291488_not-searchable
/natur-og-miljo/statistikker/miljovirk/aar
291488
statistikk
2017-09-27T08:00:00.000Z
Natur og miljø
no
miljovirk, Miljøøkonomiske virkemidler, miljø, grønne skatter, miljøskatt, avgift, miljøøkonomiske virkemidler, energiskatt, CO2-avgiftMiljøregnskap, Natur og miljø
false

Miljøøkonomiske virkemidler2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Miljøavgifter, hovedkategori.
Millioner kronerEndring i prosent
2010201520162015 - 20162010 - 2016
Miljøavgifter, i alt31 04633 79234 0290,79,6
Avgifter på klimagassutslipp inkl. klimakvoter, i alt12 57914 97216 3809,430,2
Avgifter på utslipp av NOx og svovel, i alt142487379-22,2166,9
Veibruksavgifter på støy og lokale forurensning mv., i alt16 12416 08115 164-5,7-6,0
Avgifter på avfall, i alt7261902036,8-72,0
Andre avgifter på miljøproblemer ikke nevnt ellers, i alt1 4752 0621 903-7,729,0