343377_not-searchable
/natur-og-miljo/statistikker/miljovirk/aar
343377
statistikk
2018-09-27T08:00:00.000Z
Natur og miljø
no
miljovirk, Miljøøkonomiske virkemidler, miljø, grønne skatter, miljøskatt, avgift, miljøøkonomiske virkemidler, energiskatt, CO2-avgiftMiljøregnskap, Natur og miljø
false

Miljøøkonomiske virkemidler2017

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Miljøavgifter, hovedkategori.
Millioner kronerEndring i prosent
2010201620172016 - 20172010 - 2017
Miljøavgifter, i alt31 04633 99438 07412,022,6
Avgifter på klimagassutslipp inkl. klimakvoter, i alt12 57916 34519 99022,358,9
Avgifter på utslipp av NOx og svovel, i alt14237941710,0193,7
Veibruksavgifter på støy og lokale forurensning mv., i alt16 12415 16415 6303,1-3,1
Avgifter på avfall, i alt726203165-18,7-77,3
Andre avgifter på miljøproblemer ikke nevnt ellers, i alt1 4751 9031 872-1,626,9