Utslipp til luft1990-2015

Innhold

Arkiv for Utslipp til luft - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
12. februar 2008 1990-2006 Lavere klimagassutslipp de to siste årene
9. februar 2006 1990-2004 Nye beregninger ga nedjusterte utslipp
13. februar 2004 1990-2002 Opp og ned siden 1996
14. februar 2003 1990-2001 Klimagassutslipp opp på 1999-nivå igjen
24. januar 2002 1990-2000 Klimagassutslippene svakt redusert i 2000
7. oktober 2000 6. oktober 2000 Kan gi 450 000 tonn mer CO2
6. januar 2000 1997-1998 CO2-utslippene øker fortsatt

Arkiv for Utslipp til luft - årlig, foreløpige tall (opphørt)

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
12. februar 2008 1990-2006 Lavere klimagassutslipp de to siste årene
9. februar 2006 1990-2004 Nye beregninger ga nedjusterte utslipp
13. februar 2004 1990-2002 Opp og ned siden 1996
14. februar 2003 1990-2001 Klimagassutslipp opp på 1999-nivå igjen
24. januar 2002 1990-2000 Klimagassutslippene svakt redusert i 2000
7. oktober 2000 6. oktober 2000 Kan gi 450 000 tonn mer CO2
6. januar 2000 1997-1998 CO2-utslippene øker fortsatt

For tidligere publiseringer se også: Utslipp til luft, kommunetall, Utslipp til luft av miljøgifter og svevestøv, Utslipp av forsurende gasser og ozonforløpere og Utslipp av svoveldioksid.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB