Levekår blant studenter

Publisert Tittel Åpne
19. november 2012 Studenters inntekt, økonomi og boutgifter SammendragPDF (104 sider)
10. november 2011 Levekårsundersøkelse blant studenter 2010/2011 SammendragPDF (79 sider)
10. november 2011 Levekår blant studenter 2010 SammendragPDF (165 sider)
10. januar 2007 Studenters inntekt, økonomi og boforhold SammendragPDF (73 sider)
20. juli 2006 Levekårsundersøkelse blant studenter SammendragPDF (65 sider)
6. juli 2006 Studenters levekår 2005 SammendragPDF (86 sider)
20. desember 1999 Studenters inntekt og økonomiske levekår SammendragPDF (37 sider)
2. juli 1999 Sjung om studentens lyckliga dar SammendragPDF (98 sider)