Rapporter 1999/35

Studenters inntekt og økonomiske levekår

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Studenters inntekt og økonomiske levekår

Ansvarlig

Jan Lyngstad

Serie og -nummer

Rapporter 1999/35

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Høyere utdanning, Inntekt og formue , Levekår

ISBN (trykt)

82-537-4746-2

ISSN

0806-2056

Antall sider

37

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt