Rapporter 1999/15

Studenters levekår 1998

Sjung om studentens lyckliga dar

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Sjung om studentens lyckliga dar. Studenters levekår 1998

Ansvarlige

Jan Lyngstad, Irene Øyangen

Serie og -nummer

Rapporter 1999/15

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Høyere utdanning, Levekår

ISBN (trykt)

82-537-4690-3

ISSN

1892-7513

Antall sider

98

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt