Notater 2006/42

Dokumentasjonsrapport

Levekårsundersøkelse blant studenter

Denne dokumentasjonsrapporten gir en oversikt over gjennomføringen av Levekårsundersøkelsen blant studenter 2005.

Ved Seksjon for intervjuundersøkelser har prosjektgruppa har bestått av Liva Vågane, Thore Nafstad-Bakke, Kari Grøholt, Hanne Cecilie Hougen og Therese Gulbrandsen. I tillegg har Kjetil Digre, tidligere ved Seksjon for utdanningsstatistikk, og Leiv Solheim, tidligere ved Seksjon for metoder og standarder, bidratt til utvikling av utvalgsplanen.

Spørreskjemaet har vært utviklet i samråd oppdragsgiver og oppdragsgivers arbeidsgruppe. I SSB har Elisabeth Ugreninov, Seksjon for levekårsstatistikk, Torkil Løwe, Seksjon for levekårsforskning, Kjetil Digre, Seksjon for utdanningsstatikk samarbeidet med Seksjon for intervjuundersøkelser om utvikling av spørreskjemaet. Spørreskjemaet har blitt testet av Therese Gulbrandsen og Elisabeth Gulløy, Seksjon for datafangstmetoder. Prosjektets kvalitetslos har vært Else Marie Lingaas.

Om publikasjonen

Tittel

Levekårsundersøkelse blant studenter. Dokumentasjonsrapport

Ansvarlig

Therese Gulbrandsen

Serie og -nummer

Notater 2006/42

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

65

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt