378415_not-searchable
/natur-og-miljo/statistikker/miljovirk/aar
378415
statistikk
2019-09-27T08:00:00.000Z
Natur og miljø
no
miljovirk, Miljøøkonomiske virkemidler, miljø, grønne skatter, miljøskatt, avgift, miljøøkonomiske virkemidler, energiskatt, CO2-avgiftMiljøregnskap, Natur og miljø
false

Miljøøkonomiske virkemidler2018

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Statistikken som skulle publiseres 29. september 2020 er utsatt og vil bli publisert 12. oktober 2020.

27. september 2019 ble statistikken utvidet med tall for miljøsubsidier og relaterte overføringer.

Miljøavgifter, hovedkategori.
Millioner kronerEndring i prosent
2010201720182017 - 20182010 - 2018
Miljøavgifter, i alt31 04638 07541 2388,332,8
Avgifter på klimagassutslipp inkl. klimakvoter, i alt12 57919 99122 72513,780,7
Avgifter på utslipp av NOx og svovel, i alt142417346-17,0143,7
Veibruksavgifter på støy og lokale forurensning mv., i alt16 12415 63016 0812,9-0,3
Avgifter på avfall, i alt72616518210,3-74,9
Andre avgifter på miljøproblemer ikke nevnt ellers, i alt1 4751 8721 9041,729,1