Sammenlikning av prisnivå i Europa2013-2015, foreløpige tall

Innhold

Arkiv for Sammenlikning av prisnivå i Europa - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
28. juni 2021 2020 2020
21. desember 2020 2017-2019 2017-2019
17. desember 2019 2016-2018 2016-2018
17. desember 2018 2015-2017 2015-2017
18. desember 2017 2014-2016 2014-2016
14. desember 2016 2013-2015 Norge falt til fjerdeplass i BNP-sammenlikning
14. desember 2015 2012-2014 Norge fortsatt i toppen av BNP-sammenlikning
12. desember 2014 2011-2013 Luxembourg, Norge og Sveits stadig på BNP-toppen
16. desember 2013 2010-2012 Norge topper BNP- og prissammenlikning
17. desember 2012 2009-2011 Norge i en klasse for seg?
15. desember 2011 2010 Høyt BNP, sterk relativ vekst over tid
16. desember 2010 2008-2009 Store forskjeller i BNP og prisnivå
17. desember 2009 2006-2008 Luxemburg og Norge stadig øverst
12. desember 2008 2006-2007 Nye EU-land i framgang
19. desember 2007 2005-2006 Små endringer i prisnivå og BNP

Arkiv for Sammenlikning av prisnivå i Europa - årlig, foreløpige tall (opphørt)

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
28. juni 2021 2020 2020
21. desember 2020 2017-2019 2017-2019
17. desember 2019 2016-2018 2016-2018
17. desember 2018 2015-2017 2015-2017
18. desember 2017 2014-2016 2014-2016
14. desember 2016 2013-2015 Norge falt til fjerdeplass i BNP-sammenlikning
14. desember 2015 2012-2014 Norge fortsatt i toppen av BNP-sammenlikning
12. desember 2014 2011-2013 Luxembourg, Norge og Sveits stadig på BNP-toppen
16. desember 2013 2010-2012 Norge topper BNP- og prissammenlikning
17. desember 2012 2009-2011 Norge i en klasse for seg?
15. desember 2011 2010 Høyt BNP, sterk relativ vekst over tid
16. desember 2010 2008-2009 Store forskjeller i BNP og prisnivå
17. desember 2009 2006-2008 Luxemburg og Norge stadig øverst
12. desember 2008 2006-2007 Nye EU-land i framgang
19. desember 2007 2005-2006 Små endringer i prisnivå og BNP

For tidligere publiseringer se også: Prisnivå på varer og tjenester.