Økonomiske analyser, 6/2012

Bruk av strekkodedata i matvareindeksen

Publisert:

Delindeksen for matvarer og alkoholfrie drikkevarer som inngår i Konsumprisindeksen (KPI) er i sin helhet basert på strekkodedata. Bruk av strekkodedata gjør det mulig å benytte løpende pris- og kvantumsinformasjon på det mest detaljerte nivået i beregning av prisindekser. Analyser viser imidlertid at dagens metode kan føre til skjevheter når det er store svingninger i pris og kvantum. I denne artikkelen viser vi at bruk av strekkodedata har gitt en viss skjevhet i matvareindeksen de siste årene. Selv om effekten på totalindeksen for KPI er liten, kan blant annet økende tilbudsaktivitet blant dagligvarekjedene bidra til å forsterke slike effekter på sikt. Statistisk sentralbyrå vil derfor fra og med januar 2013 innføre metoder som korrigerer for dette i indeksen for matvarer og alkoholfrie drikkevarer i KPI.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt