432927_not-searchable
/natur-og-miljo/statistikker/miljovirk/aar
432927
statistikk
2020-10-12T08:00:00.000Z
Natur og miljø
no
miljovirk, Miljøøkonomiske virkemidler, miljø, grønne skatter, miljøskatt, avgift, miljøøkonomiske virkemidler, energiskatt, CO2-avgiftMiljøregnskap, Natur og miljø
true

Miljøøkonomiske virkemidler2019

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Miljøavgifter, hovedkategori.
Millioner kronerEndring i prosent
2010201820192018 - 20192010 - 2019
Miljøavgifter, i alt31 04641 34139 803-3,728,2
Avgifter på klimagassutslipp inkl. klimakvoter, i alt12 57922 72821 992-3,274,8
Avgifter på utslipp av NOx og svovel, i alt142346327-5,5130,3
Veibruksavgifter på støy og lokale forurensning mv., i alt16 12416 08115 391-4,3-4,5
Avgifter på avfall, i alt726182176-3,3-75,8
Andre avgifter på miljøproblemer ikke nevnt ellers, i alt1 4752 0041 917-4,330,0