SSBs publikasjoner

Treff (10418)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Nesten 40 prosent færre kollektivreiser i 2020 Artikler Transport og reiseliv
Over 135 000 tapte arbeidsdagar i 2020 Artikler Arbeid og lønn
Forbruksgjelda tynger mest for dem med små ressurser Artikler Inntekt og forbruk
Usikret gjeld – omfang og kjennetegn ved låntakerne Rapporter 2021/12 Inntekt og forbruk
Dokumentasjon av skolebidragsindikatorer for grunnskolen: Indikatorer beregnet for Skoleporten 2021 Notater 2021/14 Utdanning
Fjellhyttesalget økte med 34 prosent Artikler Bygg, bolig og eiendom
Mindre bilkjøring i koronaåret Artikler Transport og reiseliv
1 700 nordmenn pendlet til jobb i annet nordisk land i 2015 Artikler Arbeid og lønn
Andelen leietakere øker Artikler Bygg, bolig og eiendom, Innvandring og innvandrere
Ny rekord for hjortejakta og flere felte elg Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Endringer og utvidelser i SSBs konjunkturstatistikk Artikler Varehandel og tjenesteyting, Priser og prisindekser, Bygg, bolig og eiendom, Transport og reiseliv
Nedgang i sal av petroleumsprodukt Artikler Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
Nedgang i sysselsettingen blant innvandrere Artikler Arbeid og lønn, Innvandring og innvandrere
Jordbruksarealet held seg stabilt Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten: En kvalitetsvurdering av årsverksdata fordelt mellom de ulike deltjenestene i 2018 og 2019 Notater 2021/13 Helse