøkingar i Finnmark

Færre av dei minste under omsorg av barnevernet

Publisert 29. juni 2018

Barnevernet hadde etter vedtak i fylkesnemnda omsorg for vel 9 000 barn på slutten av 2017. Dette er 0,8 prosent av alle barn under 18 år i Noreg og likt med året før. Talet på barn under seks år under omsorg har gått ned dei siste åra.

Les artikkelen

Fleire og fleire med innvandrarbakgrunn i barnevernet

Publisert 6. juli 2018

8 700 innvandrarar og 6 850 norskfødde med innvandrarforeldre fekk hjelp frå barnevernet i løpet av 2017. Av dei som fekk tiltak dette året hadde 28 prosent innvandrarbakgrunn.

Les artikkelen
Få oversikt med KOSTRA nøkkeltall

Få oversikt med KOSTRA nøkkeltall

Publisert 15. juni 2018

Lurer du på barnehagedekningen eller hvor mye kommunen din bruker på skole eller helse og omsorg? Den nye nettløsningen i KOSTRA nøkkeltall gjør det lettere å hente ut tallene du trenger.

Les artikkelen
Enslige mindreårige flyktninger

Enslige mindreårige flyktninger 2015-2016

Publisert 19. januar 2018

Hvem kommer som enslige mindreårige flyktninger til Norge, og hvordan går det med dem etter bosetting?

Les publikasjonen
Kvart fjerde barn i barnevernet har innvandrarbakgrunn

Kvart fjerde barn i barnevernet har innvandrarbakgrunn

Publisert 1. juli 2016

Det var 7 500 innvandrarar og 6 250 norskfødde med innvandrarforeldre blant dei 53 400 barna og unge som fekk tiltak frå barnevernet i løpet av 2015. 26 prosent av dei som fekk tiltak, hadde innvandrarbakgrunn.

Les artikkelen
Delen innvandrarbarn undersøkte av barnevernet aukar med alderen

Delen innvandrarbarn undersøkte av barnevernet aukar med alderen

Publisert 8. august 2016

Barnevernet set i gang fleire undersøkingar blant norskfødde med innvandrarforeldre i førskolealder enn blant barn i den same aldersgruppa som er innvandra. Når det gjeld tenåringar, er det tvert om mest undersøkingar blant innvandrarane.

Les artikkelen
Barn og unge med innvandrerbakgrunn i barnevernet 2012

Barn og unge med innvandrerbakgrunn i barnevernet 2012

Publisert 27. mars 2015

Barnevernet hjelper stadig flere. Vel 5 100 norskfødte barn og unge med innvandrerforeldre og drøyt 7 300 innvandrere mottok tiltak fra barnevernet i 2012. Råd og veiledning er det vanligste tiltaket.

Les publikasjonen
Barn og unge med innvandrerbakgrunn i barnevernet 2009

Barn og unge med innvandrerbakgrunn i barnevernet 2009

Publisert 25. november 2011

Rapporten belyser hvordan kontakten med barnevernet varierer med innvandrerbakgrunn.

Les publikasjonen
Barn med hjelpetiltak bur ofte med mor som har dårleg råd

Barn med hjelpetiltak bur ofte med mor som har dårleg råd

Publisert 11. desember 2012Les artikkelen
Barnevernet - et tilbud til mange

Barnevernet - et tilbud til mange

Publisert 5. desember 2011

I løpet av 2010 mottok nesten 50 000 barn og unge i Norge tiltak fra barnevernet, en økning på over 7 prosent fra året før.

Les artikkelen
Ungdoms levekår

Ungdoms levekår

Publisert 10. juni 2013

I denne analysen kan du lese om hvordan ungdom og unge voksne (mellom 16 og 30 år) lever i dag. Skole, jobb, økonomi, bolig, venner, familie, helse og kriminalitet er blant de temaene som blir omtalt.

Les publikasjonen

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB