Statistikkområde

Priser og prisindekser: Konsumpriser

Alt innhold for delområdet konsumpriser

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Flertallet av verdens fattigste land ligger i Afrika

  Tall fra International Comparison Program (ICP) 2011 viser at Afrika er verdens fattigste region målt ved BNP per innbygger. Av de 49 landene i verden der BNP per innbygger er mindre enn en tredel av verdensgjennomsnittet, ligger hele 35 i Afrika.

  Artikkel
 • «Den rike verden» holder stillingen

  De 47 landene som utgjør regionen Europa-OECD, har bare en femtedel av verdens befolkning. Likevel utgjør de over halvparten av verdens økonomi målt ved prisnivåjustert bruttonasjonalprodukt (BNP). Landenes velstandsnivå er generelt høyt.

  Artikkel
 • Store velstandsforskjeller i tidligere Sovjetunionen

  Landene i Samveldet av uavhengige stater utgjorde i 2011 4,8 prosent av verdensøkonomien. I Russland, Kasakhstan og Hviterussland lå BNP og personlig konsum per innbygger godt over verdensgjennomsnittet, men regionen har også svært fattige land.

  Artikkel
 • Høyest velstand i små økonomier i Asia

  Asia står for en tredel av verdens økonomi. Kina og India er de dominerende landene. Prisnivåjustert bruttonasjonalprodukt (BNP) og personlig konsum per innbygger er imidlertid høyest i små økonomier som Macao, Brunei, Singapore og Hong Kong.

  Artikkel
 • Store kontraster i Latin-Amerika

  Ifølge tall fra International Comparison Program (ICP) 2011 har statene i Latin-Amerika svært varierende velstandsnivå. Chile, Uruguay og Venezuela var landene med høyest prisnivåjustert bruttonasjonalprodukt (BNP) per innbygger i 2011.

  Artikkel
 • Oljeøkonomier i verdenstoppen

  Selv om Midtøsten bare utgjør 4,5 prosent av verdensøkonomien, finner vi mange av de rikeste landene i verden i nettopp denne regionen.

  Artikkel
 • Etablering av harmonisert konsumprisindeks med konstante avgifter (HKPI-CT)

  Notater 2014/24

  I dette notatet presenteres vurderinger av og resultater fra etableringen av den harmoniserte konsumprisindeksen justert for avgiftsendringer. Denne indeksen har vi valgt å kalle harmonisert konsumprisindeks med konstante avgifter (HKPI-CT).

  Publikasjon
 • EU, USA og Kina utgjør halvparten av verdensøkonomien

  Europa og OECD-landene stod i 2011 for 53,7 prosent av verdens samlede verdiskapning målt ved prisnivåjustert bruttonasjonalprodukt (BNP). Av dette utgjorde EU 18,6 prosent og USA 17,1 prosent. Kinas andel av verdensøkonomien var på 14,9 prosent. ...

  Artikkel
 • Årsveksten i KPI var 2,1 prosent i 2013

  Årsveksten i konsumprisindeksen (KPI) var på 2,1 prosent fra 2012 til 2013. Dette er en kraftig økning i årsveksten til konsumprisene i forhold til året før da prisene samlet kun steg med 0,8 prosent. Den viktigste enkeltfaktoren til den samlede o...

  Artikkel
 • Norge har Europas høyeste matvarepriser

  Norge hadde i 2012 Europas desidert høyeste prisnivå på mat. Melk, ost og egg er spesielt dyrt i Norge, mens fiskeprisene er relativt lavere. Andelen av konsumutgiftene våre som brukes til mat, har sunket de siste årene, men dette skyldes blant an...

  Artikkel
 • Årsvekst på 0,8 prosent i KPI

  Artikkel
 • Bruk av strekkodedata i matvareindeksen

  Økonomiske analyser 6/2012

  Delindeksen for matvarer og alkoholfrie drikkevarer som inngår i Konsumprisindeksen (KPI) er i sin helhet basert på strekkodedata. Bruk av strekkodedata gjør det mulig å benytte løpende pris- og kvantumsinformasjon på det mest detaljerte nivået i ...

  Artikkel
 • Husleier i Konsumprisindeksen 2012

  Artikkel
 • Ingen regnefeil i Konsumprisindeksen (KPI)

  Artikkel
 • Various data collection methods in the Norwegian CPI

  Notater 2012/55

  Publikasjon