12.01 Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter

 Tidligere publiserte tabeller. 2011
Offentlig forvaltning. Inntekter og utgifter. Påløpte verdier. Millioner kroner. (03.06.2011)
Statsforvaltningen. Inntekter og utgifter. Påløpte verdier. Millioner kroner. (03.06.2011)
Kommuneforvaltningen. Inntekter og utgifter. Påløpte verdier. Millioner kroner. (03.06.2011)
Offentlig forvaltning. Påløpte skatter, avgifter, trygde- og pensjonspremier. Millioner kroner. (03.06.2011)
Statsforvaltningen. Påløpte skatter, avgifter, trygde- og pensjonspremier. Millioner kroner. (03.06.2011)
Kommuneforvaltningen. Skatter og avgifter. Påløpte verdier. Millioner kroner. (03.06.2011)
Offentlig forvaltning. Totale utgifter etter formål. Påløpte verdier. Millioner kroner. (03.06.2011)
Statsforvaltningen. Totale utgifter etter formål. Påløpte verdier. Millioner kroner. (03.06.2011)
Kommuneforvaltningen. Totale utgifter etter formål. Påløpte verdier. Millioner kroner. (03.06.2011)
Kommuneforvaltningen. Bokførte verdier. Millioner kroner. (03.06.2011)